Din partner på vägen

Digitala nationella prov

Vi är din kompletta partner på vägen till digitala nationella prov. Med långsiktig planering, smarta strategier för förvaltning och hög teknisk kunskap skapar vi lösningen och bygger digital kompetens tillsammans. Advania kombinerar tech med verksamhetskunskap inom skola och hjälper dig innan, under och efter införandet av digitala nationella prov.
johner-skola-lärare-elev-surfplatta-800px
Var står ni i dag?

Ta nästa steg mot digitala nationella prov

Oavsett hur långt din skola har kommit på vägen mot digitala nationella prov kan vi erbjuda stöd, och rådgivning med hög teknisk och digital kompetens.

Från förberedelse till förvaltning

Är det dags för gapanalysen och se var din skola står? Kanske har du redan koll på dessa bitar men vill bolla tekniska förutsättningar och utrustning med oss. Eller så är det läge att skapa och förvalta den nödvändiga digitala kunskapen för att skapa trygghet och kompetens hos användare och lärare. Vi tar vid där din verksamhet står i dag och finns vid din sida längs hela vägen.

Du får en trygg partner

Vi erbjuder spetskompetens inom både skola och systemutveckling för att skapa en smart, kostnadseffektiv och agil lösning för din verksamhet. Advania Skolpartner arbetar tätt ihop med våra utvecklare så du kan vara trygg i att det finns stor förståelse och lång erfarenhet inom både skolverksamhet och utveckling. Den bästa kombinationen på din väg till digitala nationella prov!

Samarbete hela vägen fram

Redo för digitala nationella prov?

icon-online-study-55x55
Digitala nationella prov
från 2024

Från år 2024 planerar Skolverket att införa digitala nationella prov och digitala bedömningsstöd. Är du redo?

Webinar
Skaffa digital kompetens och utrustning

Med oss får du både strategisk och teknisk vägledning skräddarsytt för din verksamhet.

account-group-1-55x55
Skapa trygghet bland
användarna

Vi har koll på identitetshantering så du kan vara trygg att alla personuppgifter och data hanteras säkert.

business-idea-user-3-55x55
Utbildning och förvaltning längs vägen

Tillsammans skapar vi en hållbar lösning och har förvaltning och utbildning i åtanke från start.

Peabskolan_elever_2023_Foto_Mattias_Bard
En stabil grund för unga människor

Peabskolan ligger i framkant

Skolverket har valt ut Peabskolan att vara med i försöksverksamheten inför de digitala nationella proven.

Peabskolan är en fristående gymnasieskola med individualiserad undervisning som utgår från elevernas förutsättningar och behov. Sedan 2020 har Advania samarbetat med Peabskolan och tillsammans lägger vi grunden för att få rätt teknik, organisation och kompetens på plats inför de digitala nationella proven.

Ta del av våra erbjudanden

Öka kunskap och förståelse med hjälp av en GAP-analys

Ett av våra erbjudanden för digitala nationella prov är att vi tillsammans identifierar gapet mellan nuläget och framtiden och tar reda på om din verksamhet är redo inför de digitala nationella proven.

Digitala nationella prov

2017

Regeringen beslutade 2017 att nationella prov ska bli digitala

Syftet med digitala nationella prov är att skapa en mer effektiv hantering och öka tillgängligheten samt likvärdigheten vid bedömning genom delvis automatiserad rättning.

2020

Advania har arbetat med konceptet DNP sedan 2020

Genom att kombinera vår expertis inom systemutveckling med verksamhetskunskapen inom skola kan vi hjälpa dig innan, under och efter införandet av digitala nationella prov.

2024

Digitala nationella prov införs successivt med start år 2024

Inför lanseringen av Skolverkets webbaserade provtjänst behöver alla skolor få rätt teknik, organisation och kompetens på plats. Vi hjälper dig längs vägen!

Våra samarbetspartners

 
FrejaIndigo

Freja är en statligt godkänd, mobil e-legitimation som används för identifiering online, t.ex. för att logga in till e-tjänster eller för fysisk identifiering som med vilket fysiskt ID-kort som helst.

skolfederation-logo-farg-rgb

Skolfederation är en digital infrastruktur som inte syns men är integrerad i skolans IT-miljö och gör det möjligt för lärare och elever att logga in endast en gång, så kallad single sign-on, för att nå sina digitala tjänster.

pexels-armin-rimoldi-5301736
Identitets- och åtkomsthantering

Trygghet och kontroll

En av de viktigaste delarna för digitala nationella prov är säkerhet. Vi hjälper dig att skapa en strategi och strukturerad plan för att hantera användarnas digitala identiteter i din skolas IT-miljö.

Läs mer om hur vi jobbar inom skola

AI foto2

AI – hot eller möjlighet?

Det bästa man kan göra är att lära sig mer om den nya tekniken för att efter det ta ett mer välgrundat beslut kring hur man personligen vill förhålla sig till tekniken.

Karlbergsskolan_var-header-1920x1080

Kreativt digitalt samarbete

På Karlbergsskolan använder både elever och lärare sig av iPads och Matteappen Magma, vilket möjliggör för både lärare och elever att arbeta smartare och skapar ett mer levande och engagerande klassrum.

larare-elev

Utbildningskatalogen

Advania erbjuder över 70 olika utbildningar för att bidra till skolans utveckling. Här kan du läsa igenom och anmäla intresse för vilka utbildningar du tror skulle vara intressanta för dig och dina kollegor.

Kontakta oss

Prata om digitala nationella prov med oss

Sales Manager Education
Sales Manager Education

Linnea Stålhammar

Sales Manager Education
Sales Manager Education

Leonidas Papagianis