integritetsinformation
Så arbetar vi med din integritet

Advania extern integritetsinformation

1. Denna policy

Denna policy utfärdas av var och en av de registeransvariga enheterna som anges i avsnitt 12 nedan (tillsammans, “Advania”, "vi", "oss" och "vår") och riktar sig till individer utanför vår organisation som vi interagerar med, inklusive kunder, besökare på våra webbplatser, andra användare av våra tjänster, personal hos företagskunder och leverantörer, sökande till anställning, och besökare i våra lokaler (tillsammans "du"). Definierade termer som används i denna policy förklaras i avsnitt 14 nedan. Denna policy kan komma att ändras eller uppdateras då och då för att återspegla förändringar i vår praxis med avseende på behandling av personuppgifter, eller ändringar i tillämplig lag. Vi uppmuntrar dig att läsa denna policy noggrant och att regelbundet kontrollera den här sidan för att granska eventuella ändringar vi kan göra i enlighet med villkoren i denna policy.

2. Information om hantering av personuppgifter

Advania värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dem.

I denna integritetsinformation, som gäller för alla Advanias kunder, leverantörer och partners i det lokala landet, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto i vår e-shop eller mailutskick, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Advania arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna integritetsinformation, du hittar den senaste versionen på denna sida. Denna policy uppdaterades senast februari 2024.

3. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personlig information:

 • när dessa uppgifter tillhandahålls (t.ex. var du kontaktar oss);
 • under vår relation med dig (t.ex. tillhandahåller vi en tjänst till dig eller den organisation du arbetar för);
 • när du offentliggör personuppgifter (t.ex. om du gör ett offentligt inlägg om oss på sociala medier);
 • när du besöker våra webbplatser; och
 • när du registrerar dig för att använda någon av våra webbplatser eller tjänster.

Vi kan också få personuppgifter om dig från den kund, säljare eller partner som du är anställd hos. I vissa fall kan vi även samla in personuppgifter från offentliga register (t.ex. från Bolagsverket om du är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare). Vi skapar också personuppgifter om dig under vissa omständigheter, såsom register över dina interaktioner med oss ​​och detaljer om dina tidigare interaktioner med oss.

4. Syften med insamling av personuppgifter

Advania använder dina personuppgifter för de ändamål och på de rättsliga grunder som anges nedan:

 Ändamål Personuppgifter    Rättslig grund
Administration av förhållandet med kontaktpersoner hos kunder, leverantörer eller samarbetspartners. Kommunikation före och under avtalsförhållande.
 • Namn
 • Befattning
 • Adress
 • E-postadress
 • Företag/arbetsgivare
 • Telefonnummer
 • Advanias berättigat intresse av att hantera relationen med kontaktpersoner hos kunder, leverantörer och partners, i den mån ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av deras intressen, grundläggande rättigheter eller friheter (artikel 6.1f i GDPR), och/eller
 • Behandlingen är nödvändig i samband med ett avtal som du har ingått med oss, eller för att vidta åtgärder innan du ingår ett avtal med oss (Artikel 6.1b i GDPR) om du driver verksamhet genom en enskild firma.
Administration av kundtjänstförfrågningar, t ex mottagning, utredning och svar på förfrågningar.
 • Namn och befattning på kontaktperson
 • E-postadress
 • Företag/arbetsgivare
 • Telefonnummer
 • Kommunikationsinnehåll
Advanias berättigade intresse av att kunna hantera kundtjänstförfrågningar, i den mån ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av kunders intressen, grundläggande rättigheter eller friheter (Artikel 6.1f i GDPR).
Kreditprövning av kunder och leverantörer
 • Namn
 • Adress
 • Information om organisationen
 • Telefonnummer
 •  Om du driver företag genom enskild firma
 • Betalningsanmärkningar
 • Bokslut
 • Kreditvärdighet
Vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f) i GDPR/UK GDPR (i tillämpliga fall) att utföra kund- och leverantörskreditkontroller i den mån ett sådant legitimt intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter.*
Utskick av nyhetsbrev, inklusive marknadsföring.
 • Namn
 • Befattning
 • E-postadress
 • Företag/arbetsgivare
 • Telefonnummer
Advanias berättigade intresse av att kunna informera om och marknadsföra sin verksamhet, i den mån sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter (Artikel 6.1f i GDPR).
Administration av evenemang anordnade av Advania Sverige eller tillsammans med partner till Advania Sverige.
 • Namn
 • Befattning
 • E-postadress
 • Företag/arbetsgivare
 • Telefonnummer
 • Allergier
 • Klädstorlek
 • Kommunikationsinnehåll

