Monitorering av din verksamhet i realtid

Upptäck och förhindra hot

Vi hjälper dig skydda din verksamhet genom att övervaka, identifiera, analysera och hantera hot och avvikelser i realtid. Så kan du motverka potentiella hot redan innan de får fäste inom din verksamhet.

masma89666
En stegvis resa för ökad säkerhet och mognad

Vi hjälper dig skydda din verksamhet proaktivt

Med våra managerade säkerhetstjänster får du kontrollen och underlaget för att ta medvetna beslut.

Det är nästintill omöjligt att fullt ut skydda sin verksamhet från intrång. För att tjänster i form av brandväggar, virusskydd och liknande ska kunna ge ett fullbordat skydd kommer de behöva vara så begränsande att användarna kan få svårigheter att utföra sitt arbete.

I stället behöver dessa skydd anpassas så att verksamheten kan leva ut sin fulla potential, vilket då även öppnar upp för hot. För att motverka potentiell skada krävs avancerad teknologi, välbeprövade rutiner och processer, samt mänsklig kompetens. Våra managerade säkerhetstjänster erbjuds som en del av våra SOC-tjänster eller fristående, beroende på önskemål och mognadsgrad.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi ger dig resurserna att kunna effektivt skydda din verksamhet mot cyberhot.

Security Information and Event Management (SIEM)

SIEM hjälper dig att skydda din verksamhets miljö genom att övervaka, identifiera och analysera potentiella hot och avvikelser i realtid. Dessutom samlar vi ihop, korrelerar och analyserar stora mängder data för att hitta eventuella samband mellan dem.

Detta gör det möjligt att motverka eventuella hot redan innan de får fäste i verksamheten, och upptäcka skadliga användarmönster.

Incident och Respons

För att effektivt hantera incidenter och uppföljning samarbetar vi med flera aktörer och verktyg. Så kan vi övervaka det generella läget i Sverige, men även specifikt hos dig som kund. 

Detta ger dig en trygghet att vi snabbt hanterar och åtgärdar eventuella incidenter. Dessutom får du då en överskådlig rapport över vad som har hänt, och våra rekommendationer för vilka steg vi tillsammans kan ta för att det inte ska kunna hända igen.

Sårbarhetsskanning

Vi skannar av din verksamhets IT-miljö för att identifiera eventuella sårbarheter och risker. Därefter gör vi en riskbedömning utifrån aktuell hotbild och föreslår lösningar på hur dessa sårbarheter kan åtgärdas.

Tjänsten kan integreras med övervakningstjänster som SIEM för att säkerställa att en komplett översyn. Denna typ av övervakning gör det möjligt att larma och snabbt agera på avvikelser som kan uppstå.

Endpoint security

Endpoints är de verktyg som används dagligen i vårt arbete: datorer, telefoner och surfplattor. Därför finns det ett starkt behov av att skydda dessa verktyg för att dina medarbetare ska kunna jobba tryggt och säkert. 

Vi hjälper dig att identifiera eventuella hot mot dessa enheter och tillhandahåller ett team av experter som kan analysera och reducera risker kopplat till din verksamhets Endpoints.

Webbfilter

I princip alla verksamheter är beroende av en flödande webbtrafik för att vi ska kunna utföra våra arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att förhindra åtkomst till skadliga webbplatser och  säkerställa att ingen konfidentiell information läcker. 

Vi hjälper dig skydda din verksamhet mot webbaserade hot och skapar en tryggare arbetsmiljö.

se-advania-office-24
Övervakning i realtid

Security Operations Center (SOC)

Med ett dedikerat SOC-team och en uppsättning tekniska moduler hjälper vi dig att ständigt monitorera din verksamhets IT-miljö för att motverka hot och hantera eventuella incidenter enligt beprövade metoder. Vi stöttar dig också kontinuerligt med rapporter om din miljö och agerar rådgivare för vidare säkerhetsarbete.

Vår tjänst är uppdelad i två olika tjänstepaket för att stegvis kunna anpassas efter mognadsgrad och IT-miljö.

Är du duktig på säkerhet och teknik?

Vi letar nya stjärnor inom Security

Vill du veta mer?

Kontakta mig

Business Manager Security Services
Business Manager Security Services

Niklas Chachalatos