IT-infrastruktur

Komplex infrastruktur kräver gedigen kompetens.

Komplexa och viktiga driftsmiljöer kräver rätt kompetens när det kommer till säker drift. IT-lösningar baserade på modern infrastruktur är resurskrävande och ställer höga krav på IT-avdelningen, och oavsett storleken på företaget är drifttid a och o. Vår expertis inom såväl molntjänster och centraliserad styrning som lokal drift, ger ditt företag de allra bästa förutsättningarna för affärsutveckling. Vårt motto är att oavsett vilka utmaningar kunden står inför, är Advania en partner att lita på.

Ikon med hänglås

Lagra, hantera och optimera data

Hur låter det med säkra och enkla lösningar för att hantera din verksamhets data och infrastruktur? Låt oss förenkla arbetet för IT-tekniker, ledning och administration. 

Öka tillgängligheten
Ikon med ett lila nätverk

Säkra och effektivisera nätverk

Lägg grunden till en stabil och säker driftmiljö! Våra experter hjälper dig att ta fram intelligenta lösningar utformade efter din verksamhets behov.
 
Skapa ett pålitligt nätverk
Ikon med en lila dator

Välj rätt licenser

Digitalisering och en förflyttning från traditionella licensformer till molntjänster ställer helt andra krav på licenshantering. Att se över dina licenser har aldrig varit mer aktuellt än nu.

Hur kan vi hjälpa dig
Ikon med en lila byggnad

Framtidssäkra fastighets-IT

IT-drift för verksamheter inom fastighets- och byggbranschen. Genom en ny generation av molnbaserad, intelligent och självlärande databearbetning kan du öka dina lokalers och fastigheters attraktionskraft med extern IT. 

IT-drift för fastigheter
Hur kan vi hjälpa dig?

Det ska vara enkelt att växa med IT

Vi gör det genom att göra det enkelt och effektivt för alla, vi sätter verksamhetsmål framför tekniken. Vi gör det genom att göra det tryggt, där säkerhet och hållbarhet är integrerat från start. Vi gör det genom att vara lyhörda och flexibla, tillsammans bestämmer vi takten. Och vi gör det genom att vara innovativa och inspirera, tillsammans skapar vi nya möjligheter.

Tomtefamiljen i tomteverkstaden
Fokusera på din kärnverksamhet

Mer tid för det som skapar värde

Drift och support är inget tomtefamiljen behöver tänka på, de har outsourcat det till oss på Advania och känner sig trygga med att verksamhetsstöden fungerar. Så kan de i stället ägna sig åt det de är bra på och som skapar värde – och sådant de tycker är kul. Vill du ha det lika tryggt och trevligt som tomtefamiljen även i din verksamhet?
rebecca-frilagd
Rekrytering

Följ med på vår tillväxtresa

Vi arbetar ständigt med att samla och utveckla de absolut bästa i branschen. Just nu söker vi efter flera talanger inom managerade tjänster. Kontakta mig, så berättar jag mer om vilka möjligheter som finns!