Advania’s legitimt intresse av att hantera evenemang, i den mån ett sådant legitimt intresse inte åsidosätts av de relevanta registrerades intressen, grundläggande rättigheter eller friheter (artikel 6.1f i GDPR), och/eller.

Om du lämnar in hälsodata (allergier) kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke (artikel 9.2a i GDPR).

Genomförande av enkätundersökningar.
 • Namn
 • E-postadress
 • Enkätens svar
Advania’s legitimt intresse av att genomföra undersökningar, i den mån ett sådant legitimt intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter (artikel 6.1f i GDPR).
Uppdatera och förbättra tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem och webbsidor.
 • IP-adress
Advania’s berättigat intresse av att förbättra tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten hos våra datorsystem och webbplatser, i den mån ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter (Artikel 6.1f i GDPR).
Registrera de personer som meddelar att de inte vill ha marknadsföring från Advania.
 • E-postadress
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (artikel 6.1c i GDPR).
Upprätthålla register över försäljning, ekonomi, företagsrevision och leverantörshantering.
 • Namn och befattning på kontaktperson
 • Adress
 • E-postadress
 • Företag/arbetsgivare
 • Telefonnummer
Advania’s legitimt intresse att utföra behandlingen i syfte att hantera och driva vår verksamhets ekonomiska angelägenheter, i den mån ett sådant legitimt intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter (artikel 6.1f i GDPR).
Att följa våra juridiska och regulatoriska skyldigheter enligt tillämplig lag. Som relevant, adekvat och begränsat till vad som är nödvändigt under omständigheterna. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (artikel 6.1c i GDPR).
Säkerställa fysisk säkerhet i våra lokaler.
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • CV
 • Utbildning och certifieringar
Advania’s legitimt intresse för att säkerställa den fysiska och elektroniska säkerheten för vår verksamhet och våra lokaler, och personer som besöker Advanias lokaler och för att förebygga och utreda brott, i den mån ett sådant legitimt intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter (artikel 6.1f i GDPR).
Upprätta, utöva och/eller försvara rättsliga anspråk: hantera rättsliga anspråk; fastställa fakta och påståenden (inklusive insamling, granskning och framläggande av dokument, fakta, bevis och vittnesuppgifter), och utöva och försvara juridiska rättigheter och anspråk (inklusive formella rättsliga förfaranden).
 • Namn
 • Adress
 • Som relevant, adekvat och begränsat till vad som är nödvändigt under omständigheterna
Advanias berättigat intresse att etablera, utöva och/eller försvara våra juridiska rättigheter, i den mån ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter (Artikel 6.1f i GDPR). CCTV är tydligt skyltade.
Engagera sig i rekryteringsaktiviteter (annonsera positioner, intervjua, analysera lämplighet för den relevanta tjänsten och registrera anställningsbeslut, erbjudandedetaljer och acceptansdetaljer).
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • CV
 • Utbildning och certifieringar
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, särskilt med avseende på tillämplig arbetsrätt (artikel 6.1c i GDPR),
 • Advanias berättigat intresse av att utföra sina rekryteringsaktiviteter och hantera jobbansökningar (i den mån ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter) (Artikel 6.1f i GDPR); och/eller
 • Vi har erhållit ditt samtycke i förväg för behandlingen (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt) (Artikel 9.2a i GDPR).

