Skarp övning med riktiga resultat

Advanias phishingtest

Genom att utsätta verksamheten för en kontrollerad form av phishingförsök kan du enkelt se hur säkerhetsriktlinjer och rutiner fungerar i verkligheten. Målet med tjänsten phishingtest är att ge ett kvitto på hur säkerheten kring e-post ser ut på riktigt.

masma89666
En kontrollerad form av phishingförsök

Utvärdera din verksamhets motståndskraft

Advanias verklighetstrogna phishing-övning använder sig av samma metoder och teknik som riktiga angripare. Det gör att du kan testa din verksamhets motståndskraft och får veta svart på vitt vilka områden som är speciellt utsatta, och var det behövs insatser för att öka tryggheten.

Advanias phishingtest

Hur går ett phishingtest till?

Vi har tagit fram en detaljerad beskrivning som berättar hur phishingtestet går till, vad du kan förvänta dig och hur vi samarbetar för att maximera nyttan för dig och din verksamhet. Dessutom innehåller den information om rapporten som du får efter övningen. Ladda ner beskrivningen genom att fylla i formuläret:

 

Så hjälper vi dig

Effektiv hantering och full kontroll

Datainsamling

Systemet har förmåga att upptäcka potentiella säkerhetshot och larmar omedelbart för dessa.

Analys

Vi analyserar alla data som samlas in och filtrerar bort det som är irrelevant eller inte utgör någon fara.

Utvärdering

Vi sammanställer en rapport av nuläget och utvärderar var det finns behov av åtgärder.

Åtgärd

Vi planerar möjliga åtgärder i prioritetsordning för fortsatt säkerhetsarbete.

Vill du veta mer?

Kontakta vår affärsområdeschef

Business Area Manager Security
Business Area Manager Security

Mårten Möller