Säkra och effektivisera nätverk

Intelligenta lösningar utformade efter din verksamhets behov.

Kvinna står med laptop vid en bänk i hemmamiljö

Nätverket är grunden till en stabil och säker driftmiljö

Från att ha setts som enbart en basfunktion är nu ett fungerande nätverk kritiskt för alla verksamheter och kraven på dess tillgänglighet har ökat både gällande prestanda, säkerhet och kapacitet.

Vilka enheter får koppla upp sig på din verksamhets nätverk och vilka rättigheter ska de olika användarna ha? Vanligtvis innebär de här frågorna tidskrävande administration för IT-avdelningen. Tiden ni sparar på administration kan läggas på att analysera och optimera nätverket och därmed blir både era kunder och användare nöjda.

Smidigt

Central admin och enkel inlogg

Det gäller att hushålla med resurserna – administration av enheter eller krånglig inloggning tar onödig tid och resurser från IT-avdelningen på bland annat skolor. Med rätt teknik och process ser vi till att förenkla och effektivisera administrationen av behörigheter utan att göra avkall på säkerheten. 

Säkert

Nät med koll på behörigheter
I dag använder vi mer än en enhet per person – mobil, platta och laptop är nästan standard. Men hur många enheter ska nätverket acceptera från varje användare för att kunna fungera på ett optimalt sätt? Tekniken vi arbetar med sätter centralt administrerade certifikat på alla enheter och knyter dem till en specifik användare.

Dynamiskt

Prioritera nätverkets resurser
Trafiken i ett nätverk förändras ofta över tid. Användarna på en skola eller i omsorgen rör sig på olika sätt och dataanvändningen ökar. Det gör att nätverk måste optimeras och accesspunkter ibland behöver flyttas. Med vår nätverkslösning får ni realtidsdata över hur mycket internetkapacitet ni behöver för att nätverket inte ska tappa i prestanda.

ima208441

Nätverksanalys

Mätning, analys, felsökning och design av befintliga och nya trådlösa nätverk: i dag använder vi oss mer och mer av trådlösa enheter som smarta mobiler, surfplattor och bärbara datorer. Det gör oss beroende av ett pålitligt och snabbt trådlöst nätverk både där vi arbetar och rör oss.
se-advania-office-65

Nätverk som tjänst

Advanias Nätverk som tjänst passar din verksamhet oavsett om den finns i molnet, fysiskt på flera olika platser eller kanske bara på ett huvudkontor. Vi formar tillsammans en lösning som passar din verksamhets behov.

Vill du veta mer?

Kontakta vår affärsområdeschef

Business Area Manager, Datacenter
Business Area Manager, Datacenter

Fredrik Lindman