 

5. Information om hälsa och händelser

Vi bryr oss om dina personuppgifter och vill därför informera dig om att vi baserat på ditt uttryckliga samtycke kan komma att samla in hälsoinformation (allergier) för att anordna evenemang enligt dina önskemål och behov när mat eller dryck serveras (den rättsliga grunden för ditt samtycke är används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt). Vi kommer att be om ditt uttryckliga samtycke till behandlingen av denna information tillsammans med inbjudan eller registreringen till det specifika evenemanget. Dina personuppgifter sparas i 1 månad efter att evenemanget avslutats. Vänligen kontakta oss (våra kontaktuppgifter finns i avsnitt 12 nedan) för att återkalla ditt samtycke eller för att uppdatera informationen som är registrerad om dig. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetsinformation nedan.

6. Datasäkerhet 

Advania säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda mot otillåten eller obehörig åtkomst till nämnda information samt förstörelse, förlust, ändring, obehörigt utlämnande och andra olagliga eller obehöriga former av behandling, i enlighet med tillämpliga lag. Advania hanterar endast nödvändig information, och endast av de som behöver den för att ge bästa service till våra kunder, leverantörer och andra personer som kommer i kontakt med.

Eftersom internet är ett öppet system är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om Advania kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina data som överförs till oss via internet – all sådan överföring sker på egen risk och du ansvarar för att se till att alla personuppgifter som du skickar till oss skickas säkert.

7. Upplysning av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 Mottagarkategori Syfte och rättslig grund Personuppgifter
Våra tredje parts tjänsteleverantörer (behandlare som agerar på våra vägnar och enligt våra instruktioner) till exempel inom områdena IT-drift. För att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig (Artikel 6.1b i GDPR) och för administrationen av våra affärsbehov, i den mån sådana legitima intressen inte åsidosätts av deras intressen, grundläggande rättigheter eller friheter (Artikel 6.1f i GDPR) De personuppgifter som krävs enligt avtalsförpliktelsen.
Revisorer, konsulter, advokater och andra externa professionella rådgivare till Advania, med förbehåll för bindande avtalsförpliktelser om konfidentialitet För att uppfylla våra juridiska förpliktelser (artikel 6.1c i GDPR) och för att uppnå vårt berättigade intresse av att upprätthålla kontinuitet i verksamheten, anskaffa finansiering, hantera en föreslagen försäljning eller sammanslagning av vår verksamhet och sådana andra ändamål som är nödvändiga för att driva vår verksamhet, att i den mån ett sådant legitimt intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter (artikel 6.1f i GDPR).
 • Namn
 • Befattning
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företag/arbetsgivare
 • Innehåll i kommunikation
Rättsliga och tillsynsmyndigheter (t.ex. Skatteverket). För att uppfylla våra juridiska skyldigheter (Artikel 6.1c i GDPR). De personuppgifter som krävs enligt laglig skyldighet.
Andra partners än den du arbetar för. Vårt berättigade intresse av att hantera samarbetsavtal (Artikel 6.1f i GDPR).
 • Namn och befattning på kontaktperson
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företag/arbetsgivare
 • Kommunikationsinnehåll
Brottsbekämpande myndigheter, domstolar, ombud, parter och motparter. För att uppfylla våra juridiska skyldigheter (Artikel 6.1c i GDPR).
Vårt legitima intresse av att upprätta, hävda och försvara rättsliga anspråk (t.ex. vid en tvist) i den mån ett sådant legitimt intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter (artikel 6.1f i GDPR).
 • Namn
 • Befattning
 • E-postadress
 • Företag/arbetsgivare
 • Innehåll i kommunikation
 • CCTV inspelningar
 • Övriga personuppgifter beroende på situationen
Licensgivare för produkter och tjänster som säljs vidare av Advania. Advanias berättigat intresse av att hantera avtal med licensgivare, t.ex. att licensgivaren ska veta vem slutkunden är och deras kontaktperson för administrationsändamål i den mån ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter (artikel 6.1f i GDPR).
 • Namn
 • Befattning
 • E-postadress
 • Företag/arbetsgivare
Leverantörer av kundkrediter  Advanias berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR att utföra kundkreditkontroller i den mån sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter.
 • Namn
 • Adress
 • Information om organisationen
 • Telefonnummer
Om du driver företag genom enskild fima:
 • Personnummer
Rådgivare och inköpare för hela eller delar av verksamheten och dess verksamhet. Advania's berättigat intresse av att kunna genomföra försäljning av hela eller delar av verksamheten, t.ex. i samband med företagsinspektioner i den mån ett sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande 
 • Namn
 • Befattning
 • E-postadress
 • Företag/arbetsgivare

