Ett enklare arbetsliv med Jira | Advania | 2019

 

Nå er fulla potential med Jira 

Vi är experter på Jira – det främsta verktyget för mjukvaruutveckling. Som Gold solution partner för Atlassian kan vi hjälpa er förbättra era arbetsprocesser och få mer värde ur eran plattform. Advania finns representerat i hela Norden och är en av de största och mest kompletta leverantörerna av integrerade system. Vi hjälper organisationer av olika storlekar inom både privat och offentlig sektor. 

Vi arbetar för att åstadkomma verklig förändring genom hur vi planerar, prioriterar, genomför och följer upp aktiviteter som förväntas genomföras. Förväntningarna på systems användarvänlighet i kombination med hur effektivt de löser våra problem blir allt högre. Att uppfylla dessa förväntningar är av yttersta vikt då det idag är lättare att byta lösning.

Genom användandet av Jira, enskilt eller i kombination med andra tjänster så skapar vi förutsättningarna till fortsatt framgång. Det underlättar för företag att arbeta snabbare, bättre och smartare. Vi skapar mervärde genom kompletta, enkla och innovativa lösningar baserade på dessa marknadsledande produkter i kombination med kunniga och engagerade medarbetare.

Varför Advania?

Advania har lång erfarenhet som tjänsteleverantör med lokal förankring i flera orter i Sverige. Vi tror på den lokala leveransen och ett nära samarbete med våra kunder. På så sätt kan vi skräddarsy våra lösningar efter er verksamhet och era behov. Advania är en helhetsleverantör och kan hjälpa er under hela livscykeln, från förstudie till implementation. Vi säkerställer kvalitén genom vår certifierade personal inom Jira, ITIL och Prince2.

Våra tjänster

  • Analyser & rådgivning
  • Kontroll av befintliga installationer
  • Drift & förvaltning
  • Utbildning 
  • Licenshantering

 

Säker Hosting och SaaS 

Advania tillhandahåller hosting och Software as a Service-tjänster i våra egna säkra datacenter i Sverige och Island. I Sverige befinner sig all data inom Sveriges gränser under svensk lag och outsourcas aldrig till tredje part.

Det ska vara enkelt att få tillgång till molnet och tillgängligheten ska vara hög. Att få extra kapacitet när verksamheten behöver det för att hantera ojämna belastningar är en självklarhet. Framförallt ska du bara betala för det som du använder. 

Verktyg för samarbete och effektivitet

 

 

Jira Software

Jira Software är verktyget för dig som arbetar med agil mjukvaruutveckling i Kanban eller Scrum.

 

Jira Core

Jira Core är verktyget för dig som behöver leda projekt inom stödfunktioner som Marknad, HR och Finans.

 

Jira Service Desk

Jira Service Desk är ett ITIL baserat verktyg för hantering av incidenter, request, change och problemprocessen.

 

Confluence

Confluence är verktyget för dig som har behovet att dokumentera och kontrollera spridning av information.

 

 

Bamboo

Bamboo är verktyget för continuous integration och continuous delivery. Tillsammans med Jira och Bitbucket får ni en fullt spårbar utvecklingsprocess.

 

Bitbucket

Bitbucket ger er full kontroll på er kod och versionshantering.

 

Opsgenie

Med Opsgenie kan ni hantera kritiska incidenter innan de påverkar er affärsverksamhet.

 

Statuspage

Statuspage är verktyget för dig som vill kommunicera status av dina tjänster mot slutanvändare. 

 

Nyheter & Blogg

Partnership beyond technology

Kontakta mig

 

Krister Olson
Business Area Manager

+46 76 140 04 31

 

?i