Advania Voice - Inlärning via musik och rytm

Lär dig med hjälp av musik & rytm!

Advania Voice är en webapp som hjälper elever och barn i förskolan och skolan att lära sig med hjälp av musik och rytm. Advania Voice används för att spela in rytmer och sånger med syftet att lära sig texten, och går även att använda för att spela in en podcast eller en berättande text.  

Det finns många som vittnar att deras lärande har underlättats med hjälp av en ramsa eller en melodi i kombination med texten som ska pluggas. Reklambranschen har länge använt musik som ett verktyg för att nå ut med sitt budskap – sitter du kanske just nu och nynnar på en reklamslinga?     

Advania Voice i er verksamhet

Advania Voice är ett verktyg som fokuserar mer på inlärningsprocessen än det färdiga resultatet, vilket ej ska förväxlas med musikredigeringsprogram där slutprodukten är målet. Med Advania Voice krävs heller inga tekniska eller musikaliska förkunskaper vilket gör verktyget enkelt att använda – det är bara att sätta det i händerna på barnen eller eleverna!

Sånger för inspiration

Schlager om allemansrätten

Rap om andra världskriget
 

För Chrome och med Googlekonto

Advania Voice är byggd för Chromebooks och Chrome surfplattor då appen fungerar optimalt i webbläsaren Chrome. Alla filer sparas direkt i Google Drive så du kan få tillgång till dem överallt via ditt Google-konto.  

 

Användningsområden

Spela in rap eller ramsa

Skriv en sång till färdig bakgrundsmusik

 Spela in en podcast eller en intervju

Spela in en berättande text eller dikt


 

Advania Skolpartner om Advania Voice

"Advania Voice ska hjälpa barn och ungdomar att minnas undervisningen lättare och därmed klara sin skolgång bättre. Forskare har visat en tydlig koppling mellan lärande, musik och rytm. Exempelvis talar musikprofessor Jon-Roar Björkvold, Universitetet i Oslo, att musik är betydelsefullt för lärandet. Språket utvecklas med hjälp av musik eftersom man använder sig av rytmen, melodin och hela kroppen för att förstärka inlärningen."  

– Gunilla Möller, Pedagogisk Utvecklingsledare Advania Skolpartner

Idén bakom Advania Voice

"Vi vill ge lärarna bättre möjligheter att hjälpa eleverna att lära på olika sätt, med teknikens hjälp. Advania Voice är ett inlärningsverktyg som är enkelt att använda för både elever och pedagoger. Vi har medvetet skalat ned antalet funktioner och val i appen, jämfört med ett vanligt musikredigeringsprogram. Alla ska kunna använda Advania Voice. Skolverket vill främja ett varierat lärande – Advania Voice är ett verktyg för att nå dit."  

 – Gunilla Möller, Pedagogisk Utvecklingsledare Advania Skolpartner

Vill du testa Advania Voice?

Fyll i formuläret för ett testkonto.

Jenny Palm
Koordinator utbildning

Mejla | Ring
?i