Advania Sweden

  

Få bättre koll på dina licenser med en SAM Assessment

En genomlysning av Scandic Hotels licenser gav dem bättre kontroll och resursbesparingar, plus att de slipper anställa egen kompetens på området - så att de istället kan fokusera på deras kärnverksamhet.

Hitta affärsvärde i ostrukturerade data

Istället för att börja leta igenom ostrukturerade data, exempelvis; bilder, bloggar och Worddokument, så bör ni stanna upp och fråga er...

?i