Kemikalieskatten

Riksdagen antog i november 2016 en ny lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. Syftet med skatten är att bidra till det nationella miljömålet ”en giftfri miljö” och att detta ska ske genom att ”minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel”. De kemiska ämnen som främst avses beskattas är brom-, klor- och fosforföreningar, vilka i mer eller mindre grad förekommer i alla typer av elektronikvaror, särskilt i kretskort.

Namnlöst-1
Lagstiftning

Information om kemikalieskatten

Den 1 juli 2023 ändras lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik. Bestämmelserna om avdrag förenklas, avdragsnivån höjs och ingen skatt på varor tillverkade före den 1 juli 2017 är några av förändringarna.

Skatteverket erbjuder en sammanfattning av ändringarna i lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Vad behöver jag som kund göra?

Du behöver inte göra någonting då kemikalieskatten automatiskt läggs på för varje artikel som faktureras enligt de regler och lagar som gäller.

Mer information

Skatteverkets hemsida finns mer information om kemikalieskatten och en del frågor och svar som dessutom löpande uppdateras. Har du specifika frågor kan du ställa dem direkt till Skatteverket.

Har du några frågor?

Kontakta Advanias
Business Support

Chief Administration Officer, Business Support

Erik Werner