vi vill göra rätt

Visselblåsning

Advanias långsiktiga framgång bygger på att göra affärer på ett rättvist och etiskt sätt. Detta beskrivs mer djupgående i vår uppförandekod. 

Advania_office_2020_42-small

Vår visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att lämna information eller en misstanke om ett allvarligt missförhållande eller något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa.

  • Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.
  • Du kan skicka in din misstanke anonymt genom att använda vår rapporteringskanal, som hanteras av en tredje part; WhistleB.

Rapporteringskanalen kan nås från alla typer av enheter, även smartphones, och tillåter anonyma meddelanden och dialog. Vi rekommenderar anställda att använda kanalen från en enhet som inte är ansluten till våra interna nätverk för att unvika spårbarhet i de interna systemen.

För mer information:
FAQ
• Hur funkar det – se denna korta introduktionsfilm.

"WhistleB säkerställer att visselblåsartjänsten är anonym. Tjänsten är skild från organisationens IT-miljö. WhistleB spårar inte IP-adresser eller annan information som kan identifiera en person som skickar ett meddelande. Samtliga meddelanden är krypterade och kan endast dekrypteras av utsedda individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa meddelanden utan är en neutral plattform för visselblåsarhantering." - WhistleB

Lämna ett anonymt meddelande