Finansiera IT

Effektivisera hanteringen av IT med leasing: Upplev fördelarna med att ha IT-utrustning som alltid är uppdaterad och fungerar. Det är numera allt vanligare att vi leasar viktiga varor istället för att vi köper dem. Allt från fastigheter och bilar till smartphones och apparater till hemmet. Självklart erbjuder Advania liknande upplägg även för din verksamhet.

se-advania-office-60
Ett enkelt val

Hyr din IT-utrustning

Din organisations framgång ligger inte i själva tekniken ni äger, utan hos de människor som använder den. Genom leasing av IT-utrustning kan ni spara tid och kostnader på omfattande administration som inte längre är nödvändig. 

Laptops och mobiler blir snabbt gammal IT och ytterligare en administrationskostnad. En smart lösning på hur ni ska hantera dagens snabba utvecklingstakt är att hyra IT-utrustning vilket löser både utmaningar om inköp och återtag i ett enkelt beslut.

Varför hyra IT-utrustning?

Tillgänglighet är bättre än ägandeskap

Kostnader och konsekver

Tekniken utvecklas så snabbt att utrusningen blir föråldrad långt innan dess ekonomiska livslängd har nått sitt slut. För företag som köper sin utrustning innebär detta att kostnaderna drivs upp av regelbundna inköp av enheter.

Advania Icon_Purple_IT Infrastructure
Minska trycket på budgeten

Att minska de totala infrastrukturkostnaderna är i allt högre grad en prioritet för IT-avdelningar som planerar framtida investeringar, men detta är troligtvis en finansiell, snarare än en mänsklig eller teknisk prioritet.

Varför köpa när du kan hyra?

På konsumentnivå har företag som Airbnb och Spotify visat att tillgänglighet är viktigare än ägarskap. I ett företagssammanhang är utrustningen grunden till organisationens framgång, dock köps den oftast.

Mer hållbart

Genom att öka återanvändningen av datorer och annan IT-utrustning skapas betydande miljövinster eftersom nyproduktion av IT förbrukar stora mängder energi, råvaror och kemikalier. 

Livscykelhantering

Hållbarhet, en växande angelägenhet för företag och organisationer

Vår livscykelhantering är ett utmärkt exempel på hur IT-avdelningen kan vara en del av den cirkulära ekonomin. Att välja ett mer hållbart sätt att hantera er IT-utrustning sparar både ni och miljön på.

Våra kunder vill ta sitt ansvar och medverka till att förbättra den globala miljön på ett positivt sätt. Kunderna idag är medvetna och har högt fokus på sin miljöprofil, samt att utrustningen som byts ut hanteras på bästa tänkbara sätt. Både från ett miljö- och säkerhetsperspektiv.

Advania Finance kommer att hantera IT-utrustningen inom ramen för en kvalitativ och säker process från upphämtning till dataradering. Vi kan därmed erbjuda våra kunder en återtagsprocess som är effektiv, miljövänlig och säker, samtidigt som ekonomiska värden kan återvinnas och möjliggöra för nya investeringar.

En grupp kollegor sammarbeta

Att sälja din begagnade IT är både smart och enkelt

Det är alldeles för vanligt att laptops, stationära datorer, mobiltelefoner, skrivare och servrar bara packas undan när ny IT-utrustning köps in – trots att de är fullt funktionsdugliga.

Den gamla IT-utrustningen blir snabbt en onödig huvudvärk för IT-avdelningen. En huvudvärk som är enkel att bota om du säljer din begagnade IT-utrustning vidare till Advania Finance. Vi återtar en stor volym datorer varje år, varav 95% kan återanvändas och placeras hos en ny användare. 

Genom att öka återanvändningen av datorer och annan IT-utrustning skapas betydande miljövinster eftersom nyproduktion av IT förbrukar stora mängder energi, råvaror och kemikalier. Att återanvända IT-utrustning innebär ett bättre utnyttjande av jordens resurser och råvaror. Dessutom minskas utsläppen av koldioxid.

IT-utrustning får nytt liv genom rekonditionering och dataradering

Advania Finance hanterar IT-utrustningen inom ramen för en kvalitativ och säker process från upphämtning till dataradering. Vi kan därmed erbjuda våra kunder en återtagsprocess som är effektiv, miljövänlig och säker samtidigt som ekonomiska värden kan återvinnas och möjliggöra nya investeringar.

Vår gemensamma målsättning är att så långt det är möjligt återanvända istället för att återvinna begagnad IT-utrustning. Under 2017 lyckades vi återanvända 95% av de begagnade objekt vi hanterade. Detta lyckas vi uppnå genom vår process ”Säker IT retur”. Våra tjänster och produkter levereras i enlighet med processer ut vårt ledningssystem vilket är certifierat enligt ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö).

Läs våra artiklar inom hållbarhet

Vill du veta mer?

Kontakta vår leasingspecialist

Managing Director, Advania Finance
Managing Director, Advania Finance

Claes Fischerström