En helhetsleverantör av IT-lösningar

Vi gör det enkelt att växa med IT och erbjuder kundunika IT-lösningar med mätbara resultat till företag, offentlig verksamhet och myndigheter i hela Sverige. Advania Sverige är en del av Advaniakoncernen som också finns i Norge,  Island, Finland, Danmark och UK.

se_advania_office_34
Advania i ett nötskal

Kompletta IT-lösningar

Advania Sverige, ”The tech company with people at heart”, har kontor över hela landet, från Luleå i norr till Malmö i syd. Dagligen hjälper våra 1 500 specialister våra kunder, både inom privat och offentlig sektor, i deras ambitioner och mål att digitalisera sina verksamheter.

Genom långsiktiga relationer, ledande teknologier, moderna plattformslösningar och strategiska partnerskap formar vi framtidens IT-landskap. Vårt syfte sträcker sig bortom teknik: att ge människor kraften att skapa hållbara värden.

Advaniagruppen levererar tjänster till kunder i Sverige, Norge, Storbritannien, Island, Finland och Danmark inom hållbar och säker digitalisering.

Helena_nordin_7
Hållbarhet

I takt med omvärlden

IT-branschen har länge haft en särställning genom att vara både en del av problemet och en del av lösningen. Branschen står globalt för en avsevärd påverkan på miljö och människor genom stor energianvändning, stor förbrukning av material och återkommande rapporter om dåliga arbetsförhållanden för de som tillverkar produkterna. Samtidigt är en digitaliserad värld absolut nödvändig för att åstadkomma det resurseffektiva samhället vi behöver för att kunna ge 910 miljarder människor ett bra liv år 2050. 

Advanias HR-direktör
Företagskultur

Medarbetare i världsklass

Hos oss är det tydligt att värdet inom IT-branschen skapas av människor för människor. Våra kollegors kompetens är vår absolut viktigaste tillgång och vi är angelägna om att attrahera, utveckla och behålla våra talanger.

I en miljö präglad av stort kundfokus och frihet under ansvar blir det extra viktigt för oss att bygga starka team bestående av ödmjuka stjärnor. Att arbeta i en inkluderande miljö, med individer som är experter och kunder som vill utvecklas ger oss möjligheten att trivas och att ha riktigt roligt på jobbet.

Tillsammans är vi oslagbara!

Advania HQ Iceland

Du hittar ännu mer av Advania i
Norge, Island, Finland, Danmark och UK.

Historia

 • 1939

  Vår resa börjar på Island

  Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder: Island, Sverige och Norge.

 • 1972

  Välkommen DataPoint

  Advania Sveriges resa startar då DataPoint Svenska AB bildas på Island med vårt nuvarande organisationsnummer.

 • 2000

  Välkommen Novada Systems och Nordic Edge

  Novada System integreras in i bolaget med sina 30 medarbetare. Strax därpå köper DataPoint bolaget Nordic Edge med tillhörande 15 medarbetare.

 • 2003

  Kerfi bildas

  DataPoint och konkurrenten Virtus flätas ihop och bildar Kerfi AB.

 • 2012

  Namnet Advania lanseras

  2011 tas beslut om att satsa nordiskt och den 4 april 2012 lanseras Advania AB när Island, Norge och Sverige flätas ihop. Namnet Advania kommer från engelskans Advantage - vi skapar fördelar åt våra kunder.

 • 2015

  Advania blir ett svenskt bolag

  Advania blir helt svenskägda då svenska investerare, Nordic Mezzanine, och ledningen köper Advania.

 • 2016

  Välkommen Knowledge Factory

  Knowledge Factory förvärvas med tillhörande 30 medarbetare med verksamhet i både Sverige och Norge.

 • 2017

  Caperio förvärvas

  Koncernstrukturen ändras och Advania AB blir istället Advania Sverige AB - alltså det namn vi har idag men med samma organisationsnummer som starten 1972. Samma år förvärvas även Caperio med sina 150 medarbetare, i syftet att stärka affären inom klient och datacenter.

 • 2018

  Advania utökar andelarna

  Via Equity köper 30% av andelarna i Advania, pro rata från nuvarande ägare.

 • 2019

  Etablering i Finland

  Advania etableras i Finland via uppköp av Vintor och breddar sitt utbud i Norge via förvärv av Itello.

 • 2020

  Vi blir en komplett nordisk spelare

  Accountor ICT i Finland och Kompetera A/S i Danmark förvärvas. Advania är nu en komplett nordisk spelare med lokal närvaro i respektive land.

 • 2021

  Ett av de största och snabbast växande IT-tjänstebolagen i Norden

  Advania förvärvar Hi5 med tillhörande 65 medarbetare och stärker därmed sin närvaro i norra Sverige med kontor i Luleå och Umeå. Advania förvärvar Visolit och blir ett av de största och snabbast växande IT-tjänstebolagen i Norden, med en total omsättning på över 9 miljarder SEK och 2500 anställda. Kort därpå förvärvas den brittiska molnspecialisten Content+Cloud, vilket markerar den första strategiska expansionen utanför Norden.

Kontinuerligt förbättringsarbete

Certifierat ledningssystem

Syftet med Advanias ledningssystem är att säkerställa att vi lever upp till högt ställda krav från kunder, medarbetare, ägare, samhälle och övriga intressenter. Ledningssystemet syftar även till att säkerställa att resultatet av vår verksamhet skapar värde för våra kunder och övriga intressenter.