 

Dina personuppgifter kan också lämnas ut till relevanta tredjepartsleverantörer, där våra webbplatser använder tredjepartsreklam, plugins eller innehåll. Vi använder sådana tredjepartsleverantörer för att upprätthålla funktionaliteten på våra webbplatser (för att uppnå vårt berättigade intresse, i den utsträckning som sådant berättigat intresse inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter (artikel 6.1f i GDPR). Om du väljer för att interagera med sådan reklam, plugins eller innehåll, kan dina personuppgifter delas med den relevanta tredjepartsleverantören. Vi rekommenderar att du läser den tredje parts sekretesspolicy innan du interagerar med dess reklam, plugins eller innehåll.

8. Databevaring

Sammanfattning

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter endast bevaras så länge som de behövs i samband med ett lagligt ändamål.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter endast behandlas under den minsta period som krävs för de syften som anges i denna policy. Kriterierna för att bestämma hur länge vi kommer att behålla dina personuppgifter är följande:

(1) vi kommer att behålla personuppgifter i en form som tillåter identifiering endast så länge som:

(a) vi upprätthåller en pågående relation med dig (t.ex. när du är en användare av våra tjänster, eller om du lagligen ingår i vår e-postlista och inte har avslutat prenumerationen); eller

(b) dina personuppgifter är nödvändiga i samband med de lagliga syften som anges i detta meddelande, för vilka vi har en giltig rättslig grund (t.ex. när dina personuppgifter ingår i ett avtal mellan oss och din arbetsgivare, och vi har ett berättigat intresse av att behandla dessa uppgifter i syfte att driva vår verksamhet och uppfylla våra skyldigheter enligt det avtalet, eller där vi har en rättslig skyldighet att behålla dina personuppgifter),

plus:

(2) varaktigheten:

(a) någon tillämplig preskriptionstid enligt tillämplig lag (d.v.s. varje period under vilken någon person kan göra ett rättsligt anspråk mot oss i samband med dina personuppgifter, eller för vilken dina personuppgifter är relevanta); och

(b) ytterligare två (2) månader efter utgången av en sådan tillämplig preskriptionstid (så att, om en person gör anspråk vid preskriptionstidens utgång, har vi fortfarande en rimlig tid för att identifiera alla personuppgifter som är relevanta för det påståendet),

och:

(3) Dessutom, om några relevanta rättsliga anspråk görs, fortsätter vi att behandla personuppgifter under sådana ytterligare perioder som är nödvändiga i samband med det anspråket.

Under de perioder som anges i punkterna (2)(a) och (2)(b) ovan kommer vi att begränsa vår behandling av dina personuppgifter till lagring av och upprätthållande av säkerheten för dessa uppgifter, förutom i den utsträckning som dessa uppgifter måste granskas i samband med något rättsligt anspråk eller någon skyldighet enligt tillämplig lag.

När perioderna i punkterna (1), (2) och (3) ovan, var och en i den utsträckning det är tillämpligt, har avslutats,
kommer vi antingen:

 • permanent radera eller förstöra relevanta personuppgifter; eller
 • anonymisera relevanta personuppgifter.

9. Gränsöverskridande dataöverföringar

På grund av vår verksamhets internationella karaktär kan vi överföra personuppgifter inom Advania koncernen och till de tredje parter som anges ovan. Av denna anledning kan vi överföra personuppgifter till andra länder som kan ha andra lagar och krav på efterlevnad av dataskydd än de som gäller i det land där du befinner dig.

Om en befrielse eller ett undantag gäller (t.ex. när en överföring är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk) kan vi förlita oss på den befrielsen eller undantaget, beroende på vad som är lämpligt. Om ingen befrielse eller undantag gäller, och vi överför dina personuppgifter från EES till mottagare utanför EES som inte är i jurisdiktioner som formellt har utsetts av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, gör vi det på grundval av lämpliga standardavtalsklausuler. Du kan ha rätt att begära en lista över de relevanta länder till vilka dina personuppgifter kan överföras och en kopia av våra standardavtalsklausuler genom att kontakta oss med hjälp av informationen i avsnitt 12 nedan.

