Make sense of license

Välj rätt licenser

Digitalisering och förflyttning från traditionella licensformer till molntjänster ställer oss i dag inför helt andra krav på licenshantering än tidigare. Med oss som partner får du licensiering, rådgivning och utbildning skräddarsytt för din verksamhets behov.

En grupp kollegor sitter i en konferensrum och har videomöte på två kollegor på stor skärm
MAKE SENSE OF LICENSE

Dina licenser är vårt fokus

Advanias licensteam arbetar med både offentlig och privat sektor och besitter spetskompetens på området. Vi jobbar för att förstå din verksamhet och för att tillsammans med dig hitta den bästa lösningen.

Det är inte ovanligt att du över tid införskaffat fler licenser än vad din verksamhet behöver. Det är heller inte ovanligt med straffavgifter från mjukvarutillverkarna på grund av underdimensionerad licensiering. En utredning om hur det står till med mjukvarulicenserna är därmed en investering som tveklöst kommer att löna sig. Advanias licensutredningar leder till att du får en optimering av resursutnyttjandet och i förlängingen till kostnadsbesparingar.

Licenshantering handlar mycket om samarbete, och vi har valt att arbeta med några utav marknadens vassaste mjukvaruleverantörer. Vi väljer partner utifrån räckvidd, leveranssäkerhet, funktionalitet och utvecklingskapacitet. Advania samarbetar uteslutande med de aktörer som ständigt utvecklas och som också hela tiden har örat mot marken när det kommer till vart branschen och tekniken är på väg. 

Vi gillar licenser - på riktigt!

Våra specialister har lång erfarenhet och hög kompetens inom licensiering, samt licensrådgivning och -utbildning både när det gäller den offentliga och den privata sektorn.

Licensiering

Vi är en Licensing Partner (LSP) och Cloud Solution Partner (CSP) som erbjuder licensering för marknadens vassaste mjukvaruleverantörer:
 • Microsofts kommersiella licensprogram som EA, EAS, CSP, MPSA, Select Plus, Open
 • Adobe, Citrix, VMware, Veeam, Oracle, IBM
 • Och  >250 andra licenstyper

Rådgivning

Vi är din rådgivande helhetspartner och hjälper till med stöd i licens- och avtalsfrågor, vid licensinventering och licensrevision, för ändring av licenser, val av licenstyp och självklart också med kravspecifikation vid köp av nya licenser.

Vänd dig till oss med alla dina frågor kring licensvillkor, priser, licensmodeller, support och uppgraderingsrätter.

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar för de vanligaste licensmodellerna hos flertalet tillverkare, t.ex.:

 • Microsoft
 • Adobe
 • Citrix
 • M. fl. 

Några av våra samarbetspartners

 • microsoft
 • Oracle
 • Adobe
 • IBM
 • Red Hat
 • F-Secure
 • Citrix
 • Trend Micro
Vill du veta mer?

Kontakta vår licensansvarig

Sales Manager, Licens
Sales Manager, Licens

Hans Hedblom