Nätverk som tjänst

Optimera och säkra molnet

Advanias Nätverk som tjänst passar din verksamhet oavsett om den finns i molnet, fysiskt på flera olika platser eller kanske bara på ett huvudkontor. Vi formar tillsammans en lösning som passar din verksamhets behov.

se-advania-office-65

Varför Nätverk som tjänst?

I Sverige står vi just nu inför en unik utmaning - eller en unik möjlighet. Verksamheternas krav har ökat - när det gäller kvalitet, upplevelse och bemötande.

Även teknologin ställer högre kravpå oss som behöver förstå hur den bäst ska implementeras. Därtill har verksamheten fått nya behov: förbättrad effektivitet, flexibilitet, agilitet och bemötande. Teknologins och affärens utveckling sker snabbare än någonsin. Vi vill se detta som en möjlighet att skapa bättre produkter och tjänster, och att hitta nya vägar för att nå ut. För att kunna utnyttja möjligheterna krävs fokus och resurser. Många börjar inse att vägen till framgång går via ett ekosystem av fungerande samarbeten.

Samtidigt är utmaningen påtaglig. Digitaliseringen sätter höga krav på förbättrade processer och system, på säkerhet som aldrig sviktar, skalbarhet, integritet för data och kundinformation och en infrastruktur som alltid fungerar.

Vi menar att både infrastruktur och säkerhet ska levereras av en partner som främjar samarbete. Som inte bara förstår vad som krävs i dagsläget, utan arbetar för att kontinuerligt säkra och förbättra infrastrukturen.

Vi är kända för att möta våra kunder där de är. För oss är det en självklarhet att du ska kunna ställa höga krav på oss som din leverantör av infrastruktur. Vi ger dig utrymme att fokusera dina resurser på affären.
 
Advania ansvarar för installation, drift, underhåll, support och uppgradering av din verksamhets utrustning så den möter dina verksamhetskrav. Det enda du behöver är en fungerande internetuppkoppling, sedan kan du helt ägna dig åt din kärnverksamhet.

Vad ingår i Nätverk som tjänst?

Vår tjänst består av en helhetslösning där installation, hårdvara, licens och driftövervakning ingår. Givetvis anpassar vi tjänsten efter din verksamhets behov och lokaler. En genomarbetad och tydlig behovsanalys är grunden till ett säkert och stabilt nätverk. Advania har flera års kunskap inom området och här jobbar vi fram en lösning helt och hållet baserat på din verksamhets behov och krav.

För långsiktig säkerhet – välj ett tjänsteupplägg

Ett säkert nätverk behöver utvecklas i samma takt som verksamheten. En långsiktig lösning är därför att välja ett tjänsteupplägg med en fast månadskostnad där alla kritiska funktioner – nu och framåt – ingår. Rätt hårdvara, installation, support och kompetens.

Enkelt att välja

Advania Nätverk som tjänst har en enkel och transparent prismodell. Priserna bygger på vilken typ av tillgänglighet din verksamhet behöver, om ni vill ha låga kostnader, ökad produktivitet och effekt eller är ute efter mervärde och innovation. Med månadsfaktura är det enkelt att budgetera och kontrollera.

Övervakning ger dig kontrollen

Tillgänglighet och proaktivitet är nyckelområden, speciellt i takt med att IT tar en allt större roll i din verksamhets utveckling. Advania Nätverk som tjänst övervakas proaktivt av den senaste AI-teknologin och kan förutspå felaktigheter i den underliggande infrastrukturen innan felet uppstår.

Whitepaper

Lär dig mer om hur du kan spara tid, säkra din verksamhet och vad som ingår i nätverk som tjänst.

Hör av dig

Kontakta någon av våra experter

Business Area Manager, Datacenter
Business Area Manager, Datacenter

Fredrik Lindman