Observera att när du överför personuppgifter direkt till något Advania bolag etablerad utanför EES, är vi inte ansvariga för överföringen av dina personuppgifter. Vi kommer ändå att behandla dina personuppgifter, från den tidpunkt då vi tar emot dessa uppgifter, i enlighet med bestämmelserna i denna integritetsinformation.

10. Dina rättigheter

I enlighet med tillämplig lag kan du ha följande rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. För att skicka in en begäran i enlighet med den registrerades rättigheter kan du kontakta oss med hjälp av uppgifterna i avsnitt 12 nedan. Om vi får en begäran från dig kan vi begära ytterligare information för att säkerställa att vi tillhandahåller informationen till rätt person.

Rätten att inte lämna personuppgifter
Du har rätt att inte lämna ut dina personuppgifter till oss. Observera dock att vi kanske inte kan ge dig full nytta av våra webbplatser eller tjänster, om du inte förser oss med nödvändiga personuppgifter.

Rätt till tillgång
I enlighet med tillämplig lag kan du ha rätt att få bekräftelse från Advania på att dina personuppgifter behandlas av Advania och, i så fall, att få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 • syftet med behandlingen;
 • de kategorier av personuppgifter som behandlas;
 • Mottagarna av personuppgifter (särskilt om de är belägna utanför EU/EES och om så är fallet, lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i GDPR avseende överföringen;
 • den period under vilken personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som anges i detta avsnitt (såsom din rätt till rättelse eller radering av dina personuppgifter);
 • information om källan från vilken personuppgifterna har samlats in; och
 • om dina personuppgifter har blivit föremål för något automatiskt beslutsfattande, inklusive profilering.
I enlighet med tillämplig lag kan du också ha rätt att på begäran få en kopia av dina personuppgifter i ett vanligt förekommande elektroniskt format. Vänligen notera att Advania har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en (1) kopia av dina personuppgifter.

Rätt till rättelse
I enlighet med gällande lag kan du ha rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter som behandlas av oss. Beroende på syftet med behandlingen har du även rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, inklusive genom att lämna ett kompletterande uttalande.

Rätt till radering
I enlighet med tillämplig lag kan du ha rätt att radera dina personuppgifter. Rätten till radering kan gälla:

 • om du har återkallat ett tidigare givet samtycke enligt artikel 6.1 a) i GDPR och det inte finns någon rättslig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter;
 • om de personuppgifter som behandlas inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om personuppgifterna på annat sätt behandlas olagligt;
 • om du invänder mot behandlingen enligt artikel 21 i GDPR där behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse (artikel 6.1 f) i GDPR) eller allmänt intresse (artikel 6.1 e) i GDPR) och det inte finns några tvingande skäl för att fortsätta behandlingen eller så invänder du mot behandlingen för direktmarknadsföringsändamål; och
 • om personuppgifterna måste raderas i enlighet med en rättslig skyldighet.
Om vi har offentliggjort personuppgifterna och är skyldiga att radera personuppgifterna enligt ovan, ska vi, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifter som du begärt radering av sådana personuppgiftsansvariga av länkar till, eller kopiering eller replikering av, dessa personuppgifter.

Vad som sägs ovan om rätten till radering gäller inte i den mån behandlingen är nödvändig till exempel:
 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
 • för att uppfylla en rättslig skyldighet; eller
 • för arkiveringsändamål i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i GDPR.
Rätt att begränsa behandlingen

Med förbehåll för tillämplig lag kan du ha rätt att få begränsning av behandlingen där någon av följande skäl gäller:

 • riktigheten av personuppgifterna bestrids av dig, under en period som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten av personuppgifterna;
 • behandlingen är olaglig, du motsätter dig radering av personuppgifterna och du begär istället begränsning av deras användning;
 • vi behöver inte längre personuppgifterna för behandlingens syften, men de krävs av dig för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk; och
 • du har invänt mot behandling enligt artikel 21.1 i GDPR i avvaktan på verifiering av överordnade legitima intressen.

