För ett snabbare och mer pålitligt nätverk

Nätverksanalys

Mätning, analys, felsökning och design av befintliga och nya trådlösa nätverk

ima208441

Advania Site Survey nätverk: Wi-Fi

I dag använder vi oss mer och mer av trådlösa enheter som smarta mobiler, surfplattor och bärbara datorer. Det gör oss beroende av ett pålitligt och snabbt trådlöst nätverk där vi arbetar och rör oss.

Skolor, sjukhus och företag investerar därför i nätverksprodukter av hög kvalitet, såsom accesspunkter, switchar och fiberanslutningar. Men ävem om din verksamhet har en påkostad nätverksmiljö är ett av de vanligaste problemen på en arbetsplats att det trådlösa nätverket är långsamt och opålitligt. Ibland kan det bero på att nätverkslösningen är omodern och behöver uppdateras men ofta är nätverket bara inte optimalt planerat, uppbyggt eller konfigurerat.

Det finns många faktorer att ta hänsyn till för att få ett optimalt Wi-Fi och för oss på Advania är det lika självklart att använda kvalitetsprodukter, som det är att det trådlösa nätverket är välplanerat och korrekt uppbyggt.

Advanias Wi-Fi Site Survey

Vi utreder, planerar och åtgärdar

Advanias Site Survey för trådlösa nätverk omfattar en förstudie av din verksamhets lokaler och en omfattande insamling av information. Denna information använder vi för planering, analysering och design av det nya trådlösa nätverket. Detta arbete utför vi med våra marknadsledande mät- och designverktyg.

I en Advania Site Survey för befintliga trådlösa nät utför vi en mätning som uttreder om det finns störande signaler i byggnaden, domänöverlappningar (interference) samt hur användarmobiliteten fungerar (roaming). Vi mäter även hur byggnadsstrukturen påverkar Wi-Fi-signalerna, vilken typ av väggar som finns, hur planlösning kan påverka samt hur täckningsytorna ser ut.

BVaserad på informationen vi samlat in genererar vi en rapport som sedan ligger till grund för åtgärder som eventuellt behöver utföras i er miljö. Detta kan till exempel vara en korrigering av accesspunkternas position, eller en förstärkning med nya accesspunkter som eliminerar täckningshål. Självklart använder vi de bästa mät- och designverktygen. 

Det här kan vi hjälpa dig med:

  • Design av nya Wi-Fi nät
  • Signalinmätning och -besiktning
  • Täckningsplanering
  • Radio-/frekvensplanering 
  • Spektrumanalys
  • Mobilitetsanalys (roaming) av Wi-Fi nät
  • Konfigurering av Wi-Fi nät
  • Installation/implementation av Wi-Fi nät
  • Optimering av Wi-Fi nät
  • Validering av driftsatt Wi-Fi nät
Vill du veta mer?

Kontakta vår nätverksspecialist

Sales Specialist Datacenter
Sales Specialist Datacenter

Erik Jonasson