Checklista

Checklista för ett systematiskt arbete med GDPR

Verksamheter som behandlar personuppgifter behöver säkerställa att de uppfyller samtliga krav i dataskyddsförordningen (även kallad GDPR , General Data Protection Regulation) och att de därmed kan skydda de registrerade personernas grundläggande rättigheter och friheter.

Vad får du?

I den här checklistan går vi igenom de 13 viktigaste faktorerna inom GDPR som du och din verksamhet behöver ha koll på för att driva ett systematiskt dataskyddsarbete.