Nexthink

Gör IT-avdelningen till hjälte ute hos användarna

Få överblick och kontroll i realtid över vad som händer hos användarna, möjlighet att minska licenskostnader och konkurrerande program samtidigt som intrång stoppas innan någon ens märkt att det är på gång. Nexthink gör IT-avdelningen till en proaktiv organisation som skapar bra användarupplevelser.  

IT-support

Proaktivitet

Med Nexthink får ni kontroll – i realtid – över vad som händer hos användarna. Det går att upptäcka och spåra fel som uppstår och samtidigt åtgärda att detta fel drabbar andra användare – innan de ens blivit påverkade av felet. 

På så sätt förbättras användarnas arbetsliv i vardagen som leder till ökad produktivitet. 

Verksamhetsnytta

Styrning av arbetsplatsen

Nexthink gör att ni får hjälp att förstå vilken hård- och mjukvara som verkligen används i organisationen – även sådant som inte stöds eller är inköpt av IT-avdelningen. Med kontroll över hur användandet ser ut går det att minska licenskostnader och se till att en och samma mjukvara inom respektive användningsområde används. 

På så sätt minskar ni kostnader och ökar möjligheterna till samarbete när hela organisationen använder samma mjukvara. En förbättrad kontroll över vilken hård- och mjukvara som används gör också att ni slipper överraskningar vid stora uppdateringar.  

Datadrivet

Förbättra säkerhet och compliance

Nexthink varnar vid onormala händelser i era system samtidigt som intrång kan stoppas med automation innan de ens inträffat. Genom att analysera filer som exekveras och samtidigt stänga av den aktuella datorn från nätverket kan exempelvis spridning av så kallad Ransomware försvåras. 

I och med att Nexthink hela tiden loggar vad som händer i hård- och mjukvaran underlättas även forensisk analys.  

Kontakta mig

 

Christian Nordström
Sales Representative

+46 70 249 36 08

?i