Blogg | 4 fördelar med digitalisering | Advania
Digitalisering 2020.10.21

4 fördelar med digitalisering

För många företag är digitalisering en stor konkurrensfördel – men för de som väljer att vända redan i dörren kan en sådan modernisering innebära slutet. Här listar vi några av fördelarna med digitalisering och hur du kan dra nytta av dessa.

Digitaliseringen av företag och industrier är i det närmaste en revolution och en utveckling större än själva internet. Företag som lyckas digitalisera kommer utan tvekan att ha ett försprång mot konkurrenter som inte är lika långt fram ännu i framtiden.

Exceptionella tekniska framsteg, ökad makt hos konsumenterna och ökad konkurrens innebär att alla branscher står inför ett vägskäl: att göra ingenting eller bygga upp ett strategisk försprång? Genom att ha ett strategiskt försprång kommer ditt företag kunna bryta sig loss från de som är mer tveksamma och genom det bli en solklar vinnare när det kommer till digitalisering.

Så använder du digitaliseringen till din fördel

Internetrevolutionen har fört med sig en hel del förändringar som många företag har dragit nytta av för att kunna automatisera och effektivisera hela sin verksamhet. Ett typiskt exempel på det här är internetbaserade affärsmodeller såsom cloud computing, det vill säga molnlösningar.

När man säger att ett företag behöver digitaliseras är det många som inte förstår att det handlar om mycket mer än att bara investera i nya IT-system. För att kunna använda digitalisering som en konkurrensfördel måste även affärsmodellen digitaliseras och utvecklas, nya strukturer behöver vara på plats och det krävs nya sätt för att interagera med kunder.

Det är här de digitala ledarna skiljer sig från andra: Hur de digitaliserar alla aspekter av företaget, speciellt i samarbete med kunder och leverantörer, men också i sättet som medarbetare använder digital teknik för att kunna effektivisera sina dagliga arbetsuppgifter.

Här är fyra sätt för att dra nytta av digitaliseringen:

1) Förstå möjligheterna (och hoten) som den digitala världen ger din verksamhet

Ett sätt att identifiera det här är genom det som EY lyfter fram i sin rapport som en "digital maturity assessment". Den här metoden hjälper ledningen att förstå utmaningarna som deras bransch och företag står inför, men kan också hjälpa dem att identifiera nya digitala sätt att engagera fler målgrupper på.

Metoden tittar på fem huvudelement:

  • Vad ledningen gör för att effektivt anpassa verksamheten till digitaliseringen.
  • Hur investerare använder digitala lösningar för att hantera förhållandet till aktieägarna.
  • Hur anställda bygger in det digitala i företagskulturen.
  • Hur verksamheten använder digitala lösningar för att kunna samarbeta bättre med leverantörer och partners.
  • Hur företaget använder digitala lösningar för att skapa och öka kundvärdet.

Med dessa insikter kan verksamheten lättare skapa en prioriterad handlingsplan för att säkerställa framgången med digitalisering.

7 steg för att driva företagets digitala affärsutveckling

2) Använd digital teknik för att förbättra traditionella affärsmodeller

Företag som har nyttjat de möjligheter som internet och digitaliseringen har medfört – till exempel DnB, som lanserade den nya digital betalningslösningen Vipps, eller de populära streamingtjänsterna Netflix och Spotify – har nått stor framgång.

Att digitalisera sin affärsmodell kan exempelvis innebära att ändra fokus från att sälja produkter till att sälja tjänster, genom att använda automatiserade och digitala tjänster för att utöka befintliga manuella sådana – samt hitta nya och bättre sätt att arbeta med både leverantörer, partners och kunder på.

Ett norskt företag som valt att digitalisera sin verksamhet genom att flytta ERP-systemet ut i molnet är Pelagia. Den norska tillverkaren och exportören av pelagisk fisk upptäckte att de behövde förändra sitt arbetssätt för att vara konkurrenskraftiga även i framtiden. Företaget bestämde sig därför för att ersätta fyra olika lokala ERP-system med ett ERP-system levererat som SaaS-tjänst; Dynamics 365 for Finance and Operations. Det här kommer både att förenkla integrationen med partners, samt automatisera och effektivisera interna processer.

