Hur ska vi förhålla oss till AI? | Advania
Skola AI AI+Skola 2024.02.21

Hur ska vi förhålla oss till AI?

Välkommen till vår nya bloggserie om AI-utvecklingen ur ett skolperspektiv. I del ett tar vår utbildningsansvarig Johan Lindström itu med frågan hur vi ska förhålla oss till en teknik som inte fanns när vi föddes men som vi nu nästan allihop måste ta ställning till.

När jag växte upp fanns det teknik som mina föräldrar inte hade i sin barndom. Nästa generation efter mig hade i sin tur tillgång till ny teknik som jag inte hade när jag var liten. Det här är inget nytt fenomen, men den tekniska utvecklingen går allt snabbare, vilket gör att skillnaderna mellan generationer blir tydligare för varje generation som går.

Ibland pratar man om att teknik som fanns när man föddes är en del av världen och att teknik som uppfunnits efter att man fötts är något som man måste förhålla sig till. Viss ny teknik spelar inte så stor roll för de flesta medan annan ny teknik gör desto större skillnad i människors liv. Det är ingen tvekan om att till exempel Internet och mobiltelefoner förändrat mycket på både samhälls- och individnivå, medan vissa andra tekniska framsteg passerat utan att göra något större avtryck. Mycket tyder på att AI kommer att ha en lika stor, om inte större, inverkan på både samhälle och individ som till exempel internet haft.

Hur ser du generellt på förändring?

Hur man väljer att förhålla sig till all den nya tekniken är upp till var och en, med reservationen för att man ibland måste ha ett visst förhållningssätt i sin yrkesroll. En del personer uppskattar förändring och en del tycker att förändring ”bara” är jobbig. Det vi vet med all ny teknik är att det krävs en insats i form av tid och energi för att lära sig den nya tekniken och ska det vara värt den investeringen krävs att det finns en vinst som är större än insatsen. Vad man ser som en vinst respektive som en insats är olika från person till person.

På liknande sätt som förskolan och skolan under ett antal år fått ta emot elever som är uppväxta med internet, mobiltelefoner och tv-spelskonsoller kommer förskolan och skolan inom kort att få ta emot en generation som är uppväxta med AI. Hur ska förskolan och skolan förhålla sig till detta? Det är tyvärr inte så lätt att ge ett enkelt och tydligt svar på. Troligen kommer det att påverka förskolan i mindre grad än vad det kommer att påverka skolan.

AI:s förändringstakt är hög  

Det som skiljer AI-tekniken från mycket av den nya teknik som kommit tidigare är att den är så otroligt enkel att använda. Något som är enkelt att använda får mycket större spridning än något som är komplicerat att använda. Detta innebär att många barn, elever och lärare kommer att ha tillgång till teknik som t ex ChatGPT på fritiden om de inte redan har det. Hur detta påverkar undervisningen och skolan (både negativt och positivt) behöver vi prata om.

Utvecklingshastigheten när det gäller AI är mycket högre än för någon annan teknik som vi stött på tidigare. Även om man kan bli imponerad av de texter och bilder som AI kan skapa idag är den stora och viktiga frågan att ställa sig därför: ”Vad kommer AI att kunna göra om några år?” Den frågan är lämplig att ställa ur huvudmanna-perspektiv, skolledarperspektiv och lärarperspektiv.

Läraryrket kommer inte försvinna, men förändringar är oundvikliga

Vi vet från historien att ny teknik förändrar jobb. Vissa jobb försvinner, andra jobb tillkommer och vissa jobb finns kvar, men förändras. Så har det sett ut tidigare och så kommer det att se ut även nu när AI blir en del av ekvationen. När det gäller lärarjobbet är det få som tror att jobben försvinner, men att de till viss del förändras tror många. Än så länge har fler nya jobb tillkommit jämfört med de som försvunnit i samband med att ny teknik introducerats, men det finns inga garantier om framtiden bara för att historien sett ut på det sättet.

Rapporten ”Generative AI and the future of work in America” från McKinsey & Co förutspår att 30% av alla arbetade timmar i USA idag kan automatiseras till år 2030 och att AI kommer att vara en stor del av den processen. Om det är en rimlig profetia eller inte är svårt att veta, men att AI kommer att påverka samhället rejält är det få som tvivlar på. Eftersom en del av skolans uppdrag är att förbereda eleverna för samhället så innebär det att skolan inte kan ställa sig utanför den här utvecklingen.

I del 2 lyfter jag upp en del juridiska och moraliska aspekter som man behöver ha koll på om man vill använda AI i undervisningen.

Vill du veta mer?

Låt oss prata!

Utbildningsansvarig

Johan Lindström

Relaterat innehåll

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!