Allt på ett ställe

Hitta viktiga dokument

Oavsett om det är en rapport eller uppförandekod, ett ISO-certifikat eller en policy du letar efter så är det här du hittar allt!

 

pexels-andrea-piacquadio-842548
Kontinuerlig rapportering

Våra hållbarhetsrapporter

Nyfiken på hur Advanias hållbarhetsarbete har utvecklats under åren? Botanisera gärna bland våra hållbarhetsrapporter:

Vetenskapsbaserat och tydligt

Våra klimatmål, uppföljning och plan för omställning

Vi har antagit vetenskapligt baserade klimatmål som har validerats av Science Based Target initiative (SBTi).

SBTi är ett internationellt ramverk för vetenskapligt baserade klimatmål som går i linje med i Parisavtalet. Vi förbinder oss att halvera klimatutsläppen i scope 1 och 2 till 2030 och att samtidigt kraftigt minska utsläpp i scope 3 relaterat till företagets vinst.

Advanias SBTi Certifikat

Advanias klimatomställningsplan →

Advaniakoncernens klimatbokslut 2023 (på engelska) →

Trygghet och förbättring

Våra certifikat

Syftet med Advanias ledningssystem är att säkerställa att vi lever upp till högt ställda krav från kunder, medarbetare, ägare, samhälle och övriga intressenter. Ledningssystemet syftar även till att säkerställa att resultatet av vår verksamhet skapar värde för våra kunder och övriga intressenter.

Globalt erkänt hållbarhetsbetyg

Vi har guldnivå i EcoVadis globala hållbarhetsbedömning

EcoVadis är en oberoende och branschledande organisation som utvärderar företagsstyrning och prestanda inom miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Varje företag betygsätts i relation till företagets storlek, läge och bransch. Advania Sverige har betyget guld i EcoVadis rankning.

Så bedriver vi vår verksamhet

Våra policys och styrdokument

Advania är en attraktiv och hållbar arbetsgivare där alla medarbetare ska ha goda arbetsvillkor, kunna verka på en säker arbetsplats med god arbetsmiljö och inte riskera att utsättas för diskriminering eller trakasserier. Vi arbetar också systematiskt med att motverka anti-korruption och med att minska vår miljöpåverkan.

Advanias uppförandekod för medarbetare 

Advanias uppförandekod för leverantörer 

Advanias mångfaldsplan →

Advanias Antikorruptionspolicy

Advanias Miljöpolicy

Hittar du inte det du letar efter?

Kontakta oss

Chief Sustainability Officer
Chief Sustainability Officer

Helena Nordin

Chief Quality Officer
Chief Quality Officer

Benny Lundstedt