Skydda information

Alla verksamheter är beroende av information för att kunna fungera. Det innebär att informationen är värdefull både din för hela verksamheten men också för den enskilda individen. Vi hjälper dig att upprätta processer och rutiner så att information hanteras korrekt och skyddas från obehöriga.

se-advania-office-83
Informationssäkerhet i din verksamhet

Vi hjälper dig att säkra din
viktigaste tillgång: information

Din verksamhet besitter mängder av viktig information som exempelvis personuppgifter, företagshemligheter och processer för hur ni arbetar. Därför är det viktigt att skydda den informationen så att inte obehöriga får åtkomst till den.

Med kompetens inom teknisk och administrativ säkerhet hjälper vi dig att skydda dina medarbetares, kunders och varumärkes integritet. Det handlar också om att du ska kunna lita på att informationen är korrekt och att den finns tillgänglig när du behöver den. För att kunna uppnå detta behöver du upprätta regler för hur din verksamhet hanterar data, och planera för hur eventuella störningar eller avbrott i din verksamhet hanteras.

Ett bra informationssäkerhetsarbete är grunden till en effektiv och korrekt hantering av er information. Det är en förutsättning för att din verksamhet ska kunna följa lagar och regelverk samt upprätthålla ett förtroende som organisation.

Vi hjälper dig att lokalisera var data lagras, vad för typ av information det är, och att upprätta processer för hur den ska hanteras. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi hjälper dig säkerställa att din verksamhets data hanteras enligt reglerna och på ett säkert sätt, samt att det finns processer för hur information ska hanteras.

Ostrukturerad data

Många verksamheter saknar både resurser och kunskap för att hantera sin samlade information och ostrukturerade data. Dels handlar det om att ha kontroll på vilken typ av information som lagras, dels att underlätta hanteringen av den genom att radera information som saknar värde.

Vi hjälper dig att lokalisera var verksamhetens data finns i dag, och att upprätta processer för hur information ska hanteras.

Informationsklassning

En stor del av arbetet med informationssäkerhet börjar med att identifiera information och bestämma hur den ska skyddas. All information är inte av samma vikt och informationsklassning är en förutsättning för att skapa ett hanterbart och informationssäkert arbetssätt.

Vi hjälper dig att kartlägga och klassificera information så att din verksamhet får ett gemensamt och dokumenterat sätt att skydda den information som identifierats som viktig.

Kontinuitetsplanering

Alla verksamheter behöver ha koll på hur verksamheten ska kunna upprätthållas på ett planerat och förutbestämt sätt vid eventuella störningar och avbrott.

Tillsammans skapar vi ett ramverk för agerande som baseras på din verksamhets behov ,och identifierar förbättringspotential för snabbare åtgärder.

Data Management as a Service

Ett flexibelt sätt att få kontroll på allt ert data

Integritet
Låt oss ta hand om jobbet

Säkerhet som tjänst

Alla säkerhetsrelaterade tjänster från Advania levereras som SECaaS (Security as a Service), vilket för dig som kund betyder att vi hanterar och administrerar all underliggande hård- och mjukvara enligt best-practice.

Som kund får du:

  • Regelbundna analyser och rekommendationer kring tjänsten
  • Månatliga rapporter med avseende på innehållet i tjänsten
  • Regelbunden information om förändringar i tjänsten
  • Tillgång till hela Advanias säkerhetskompetens
Behöver ditt data stanna i Sverige?

Lagra din verksamhets data i vårt svenska datacenter

Vill du veta mer?

Kontakta vår affärsområdeschef

Business Area Manager Security
Business Area Manager Security

Mårten Möller