CDO? Så kravställer du din leverantör!

Skaffa en partner med samma visioner och planer som du
– och uppnå företagets mål för framtiden.

Samarbeta över gränserna med digitalisering i fokus

Att leda den digitala transformationen i ditt företag är ett omfattande uppdrag som kräver goda relationer – såväl internt som med en pålitlig leverantör. Din roll som CDO förutsätter att du har en helhetsbild över er verksamhet, bransch och framtida IT-lösningar med fokus på affärsvärde. Samtidigt behöver du en leverantör som motsvarar detta.

I den här guiden får du de tips och råd som krävs för att kunna kravställa företagets nästa leverantör. Du får bland annat veta:

  • Vilka resurser och kompetenser som leverantören behöver ha
  • Vad en strategisk samarbetspartner kommer att tillföra er verksamhet
  • Hur ert arbete bör gå till i praktiken + förslag på frågor att ställa i ett första möte

Lycka till!