Advania Sweden

Evenemang

Marketplace Roadshow

Halvdagsseminarium om förändringsresan till prenumerationsbaserade tjänster.

Hösten 2018 på sju orter

Evenemang

Radar Summit

Träffa oss på årets viktigaste IT-event tillsammans med över 700 av landets ledande beslutsfattare, påverkare och leverantörer. 

Datum: 13 november 2018 i Stockholm

Få bättre koll på dina licenser med en SAM Assessment

En genomlysning av Scandic Hotels licenser gav dem bättre kontroll och resursbesparingar, plus att de slipper anställa egen kompetens på området - så att de istället kan fokusera på deras kärnverksamhet.

Så skapar du säkra nätverk med automatiserad administration

Vilka enheter får koppla upp sig på ert nätverk och vilka rättigheter ska de olika användarna ha? Vanligtvis är det tidskrävande för IT-avdelningen men våra nya nätverkslösningar gör detta säkert och automatiskt.

?i