Mall

Upphandlingsmall för
IT-outsourcing

Idag är det inte alls ovanligt att företag inom tjänstesektorn väljer att outsourca delar av, eller hela sin IT till externa samarbetspartners. Men för att lyckas med en framgångsrik outsourcing finns det några saker som är viktiga att tänka på, där en bra upphandling är ett bra första steg.

Med modern infrastruktur i molnet kommer verksamheten bättre att kunna anpassa sig till en hög förändringstakt, samtidigt som IT-komplexiteten minskar.

Microsofts molnplattform Microsoft Azure är världens ledande molnplattform, och det finns många goda skäl till det. Via Azure får du tillgång till de tekniska lösningarna som säkerställer att din verksamhet fortsätter att vara innovativ och konkurrenskraftig under de kommande åren.

Här kan du ladda ner en mall som vi på Advania har tagit fram för att underlätta arbetet med en lyckad upphandling! 

Fyll i formuläret till höger och få tillgång till ditt eget exempel av mallen.