Advania_office_2020_42-small
Rapport

En arbetsplats i förändring

En pågående omställning för IT-verksamheten

Pandemin gjorde att arbetsplatsen gick från att vara en standardiserad del i en skyddad miljö, med verktyg som främst utgick från fysiskt samarbete till att nu behöva anpassas. Även om vi redan innan pandemin hade möjlighet att jobba på distans, behövde vi som organisation och medarbetare anpassa oss till helt digitala arbetssituationer.

Rapporten beskriver den pågående omställningen inom IT-arbetsplatsen, hur den har förändrats och vilka möjligheter som ges när såväl data som enheter, nu knyts allt närmare molnet. Med dessa insikter vill vi besvara frågan hur IT-beslutsfattare kan skapa de bästa förutsättningarna för den nya tidens arbetsplats.

Läs hela vår rapport

Innehåll

  • Arbetsplatsen - Inte längre en plats.
  • Klienten - Hantering, inbyggd säkerhet och molntjänster.
  • IT-chefens utmaning - Kostnader, kontroll och säkerhet.
  • Vad efterfrågar användarna och vad orsakar frustration?

Rapporten är framtagen av Radar på uppdrag av Advania i samarbete med Chrome OS. Radar har oberoende analyserat de på förhand givna områden och ansvarar självständigt för allt innehåll och alla slutsatser i denna rapport.