Data Management as a Service

Hantera data

Vet du vilken information som finns på G:..? Eller hur många av filerna som är äldre än 10 år? …eller 3 år? I vilka filer finns det personnummer? Din verksamhet har en stor mängd information som är verksamhetskritisk, innehåller personuppgifter, eller inte är relevant längre. Vi hjälper dig att få insikter över din data och hantera den på ett lämpligt och flexibelt sätt så du får kontroll på din verksamhets data.

Färgglada pärmar i hög
Har du kontroll på din verksamhets data?

Säkra din viktigaste tillgång: information

För att underlätta hantering och möjliggöra inventering av information kan vi erbjuda tjänsten Data Management as a Service. Vi hjälper er med analys och konsultation av ostrukturerade data för att förbättra säkerhet, regelefterlevnad och effektivitet.

Vår tjänst bygger på den erfarenhet vi har inom informationssäkerhet och hantering av ostrukturerade data. Många organisationer och företag saknar resurser och kunskap för att hantera sin samlade information och ostrukturerade data. Förvaltning förbises ofta när data blir inaktivt och bara hänvisas till för rapporteringsändamål eller glöms bort på exempelvis omanagerade filservrar och SharePoint. Generellt uppskattas att av alla filer en verksamhet lagrar utgör omkring 60 procent inte något värde och skulle därför kunna tas bort. 

Risker och utmaningar med att inte ha kontroll över sitt data

  • Säkerhetsrisk - Organisationer som inte säkrar sina informationstillgångar löper en större risk att bli utsatta för intrång och med det omfattningen av återställning av gammalt data som borde raderats.
  • Regulatorisk risk - Avsaknad av kontroll och vetskap kring företagets information utgör en osäkerhet om huruvida ni följer rådande lagar och regelverk.
  • Resurskrävande – Att återställa backup eller migrera data till nya servrar och molntjänster blir extra omfattande när mer än hälften av den ostrukturerade data egentligen skulle raderats. GDPR kräver bland annat att användare har rätt att bli glömda och få sin data raderad. Att manuellt hitta all informationen i ostrukturerade data om en användare är väldigt resurskrävande och utgör en stor risk för misstag.
Rapport om Data management

Att hantera data i en alltmer
digital värld

Enkelt och flexibelt

Så fungerar Data Management as a Service

Med hjälp av vår tjänst underlättar vi inventering och analys av data och bistår med att skapa förståelse för riskexponering genom att identifiera persondata som kan vara relevant för GDPR-krav på ett strömlinjeformat, automatiserat sätt, genom att systematiskt tillämpa policyer på tillämplig information för säkerhet, dataskydd och livscykelhanterings-ändamål.

Processen att identifiera och radera data utan affärsvärde förbättrar inte bara den dagliga sökningen och hämtningseffektiviteten, utan kan också underlätta datamigrationsprojekt genom att minska datamängden.

Data Management as a Service ligger i Advanias egna datahallar i Sverige och tjänsten kan nyttjas vid enstaka tillfällen eller regelbundet.

Så skapar vi värde för dig

Bättre regelefterlevnad och mindre resurskrävande

Högre säkerhet och medvetenhet
Bättre säkerhet och skydd genom insikter och kontroll av er information.
Bättre regelefterlevnad
Säkerställ att ni följer lagar och regelverk som exempelvis GDPR.
Lägre kostnader för hantering
Ökad effektivitet och minskade kostnader för lagring, backup, migrering och återläsning.
Ingen data lagras utanför Sverige
Ingen data lämnar din verksamhet eller lagras utanför Sveriges gränser.
Breakout session från House of Advania

Data Management as a Service

Titta på vår film tillsammans med Micro Focus där vi berättar mer om tjänsten Data Management as a Service.

Vill du veta mer?

Kontakta mig

Business Manager Security Services
Business Manager Security Services

Niklas Chachalatos