"Vi ser att det inte finns något alternativ att fortsätta arbeta som vi jobbar idag. Det var tillräckligt bra år 2018 och det är bra nog 2020 – men det räcker inte i framtiden. Vi fick därför ledningen att förstå att det inte är en IT-utmaning, utan en utmaning för hela förvaltningen. Ledningen måste ta plats i förarsätet och veta var vi ska, och även acceptera att med lite mer investering i IT kommer vi att kunna skära ner företagets totala kostnaderna kraftigt, " - Frode Vatne, CIO på Pelagia.

3) Gör befintliga affärsmodeller digitala

Förutom att förbättra de traditionella affärsmodellerna kan du dessutom göra de mer digitala. Det kan exempelvis göras genom att erbjuda helt nya tjänster som inte kan levereras manuellt, eller erbjuda befintliga tjänster via nya digitala kanaler. Det finns flera exempel på företag som har gjort det här och nått stor framgång. Till exempel erbjuder Dell kundtjänst via Twitter, medan brittiska Tesco (verksamma inom dagligvaruhandel, mobil och bank) låter sina kunder handla via en app. Genom att digitalisera sin affärsmodell kan verksamheten bland annat minska kostnaden för sina erbjudanden och öka intäkterna.

4) Skapa helt nya affärsmodeller

Vissa företag har tagit steget vidare från att digitalisera affärsmodellen till att skapa och erbjuda helt nya intäktsgenererande produkter eller tjänster. Exempel på detta är Facebook som säljer digital kunddata, virtuella valutor som används i internetspel och sociala nätverk, och Google/Yahoo som får intäkter från reklamrelaterade sökningar.

Det finns många fördelar med det här: Du är först på marknaden med nya tjänster och produkter, dina erbjudanden sprids snabbt via digitala plattformar och du får nya, intäktsgenererande kanaler.

Vill du lära dig mer om hur du kan driva företagets digitala affärsutveckling framåt? Ladda ner vår checklista med 7 steg för just detta.

7 steg för att driva företagets digitala affärsutveckling

Vanliga frågor:

Varför digitalisering?

Att digitalisera företaget innebär att använda digitala lösningar som lyfter verksamheten till nästa nivå. Digitalisering säkerställer på så vis att du i framtiden är konkurrenskraftig. Företag bör därför lägga äldre, omoderna system på hyllan och istället lägga tid och pengar på nya, digital lösningar som gynnar ditt företag både idag och i framtiden.

Vilka är fördelarna med digitalisering?

Fördelarna med digitalisering är många. Det möjliggör en effektivare verksamhet, smartare lösningar och är kostnadseffektivt, samtidigt som datasäkerhet säkerställs i företaget. Att digitalisera kan även vara en stor konkurrensfördel, eftersom företag som hamnar för långt efter riskerar att snabbt bli omsprunga av de som är mer moderna och i framkant.

Varför ska jag digitalisera mitt företag?

Genom att tillämpa dagens digitala lösningar finns det möjligheter att lyfta företaget till nya nivår. Tekniken hjälper till att effektivisera, förenkla och modernisera stora delar av arbetet, vilket i slutänden även kan öka intäkterna. Företag som fortfarande främst arbetar manuellt och i stor utsträckning använder gamla, omoderna system bör därför tänka om och istället fokusera på nya, digitala lösningar som gynnar verksamheten nu och i morgon.

Hur digitaliserar jag mitt företag?

I många fall behöver företag inleda ett samarbete med en IT-partner. Att digitalisera en verksamhet är tids- och kompetenskrävande, vilket gör att företag i många fall gynnas av att ta hjälp en IT-partner. Att outsourca hela eller delar av företagets digitalisering frigör värdefull tid att istället lägga på kärnverksamheten. Analysera först och främst företagets behov och undersökt sedan vilka alterantiv som passar verksamheten bäst.

Hur vet du om ditt företag behöver digitaliseras?

Det finns flera tecken på att du behöver digitalisera ditt företag. Om företaget upplever säkerhetsbriser, gör stora delar av arbetet manuellt och lägger stora resurser på det så är det några av dem. Ett annat tecken på att du behöver digitalisera är att företaget använder föråldrade och utdaterade system, som tar mer tid att hantera än att de producerar.

Relaterat innehåll

Digitalisering År 2001 - ett DOT-COM-äventyr | Advania
2024.03.04

År 2001 - ett DOT-COM-äventyr

Minns du turbulensen under år 2001? IT-bubblan sprack och många verksamheter levde i en osäker tillvaro. Låt oss titta tillbaka och analysera effekten på det svenska näringslivet.

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!