Flexibla molntjänster

Behovsanpassa IT

Med en modern molninfrastruktur har din verksamhet bättre möjlighet att sänka kostnader och anpassa sig till en hög förändringstakt, samtidigt som IT-komplexiteten minskar.

luftballonger åker framför moln
Advanias Molntjänster

Modern infrastruktur som stöder din verksamhets mål

Hitta den rätta mixen av publika och privata molntjänster för att bygga en högpresterande infrastruktur som uppfyller dina affärsbehov i enlighet med gällande regelverk.

Allt fler verksamheter upptäcker att en traditionell IT-infrastruktur utgör ett hinder för vad de kan åstadkomma. För att möta kraven på en marknad som utvecklas i snabb takt behövs hög prestanda kombinerat med flexibilitet, effektivitet och innovation. Lösningen finns i molnet.

Säkert och godkänt

Håll din verksamhet säker och skyddad mot avancerade hot.

Advania Icon_Purple_IT Infrastructure
Pålitligt och tillgängligt

Modern skalbar infrastruktur anpassad till din verksamhet .

Advania Icon_Purple_Service Provider
Supporterat och proaktivt

Kontinuerliga uppdateringar och kontroll av eventuella oegentligheter.

Whitepaper

Allt du behöver för molnresan! Så skapar du en molnstrategi anpassat för din verksamhet.

Optimera och säkra molnet

Advanias Nätverk som tjänst passar din verksamhet oavsett om den finns i molnet, fysiskt på flera olika platser eller kanske bara på ett huvudkontor. Vi formar tillsammans en lösning med extern IT och IT-drift som uppfyller din verksamhets krav och behov.

Microsoft 365 Backup & Recovery som tjänst

Advanias lösning bygger på vår teknologipartner AvePoints plattform, som är ett marknadsledande och komplett verktyg för backup av hela eller valda delar av din Microsoft 365-miljö. Du sparar dina data på valfri destination, antingen i vår säkra svenska lagringstjänst eller i publika moln.

IT-lösningar som frigör tid

Lägg IT-drift och support i våra händer: vi hjälper dig med säkra och enkla lösningar så att du och dina medarbetare får mer tid till annat. Nu kanske du undrar vilken den faktiska kostnaden för outsourcing av IT för ditt företag? Det är självklart lätt att glömma viktiga punkter i processen, så därför har vi samlat de i ett informativt blogginlägg.

Kontroll, säkerhet och optimering

Cloud Governance

Ta kontrollen över molnet både när det gäller regelefterlevnad och regulatoriska krav. Säkerställ att dina säkerhetspolicys efterlevs och var trygg med kontinuerlig kostnads- samt prestandaoptimering med Advania.

En aktiv förvaltning är en förutsättning för att kunna säkerställa och upprätthålla en hög funktionalitet och tillgänglighet över tid i alla publika molntjänster. Molntjänster behöver kontinuerligt utvecklas och anpassas efter exempelvis vin verksamhets IT-strategi och regulatoriska krav.

Med tjänsten Advania Cloud Governance säkerställer vi att du kontinuerligt och över tid  får en plattformsleverans som motsvarar verksamhetens krav och förväntningar.

Läs våra kundcase inom managerade tjänster

Säkerhet
2023-05-30 10:18

Samarbetet gör skillnaden för Willhem

Advania hjälper fastighetsbolaget Willhem med att skapa en flexibel digital arbetsplats åt sina 300 medarbetare på 13 orter i Sverige. Det omfattar både hårdvara så som datorer och infrastrukturen som nätverk och server....

Låt oss hjälpa dig!

Sales Manager, MSP
Sales Manager, MSP

Fredrik Örnhall

Business Area Manager Managed Services Provider
Business Area Manager Managed Services Provider

Johan Tilly