Helaförskolanskapar1920x1080

Hela förskolan skapar

- Digital bok som inspirationskälla

Nu lanserar vi boken om skapande i förskolan!

Visste du att det finns det finns oändliga möjligheter att skapa i förskolan med hjälp av en iPad? Begreppet skapande nämns i förskolans läroplan (kap 1) som en viktig ingrediens i barnens utveckling och lärande.

Boken utgår ifrån ämnena naturvetenskap och teknik, matematik och språk. Tanken är att boken ska ge inspiration till hur man kan använda olika funktioner i apparna för att stimulera kreativiteten hos barnen i förskolan. Aktiviteterna i boken uppmuntrar dem till att vara producenter istället för konsumenter.

Vill du ladda ner boken? Det gör du enkelt via Mac eller PC*

*Har du en PC-enhet? För att läsa på en PC behövs en Epub-läsare för att kunna visa den nedladdade boken.

forskola

Digital fortbildning för dig som vill lära dig mer

Nu erbjuder Advania Skolpartner en kostnadseffektiv utbildning i olika områden som boken ”Hela förskolan skapar” ger glimtar från. Vi erbjuder 15 grundkurser inom olika områden och appar ni möter i boken.
Som förskola väljer ni tre av områdena nedan som packas och sätts ihop till en 2 timmars kurs. Kurserna är skapta utifrån perspektivet att pedagoger som arbetar mot yngre åldrar ska ta del av kursen, vilket innebär att vi fokuserat på funktioner och verktyg som man finner användning av i dessa verksamheter. Det finns tre olika sätt som detta kan utföras på.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor!

Pedagogisk utvecklingsledare
Pedagogisk utvecklingsledare

Gunilla Möller

Coordinator Education
Coordinator Education

Jenny Palm