Vi skapar värde för samhället

Vårt engagemang för hållbar utveckling

Advania och teknikbranschen spelar en viktig roll när det gäller att skapa och utforma ett mer hållbart samhälle. Vi har ett ansvar när det gäller att minska den negativa inverkan som våra produkter och tjänster har på människor och planeten, och när det gäller att utveckla mer cirkulära affärsmodeller. Och självklart vill vi inspirera och stödja människor i hela samhället så vi tillsammans kan skapa en hållbar framtid.

se-advania-office-100
Mattecentrum-logga-2
Mattecentrum

Läxhjälp ger stärkt självförtroende

Sedan sommaren 2023 har vi ett samarbetsavtal med den ideella föreningen Mattecentrum. Målet med samarbetet är att stärka ungas självförtroende inom matematik samt tydliggöra sambandet mellan matematik och tech. 
Unga-Forskare-logga-4
Unga forskare

Främja nyfikenhet för tech-branschen

Med ungdomsförbundet Unga Forskare delar vi med oss av specialistkunskap om IT-säkerhet till studenter och lärare i projektet Cybersecurity Academy. Målet är att öka kunskapen om IT-säkerhet, att skapa säkra nätvanor och väcka nyfikenhet på teknik och IT i allmänhet och som möjlig yrkesbana framöver.

Advanias medarbetare bidrar med lektioner i IT-säkerhet på skolor som deltar i projektet, och ger exempel på hur branschen arbetar med IT-säkerhet och dess utmaningar.

läkare-utan-gränser-logga
Läkare utan gränser

Hjälp direkt där den behövs mest

Advania Sverige engagerar sig också i Läkare Utan Gränser och ger regelbundet donationer i egenskap av strategisk partner till organisationen.

Läkare Utan Gränser är politiskt oberoende, och över 80 procent av medlen går oavkortat till krisdrabbade områden. Det är ett par av anledningarna till att Advania Sverige väljer att stödja just den organisationen.

Karriär

Vi letar alltid efter
engagerade medarbetare