Identitets- och åtkomsthantering | Advania

Underlätta för IT-avdelningen

En stor tidstjuv för IT-avdelningen idag är hanteringen av digitala identiteter. När en anställd börjar måste de snabbt och enkelt få access till de verktyg de behöver precis på samma sätt som att när någon slutar måste vi försäkra oss om att de inte längre har åtkomst till dessa. Inte sällan innebär detta att IT-avdelningen måste lägga mycket tid på att hantera identiteter snarare än att utveckla verksamheten.

Säkerhet är nyckeln till allt

För att kunna använda den senaste tekniken och underlätta resan mot molnet krävs en säker identitetsplattform. Tidigare låg säkerheten i nätverket men idag måste vi kunna arbeta oavsett vart vi befinner oss eller vilken plattform vi använder. I takt med att fler molntjänster implementeras får IT-avdelningen fullt upp med att hantera åtkomster till ett allt mer expanderande och komplext ekosystem av applikationer. 

Med vårt erbjudande kan ni hantera alla användare, grupper och enheter på ett och samma ställe. Det är den mest kompletta identitetslösningen för både era anställda och era kunder, så att de smidigt och säkert kan komma åt det de behöver. Ni kan automatisera on- och offboarding-processer genom att integrera det mot ert HR-system och kan enkelt hantera behörigheten för användarna från ett och samma ställe. Det höjer säkerheten och skapar samtidigt en bra användarupplevelse för användarna.

Alla identiteter på ett och samma ställe 

Automatiserad on- och offboarding-process

 

Integrerat med befintliga system

 

Single sign-on

Multifaktorautentisering (MFA)

Hantering av externa identiteter 

Skydda era viktigaste konton

Priviligierade konton finns överallt. De är viktiga pusselbitar i det stora nätverk av hårdvara och mjukvara som driver den informationstekniska världen. Även om de är osynliga för många, är det väldigt viktigt att skydda dessa konton eftersom de öppnar dörrarna till potentiell säkerhetsskyddad information, nyckelapplikationer och affärskritisk IT-infrastruktur. I takt med att cyberattackerna i samhället ökar behöver motståndskraften mot attackerna kontinuerligt förbättras.

Vi hjälper er höja motståndskraften mot en cyberattack och efterleva de krav och lagar som publiceras från exempelvis Finansinspektionen eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Med stöd av en dedikerad plattform för Privileged Access Management (PAM) hjälper vi er upptäcka och minimera riskerna samt underlätta för användarna genom att införa mycket starka lösenord utan att de behöver skrivas ner på ett papper eller memoreras. Värdet blir en bra balans mellan att säkerställa en säkrad IT-miljö samtidigt som vi undviker att det blir krångligt för medarbetarna.

Varför Advania?

Vår styrka sitter i vår flexibilitet, kunskap och erfarenhet av att skapa långsiktiga strategier för våra kunder. Med bred kunskap och specialister inom varje område kan vi bidra med den helhetskompetens som företag idag ofta saknar, så att våra kunder tryggt kan följa marknadens krav utan långa, dyra och struliga IT-processer.

Efter många år av att hjälpa företag med tillväxt vet vi att goda relationer är det som gjort oss framgångsrika. Vi blir en trygg IT-partner som tacklar utmaningarna med erfarna aktörer och affärsorienterade medarbetare.

Vi hjälper er med:

  • Strategi
  • Lösning
  • Implementation
  • Rådgivning
  • Utbildning

 

Partnership beyond technology

Okta är en marknadsledande aktör inom Identity and Access Management (IAM). Okta möjliggör en fantastisk användarupplevelse utan att kompromissa på säkerheten.

Thycotic är en plattform för Privileged Access Management (PAM) i syfte att skydda konton med höga befogenheter såsom servicekonton och administratörer.

SailPoint levererar både molnbaserade och on-prem lösningar för Identity Governance and Administration (IGA). Med SailPoint får ni full kontroll på accesser och ostrukturerad data.

Microsoft har flera identitetsverktyg såsom Microsoft Identity Manager och Active Directory. Lösningarna kan användas separat eller i kombination med andra plattformar för att enkelt skapa en anpassad identitetslösning. 

Vill du veta mer om identitets- och åtkomsthantering?

Kontakta mig


Krister Olsson
Business Area Manager

+46 76 140 04 31

?i