IT-for-alla-behov-cirkulär-1920
FÖRLÄNG KLAPPARNAS LIVSTID

Cirkulära lösningar är alltid årets julklapp

Hållbara lösningar för din verksamhet

Så fångar du hela livscykeln

Tomtefamiljen jobbar enligt en välbeprövad årscykel. Och vi hjälper dem att använda denna cirkulära modell även på hanteringen av IT-utrustningen i sin verksamhet. Vill du också känna julefrid året om?

Låt oss ta hand om din verksamhets datorer och mobiler genom hela livscykeln. Vi tänker smart och hållbart i alla led och hämtar till exempel förbrukad hårdvara i samband med att vi levererar ny för att minska transporter. Dessutom kan du välja att efter vi har rensat och rekonditionerat IT-utrustningen sälja den vidare genom oss, så den kan återbrukas och får nytt liv.

Cirkulär reparation av dator
ETT HELHETSERBJUDANDE FÖR DIN VERKSAMHET

Cirkulär IT för hela livscykeln

Ta ett helhetsgrepp på din verksamhets hantering av enheter genom hela livscykeln: hos oss får du experthjälp och rådgivning för allt från finansiering, installation, leverans, lagerhållning och återtag till säker destruering av utrustning som har nått sin livscykels slut. 

Ordförrådet

Undrar du precis som tomten vad livscykelhantering egentligen innebär?
Låt oss förklara!

Hållbart Advania - ett kontinuerligt arbete

Möjligheter för ett mer hållbart digitalt samhälle

På Advania är vi övertygade om att tekniken är den stora möjliggöraren till den hållbara framtid vi alla vill leva i. Hållbarhetsrapporteringen är ett kontinuerligt arbete för oss, och vi lägger stor vikt vid ett målstyrt och systematiskt arbete för att utvärdera och förbättra oss. 

Förläng julklapparnas livstid

Se hur vi hjälper tomtemor att använda en cirkulär modell för hanteringen av IT-utrustningem för ett mer hållbart nordpolen.

video cover

Advania har samarbetat med Hewlett Packard Enterprise (HPE) i över 20 år och är certifierat som HPE Platinum Partner.

Advania är en av Lenovos största partners i Sverige och certifierad Platinum Partner med fokus på klient.

Våra hållbarhetsinsatser genom hela värdekedjan

Cirkulär IT

Ska vi prata om dina enheters livscykel?