En djupanalys av brister i IT-miljön

Advanias Penetrationstest

Cyberbrotten har växt till att omsätta svindlande belopp och verksamheter i alla storlekar, allt från enskilda bolag till stora industrikoncerner, kan drabbas av angrepp. Ett penetrationstest kan på djupet identifiera och analysera bristerna som finns i din verksamhets IT-miljö och förbereda den inför eventuella cyberattacker.

masma89666
Få koll på sårbarheterna

Utvärdera säkerheten i din IT-miljö

Vi erbjuder penetrationstest som en tjänst inom vårt område offensiv säkerhet och målet med testet är att utvärdera säkerheten i din IT-miljö sett ur en möjlig angripares perspektiv. I praktiken utför vi en simulerad, men även kontrollerad, attack mot din verksamhets IT-system.

Advanias penetrationstest

Hur går ett penetrationstest till?

Vi har tagit fram en detaljerad beskrivning som berättar hur penetrationstestet går till, vad du kan förvänta dig och hur vi samarbetar för att maximera nyttan för dig och din verksamhet. Dessutom innehåller den information om rapporten som du får efter övningen. Ladda ner beskrivningen genom att fylla i formuläret:

Vill du veta mer?

Kontakta vår affärsområdeschef

Business Area Manager Security

Mårten Möller