Genom att certifiera ledningssystemet får både kunder och övriga intressenter en ökad trygghet kring att Advania:

 • Efterlever de nationella och internationella lagar, förordningar och andra krav som finns på verksamheten.
 • Levererar produkter och tjänster i enlighet med avtal och överenskommelser.
 • Systematiskt arbetar med att identifiera och hantera risker i verksamheten och våra leveranser.
 • Kontinuerligt utvecklar och förbättrar verksamheten i syfte att öka värdet av leveransen, minimera verksamhetens miljöpåverkan, förbättra organisationens arbetsmiljöprestanda samt hantera kundernas information på ett säkert sätt.
 • Utvärderar ledningssystemet med hjälp av externa revisorer för att få en oberoende parts granskning av att ledningssystemet håller rätt nivå utifrån ställda krav.

Advanias ledningssystem är certifierat enligt dessa globala standarder:

 • ISO 9001:2015 (Kvalitetsledning)
 • ISO 14001:2015 (Miljöledning)
 • ISO 27001:2013 (Informationssäkerhet)
 • ISO 45001:2018 (Arbetsmiljö)

För våra kunder blir certifieringen en form av garanti på att vi ständigt vill förbättra oss i det vi tillför våra kunders verksamhet i form av kunskap, engagemang och passion kring IT-tjänster och produkter.

Våra certifikat

Ladda ner våra certifikat

Eva-Lotta Tomas Wemby spex 775x500
ledarskap

Företagsledning

Vår kundorienterade och decentraliserade affärsmodell innebär bland annat att vi är övertygade om att kraften ligger hos våra medarbetare. Våra ledares främsta uppdrag är att utveckla våra talanger så att vi ständigt tar Advania och våra kunder till nästa nivå.
KORTA FAKTA

Advania i siffror

Våra medarbetare, kunder och partners finns över hela Nordeuropa. Möjligheterna är oändliga!

0
Etablerades
0
Orter
0 +
Medarbetare
Möjligheter
Kundnojdhet-Martin-Brate
UTMÄRKELSE

Advania i topp inom Verksamhetsnära IT-tjänster när Radar mäter leverantörskvalitet

När Radar Ecosystem Specialists, Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt, släpper rapporten Leverantörskvalitet 2022 som mäter kvalitet och värdeskapande i relationen mellan kunder och leverantörer inom IT-Sverige, tar Advania plats i topp 5 inom kategorin Verksamhetsnära IT-tjänster.

LEVERANTÖRER

Vi samarbetar med marknadens främsta leverantörer

Så här arbetar vi ansvarsfullt på Advania

 • test-uppförandekod
  UPPFÖRANDEKOD FÖR MEDARBETARE

  Sociala, etiska & miljömässiga värderingar

  Vår uppförandekod för medarbetare beskriver vilka rättigheter och skyldigheter våra anställda har. Innehållet i uppförandekoden uppfyller FN:s Global Compacts 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor miljö- och antikorruption. Alla medarbetare utbildas regelbundet i uppförandekoden och vi har en extern kanal för visselblåsning där samtliga medarbetare och externa parter anonymt kan rapportera brister.

  Advanias uppförandekod för medarbetare
 • uppforandekod-leverantor-ikon
  UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

  Flexibla och värdeadderande partners

  Vår uppförandekod för våra leverantörer och affärspartners tydliggör våra förväntningar på att de har samma höga ambitioner och systematiska arbete med att uppfylla FN:s Global Compacts principer som vi har. Vi arbetar med löpande kontroller av våra leverantörer för att säkerställa att de uppfyller kraven, och vi informerar om våra gemensamma framsteg, resultat och fortsatta satsningar i vår årliga hållbarhetsredovisning.

  Advanias uppförandekod för leverantörer
 • mangfaldsplan-ikon
  ADVANIAS MÅNGFALDSPLAN

  Så här lever vi mångfald

  IT-branschen har länge kämpat för att öka den låga andelen kvinnor, något som även vi på Advania jobbar med. Frågan har blivit än mer aktuell i spåren av #metoo, och vi har även märkt ett ökat intresse från våra kunder i dessa frågor. Nu har vi tagit fram en ny mångfaldsplan för företaget som beskriver både hur vi ska motverka alla former av diskriminering och hur vi ska arbeta med att öka andelen kvinnor i företagets operativa roller.

  Advanias mångdfaldsplan
 • hallbarhetsrapport-ikon
  HÅLLBARHET

  Vi rapporterar för att bättra oss

  Hållbarhetsrapporteringen är ett kontinuerligt arbete för oss, och vi lägger stor vikt vid ett målstyrt och systematiskt arbete för att utvärdera och förbättra oss. Det gynnar både lönsamheten för bolaget, men framför allt våra medarbetare, kunder och inte minst påverkan på miljön.

  Advanias hållbarhetsrapport 2021
 • antikorruption-ikon
  ANTIKORRUPTION

  Våra grundläggande principer

  Advania har hög standard för etiskt och affärsmässigt uppförande i sin verksamhet och har åtagit sig att bekämpa alla former av korruption och ekonomisk brottslighet. Vi har nolltolerans mot mutor, korruption och andra former av ekonomisk brottslighet. Detta är en av våra grundläggande principer och ska följas.

  Policy mot mutor, korruption och penningtvätt
Vi ser fram emot att prata med dig!

Ta kontakt med oss

Lämna ditt namn, din e-postadress och ditt meddelande här i formuläret så ser vi till att du får svar och kommer i kontakt med rätt person hos oss.