Omvänd skattskyldighet

Frågor och svar kring omvänd skattskyldighet

Från när gäller omvänd skattskyldighet?
Från och med den 1:a april 2021 gäller omvänd skattskyldighet mellan beskattningsbara juridiska personer som är eller ska vara registrerade till mervärdeskatt i Sverige. 

Vad innebär omvänd skattskyldighet?
Köparen är skattskyldig vid omsättning av de produkter som omfattas om det sammanlagda beskattningsunderlaget för dessa produkter överstiger 100 000 SEK på fakturan.

Vad händer om Advania fakturerar olika typer av produkter som exempelvis mobiltelefoner och tillbehör på samma faktura?
Om det sammanlagda fakturavärdet av mobiltelefonerna överstiger 100 000 SEK, kommer denna del att faktureras utan moms, medan värdet av tillbehör, som inte omfattas av de nya reglerna, kommer påföras moms som vanligt. Värde specificeras per momssats. 

Vad gäller om Advania har fakturerat fel pris alternativt om du som kund har returnerat varor?
Eventuella krediteringar följer alltid den ursprungliga fakturan. Har fakturering skett med moms kommer kreditering ske med moms. Har fakturering skett utan moms kommer kreditering ske utan moms.

Vad gäller kring delleverans och delfakturering?
Det är alltid fakturabeloppet som avgör om det blir omvänd skattskyldighet eller inte. 
Om det lägges en order på 200 000 SEK, men det sker en delleverans och delfakturering på 60 000 SEK så omfattas inte produkterna av omvänd skattskyldighet.

Vi hyr/leasar våra datorer och mobiltelefoner från er, vad gäller då?
De nya bestämmelserna gäller vid köp av ovan listade produkter och omfattar därmed inte produkter som hyrs/leasas.

Tänk på

Om en säljare felaktigt debiterar moms på fakturan trots att omvänd skattskyldighet borde ha tillämpats, innebär det att säljaren måste redovisa den moms som har debiterats. Om köparen yrkar avdrag för felaktigt debiterad moms riskerar köparen skattetillägg eftersom felaktigt debiterad moms aldrig är avdragsgill.

Om en säljare felaktigt fakturerar utan moms (omvänd skattskyldighet) trots att moms borde ha debiterats är det säljaren som tar en risk för att påföras utgående moms och skattetillägg. För köparen innebär detta ingen risk, men om säljaren upptäcker och rättar felet kan köparen få en kreditnota och en ny faktura med moms och köparen behöver då rätta sin tidigare momsdeklaration.

Mer information

Du hittar mer information om den omvända skattskyldigheten på skatteverkets hemsida via någon av dessa länkar:

Hör av dig till din kontaktperson på Advania om du har fler frågor. Du kan även kontakta ekonomi@advania.se.

?i