Om behandlingen har begränsats ska sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av viktigt allmänt intresse. Om du har erhållit begränsning av behandlingen ska du informeras av oss innan begränsningen av behandlingen hävs.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke i den mån Advanias behandling av dina personuppgifter är baserad på samtycke (notera att ett sådant återkallande inte påverkar lagligheten av någon behandling som utförts före det datum då vi får meddelande om ett sådant återkallande, och förhindrar inte behandlingen av dina personuppgifter med stöd av andra tillgängliga rättsliga grunder).

Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå avtal med dig, och förutsatt att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett vanligt maskinläsbart format. För att skicka in en begäran om att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna i avsnitt 12 nedan.

Rätt att invända mot behandling

I enlighet med tillämplig lag kan du även ha följande ytterligare rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter:

 • rätten att, på grund av din speciella situation, invända mot behandlingen av dina personuppgifter av oss eller för vår räkning, om sådan behandling baseras på artiklarna 6.1e (allmänt intresse) eller 6.1f (legitima intressen) i GDPR; och
 • rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av oss eller för vår räkning för direktmarknadsföringsändamål.

11. Invändningar

Du är välkommen att kontakta oss med frågor eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter, med hjälp av uppgifterna i avsnitt 12 nedan. Du har dock också alltid rätt att lämna in ett klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till relevant dataskyddsmyndighet. Detaljer om dataskyddsmyndigheterna för varje EES-jurisdiktion finns här. Detaljer om UK Information Commissioner's Office .

12. Information om personuppgiftsansvarig

För syftet med denna policy är de relevanta kontrollanterna:

Personuppgiftsansvarig Kontaktuppgifter
Advania Sverige AB Reg. nr. 556214-9996, Fredsborgsgatan 24,
117 43 Stockholm, 08-546 70 000


Advania har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att hjälpa Advania att följa gällande dataskyddslagstiftning. Du är alltid välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på mailadressen compliance@advania.se.

13. Representanter

Var och en av de registeransvariga som är etablerade utanför EES och som anges i avsnitt 12 ovan har utsett Advania Sverige AB, reg. no. 556214-9996, compliance@advania.se att vara dess representant i enlighet med artikel 27 i GDPR.

Var och en av de registeransvariga som är etablerade utanför Storbritannien och som anges i avsnitt 12 ovan har utsett Advania UK Limited, reg no. 03645998, privacy@advania.co.uk att vara dess representant i enlighet med artikel 27 i Storbritanniens GDPR.

14. Representanter

 • "Personuppgiftsanvarig" betyder den enhet som bestämmer hur och varför personuppgifter behandlas. I många jurisdiktioner har den registeransvarige det primära ansvaret för att följa tillämpliga dataskyddslagar.
 •  "Dataskyddsmyndighet" avser en oberoende offentlig myndighet som har en juridisk uppgift att övervaka efterlevnaden av tillämpliga dataskyddslagar.
 • "EES" betyder Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 • "GDPR" avser den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.
 • "personuppgifter" avser information som handlar om en individ, eller från vilken en individ är direkt eller indirekt identifierbar, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en online identifierare eller till en eller fler faktorer som är specifika för individens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 • "Behandling av personuppgifter” avser allt som görs med personuppgifter, oavsett om det är automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.
 • "Personuppgiftsbiträde" avser varje person eller enhet som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige (förutom anställda hos den registeransvarige).
 • "Standardavtalsklausuler" avser mallöverföringsklausuler antagna av Europeiska kommissionen eller antagna av en dataskyddsmyndighet och godkända av Europeiska kommissionen.
 • "UK GDPR" avser GDPR eftersom den utgör en del av de lagar som är tillämpliga i Storbritannien i enlighet med avsnitt 3 i Europeiska unionens (Utdragning) Act 2018, och som tillämpas och modifieras av schema 2 i Data Protection, Privacy and Electronic Kommunikation (ändringar etc) (EU Exit) förordningar 2019 (SI 2019/419) eller som ändras från tid till annan av andra lagar som är tillämpliga i Storbritannien).