Ladda ner

Insikter och guider

Helena Nordin minglar på Ledardagarna 2023

Här bjuder vi på insikter i olika aktuella ämnen

Upphandlingsmallen

Vill du komma i gång med outsourcing av IT-drift? Genom att följa en strukturerad upphandlingsprocess och använda vår detaljerade mall blir det enklare att få de tjänster du behöver för att stödja affärsmålen och uppnå en framgångsrik IT-outsourcing. Ladda ner mallen i dag!

Planera för Windows 11

Ta del av vår checklista där vi har sammanställt allt du behöver göra innan supportstödet för Windows 10 försvinner i oktober 2025.

En guide till AI ur skolperspektiv

Oberoende av vilken nivå i utbildningssystemet du jobbar inom så är AI något som kommer att beröra dig. Har din verksamhet inte redan börjat diskutera dessa frågor är det dags att göra det nu. I den här guiden hittar du information som är bra att känna till när det gäller att orientera sig i de komplexa frågor som AI innebär!

Öka cybermedvetenheten i din verksamhet

Det krävs insatser både i det tekniska landskapet, kring processer och rutiner och i form av  kunskapshöjande åtgärder för medarbetarna. Vi har sammanställt fem grundläggande områden där  du och dina medarbetare behöver göra en insats för att säkerställa en god cybersäkerhetskultur i din verksamhet.

Så väljer du rätt teknikpartner

Oavsett hur långt ni har kommit i processen med att digitalisera ert företag har du säkerligen upptäckt att det är väldigt mycket som måste göras – och att ni behöver hjälp med det. Men hur ska du egentligen kunna hitta den bästa teknikpartnern?

Står verksamheten emot phishingförsök?

Advanias verklighetstrogna phishing-övning använder sig av samma metoder och teknik som riktiga angripare. Det gör att du kan testa din verksamhets motståndskraft och får veta svart på vitt vilka områden som är speciellt utsatta, och var det behövs insatser för att öka tryggheten.

Hur går en sårbarhetsskanning till?

Målet med vårt erbjudande sårbarhetsskanning som tjänst är att förbättra säkerheten i din verksamhet genom att på ett strukturerat sätt identifiera eventuella säkerhetsbrister och konfigurationsmisstag. 

Granska din verksamhets motståndskraft

Genom en säkerhetsgranskning får du en komplett bild över hur din verksamhets säkerhet ser ut samt hur du och dina medarbetare efterlever era rutiner och processer i verkligheten.

Offensiv säkerhet: få koll på sårbarheter

Ett penetrationstest kan på djupet identifiera och analysera bristerna som finns i din verksamhets IT-miljö och förbereda den inför eventuella cyberattacker. I praktiken utför vi en simulerad, men även kontrollerad, attack mot din verksamhets IT-system. Är du redo?