AI – hot eller möjlighet? | Advania
Denna bild lät vi skapa av en AI med önskemålet "visualisera möjligheterna med att använda AI i vår nya digitala värld".
Skola AI AI+Skola 2023.06.22

AI – hot eller möjlighet?

För många är AI ett relativt nytt begrepp, men begreppet härstammar faktiskt från 1950-talet. Det stora genombrottet för många kom dock först närmare 70 år senare, d.v.s. hösten 2022 när företaget OpenAI öppnade upp ChatGPT för allmänheten. Som alltid när det gäller ny teknik så skapas många funderingar och en del oro kring vad den nya tekniken innebär och hur den kommer att påverka oss. Det bästa man kan göra är att lära sig mer om den nya tekniken för att efter det ta ett mer välgrundat beslut kring hur man personligen vill förhålla sig till tekniken.

Vad betyder egentligen AI?

Som namnet antyder så handlar det om att skapa en konstgjord intelligens. Den kan delas upp i två olika varianter:

  • ANI – Artificial Narrow intelligence, exempel på ANI är spamfilter och smarta högtalare
  • AGI – Artificial General intelligence, AI som kan göra allt som en människa kan göra, temat är väldigt populärt i filmer där mördarrobotar är ett vanligt scenario.

ANI utvecklas oerhört snabbt just nu, men AGI gör inte det då människans hjärna är väldigt komplex och svår att skapa i konstgjord form. Man hör ofta att det pratas om att AI ”lär sig saker”, men den lär sig inte på det sätt som en människa lär sig. Det som AI är bra på är att bearbeta stora mängder information och hitta mönster och samband i informationen. De språkmodeller som vi har i dag (t.ex. GPT 3 och GPT 4) identifierar ord som ofta står bredvid varandra, men det betyder inte att de lärt sig förstå vad orden betyder.

Detta fungerar relativt bra när det gäller text (dock inte alltid eftersom en chattbot ibland hittar på saker som inte är sanna), men det fungerar dåligt när det gäller t.ex. matematik. Att en 1:a ofta står bredvid en 5:a fungerar inte som underlag när man ska göra en matematisk uträkning. Därför är AI ett bra hjälpmedel när det handlar om att hantera och bearbeta stora mängder skriftlig information, t.ex. i stora brottsutredningar som Palmemordet. AI:n kan matas med alla data och hitta mönster och samband som ingen människa kunnat identifiera. Ska AI:n användas till t.ex. matematiska uträkningar behöver den tränas specifikt för detta ändamål.

Varför sker AI-utvecklingen så snabbt just nu?

För att AI ska kunna utvecklas krävs tillgång till stora mängder data. Stora mängder data kräver i sin tur snabba datorer, bra internetuppkopplingar och många internetanvändare. Allt detta finns i dagens samhälle och det är därför ingen överraskning att AI utvecklas i snabb takt just nu. Däremot blir många i skolans värld överraskade, då detta varit långt ifrån deras vardag. Eftersom utvecklingen av AI går oerhört fort är viktiga frågor att ställa sig både hur vi ska hantera AI här och nu (t.ex. sluta med skriftliga heminlämningsuppgifter), och vad AI kommer att kunna göra om t.ex. 2–3 år, så vi kan förbereda oss på det scenariot.

Några områden där AI slår igenom just nu

  • Textproduktion
  • Söka och bearbeta information
  • Skapa bilder
  • Skapa och redigera filmer
  • Programmering
  • Syntetiskt talat ljud
  • Skapa musik


Techstudion avsnitt 6: AI inom skolan

Kontakta mig

Utbildningsansvarig

Johan Lindström

Relaterat innehåll

Skola Hur ska vi förhålla oss till AI? | Advania
2024.02.21

Hur ska vi förhålla oss till AI?

Välkommen till vår nya bloggserie om AI-utvecklingen ur ett skolperspektiv. I del ett tar vår utbildningsansvarig Johan Lindström itu med frågan hur vi ska förhålla oss till en teknik som inte fanns när vi föddes men som vi...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!