Advania Sweden

Kunskapsskolan väljer Advania

12.04.2018

Advania Skolpartner, som är en del av Advania Sverige AB, signerar nytt avtal med Kunskapsskolan. Advania har fått förtroendet att tillhandahålla IT-drift, managering samt support för samtliga av Kunskapsskolans grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning i Sverige. Ett strategiskt viktigt partnerskap för Advania som ror i land ytterligare ett viktigt avtal inom område skola och utbildning och denna gång med fokus på managerande tjänster.

More ...

  

Få bättre koll på dina licenser med en SAM Assessment

En genomlysning av Scandic Hotels licenser gav dem bättre kontroll och resursbesparingar, plus att de slipper anställa egen kompetens på området - så att de istället kan fokusera på deras kärnverksamhet.

Hitta affärsvärde i ostrukturerade data

Istället för att börja leta igenom ostrukturerade data, exempelvis; bilder, bloggar och Worddokument, så bör ni stanna upp och fråga er...

?i