Monitorering av din verksamhet i realtid

Upptäck och förhindra hot

Advania Security Operations Center hjälper dig att skydda din verksamhet genom att övervaka, identifiera, analysera och hantera hot och avvikelser i realtid. På så sätt kan du motverka potentiella hot redan innan de får fäste inom din verksamhet.

se-advania-office-06
En stegvis resa för ökad säkerhet och mognad

Vi hjälper dig skydda din verksamhet proaktivt

Med Advanias Security Operations Center (SOC) får du bättre kontroll.

Det är nästintill omöjligt att fullt ut skydda sin verksamhet från intrång. För att tjänster i form av brandväggar, virusskydd och liknande ska kunna ge ett fullbordat skydd kommer de behöva vara så begränsande att användarna kan få svårt att utföra sitt arbete.

 I stället behöver dessa skydd anpassas så att din verksamhet kan leva ut sin fulla potential, vilket då även öppnar upp för hot. För att motverka potentiell skada krävs avancerad teknologi, välbeprövade rutiner och processer, samt mänsklig kompetens.

SOC är en avancerad säkerhetstjänst som bör implementeras stegvis. Därför erbjuder vi vår SOC-tjänst i två olika versioner med olika omfattning, så att din verksamhets mognadsgrad harmoniserar med tjänsten.

Så hjälper vi dig

Effektiv hantering och full kontroll

Datainsamling

Systemet har förmåga att upptäcka potentiella säkerhetshot och larmar omedelbart för dessa.

Analys

Vi analyserar alla data som samlas in och filtrerar bort det som är irrelevant eller inte utgör någon fara.

Utvärdering

Vi sammanställer en rapport av nuläget och utvärderar var det finns behov av åtgärder.

Åtgärd

Vi presenterar en åtgärdsplan i prioritetsordning och planerar tillsammans för fortsatt säkerhetsarbete.

Vill du veta mer?

Kontakta mig

Business Manager Security Services
Business Manager Security Services

Niklas Chachalatos