Du förtjänar bättre

 

Pandemin har ändrat svenska CIO:ers prioriteringar

Covid-19 har lett till ett kraftigt ökat behov av att gå back-to-basic. Det visar den nya rapport som Advania nu släpper i samarbete med analysbolaget Radar. Svenska beslutsfattare inom IT ser ett starkt värde i att skapa lokal närhet till verksamhet och avdelningar, efter år av globalisering och offshore sourcing.

Rapporten visar att även om de hemvändande IT-avdelningarna ökat i spåret av pandemin så startade trenden tidigare än så. Redan innan covid-19 växte lokal agil IT i popularitet. Ta del av Radars analys och slutsatser om vad förändringarna innebär för din IT-avdelning.

Och varför det är viktigare än någonsin att inte nöja dig med en lösning som hör till det förgångna.

 Du förtjänar bättre.

Pandemins effekter

The short story - vår summering av rapportens slutsatser 

Radar och Advanias rapport sätter ljuset på det pånyttfödda behovet av att trygga sina processer och kompetens som uppstått under pandemin. Hur klarar min IT-avdelning - och våra leverantörer - en ny kris? Vem garanterar vår säkerhet, på riktigt? De nyktra frågeställningarna leder många till handling; rapporten förutspår en fortsatt ökad flytt. Hemåt. 

Digitalisering

Per Schlingmann om samhällsförändringarna bakom siffrorna

Under decennier har Per Schlingmann följt digitaliseringens verkningar. Under pandemin har han blivit ett extra familjärt ansikte för företagsledningar som sökt råd kring hur de kan framtidssäkra sitt erbjudande. “När allting släcks ner måste man våga gå ifrån globala värdekedjor till lokala. Det är egentligen en allmän utveckling, även utanför IT, som bekräftas nu”.

Svensk sourcing

Är du för långt ifrån din leverantör?
Du förtjänar bättre.

För dig som vill jobba med agil IT är närheten till din leverantör helt avgörande för hur resultatet upplevs. Rapporten visar att “lokalt” versus “offshore” har en helt ny betydelse under 2020 än för bara ett år sedan. Det gäller även “leverantör” och “partner”. Hos Advania finner ni en flexibel, kundnära partner som alltid kommer att gå den extra kilometern för er.

Svenska IT-avdelningar flyttar hem driften i spåren av pandemin

”En global leveransstruktur visade sig vara sårbar för många svenska verksamheter under covid-19. Att fler väljer att flytta hem sin drift och support är en trend både vi och Radar sett länge. Agil IT kräver en närhet som blir svårmanövrerad när logistiken blir en stoppkloss för ett optimalt arbetsflöde. Det är inte bara bökigt att ha sin IT-leverans utspridd över världen, det visade sig dessutom innebära sårbarheter för både säkerhet och leveranskraft. 

Många vill rusta sig för kommande kriser, och ser regionala leverantörer som en väg dit. Jag rekommenderar alla att ladda ned rapporten för att ta del av de insikter Radar sammanfattar”

- Fredrik Örnhall, Sales Manager Managed Services Provider

 

 

 

Har du frågor?
Kontakta mig!

 

Fredrik Örnhall
Sales Manager 
Mejla | Ring

Ladda ner rapporten

 
Partnership beyond technology

?i