Samarbetspartner

Lenovo LanSchool

Öka samarbetet & maximera undervisningstiden.

Lenovo 900x900

Gör undervisningen och lärandet enklare med Lenovos LanSchool

Lenovos LanSchool-programvara är ett verktyg som förenklar undervisningen och främjar lärandet. Genom att ge lärarna verktyg för att maximera sin undervisningstid och fokusera på det som de är bäst på, öppnar LanSchool dörrar för varje elev att uppnå sin fulla potential. Lanschool är skräddarsytt för att prioritera elevernas behov och skapa en engagerande klassrumsupplevelse.

Med Lenovos LanSchool får lärarna bättre kontroll över klassrumsmiljön, vilket ger dem möjlighet att effektivt hantera och vägleda eleverna. Genom att skapa en fokuserad och interaktiv lärmiljö uppmuntrar LanSchool till ökat engagemang och prestation. Genom att sätta elevernas behov i centrum blir undervisningen mer effektiv och meningsfull.
Lenovos LanSchool är mer än bara ett verktyg för klassrumshantering - det är en resurs som stöder och förstärker lärandet. Med LanSchool kan lärare skräddarsy undervisningen efter elevernas individuella behov och skapa en inkluderande och dynamisk lärmiljö. Genom att maximera lärarnas och elevernas potential banar LanSchool vägen för en framgångsrik och berikande utbildningserfarenhet.

Lenovo röd Logo 150x72
thumbnail intel
Intel blålogo-classicblue-250x150
LanSchool_icon_48x48
Varför Lanschool

Några av Lanschools funktioner

Klassrumsmanagering
 • Skärmvisning: Lärare kan se vad som visas på elevernas skärmar i realtid för att följa deras arbete.
 • Rensa skärm: Fånga elevernas uppmärksamhet snabbt genom att rensa skärmarna och låsa tangentbord och pekdon.
 • Skärmdelning: Pedagogen har möjlighet att dela sin egen skärm med eleverna för att visa presentationer eller ge instruktioner.
 • Fjärrkontroll: Möjligheten att ta kontrollen över elevernas datorer på distans för att ge teknisk support eller visa användningen av specifika program.
 • Automatisk avstängning av klassens datorer: Läraren kan välja att automatiskt stänga av elevdatorerna när lektionen är slut.
Webbåtkomst & säkerhet
 • Begränsa webbåtkomst: Skyddar elevernas säkerhet och begränsar surfingen till godkända webbplatser för att minimera distraktion och hålla fokus på lektionen.
 • Öppna webbplats: Spara tid och öka cybersäkerheten genom att då och då visa samma webbsida på alla datorer
 • Säkerhetsfunktioner: Lenovo LanSchool kan även erbjuda säkerhetsfunktioner för att säkerställa att elevernas datorer är skyddade mot obehörig åtkomst
 • Applikationshantering: Smidig hantering av användningen av olika program och applikationer på elevernas enheter, främst för att säkerställa hantering och användning i enlighet med riktlinjer och behov.
Kommunikation
 • Kommunikation: Lärare kan skicka meddelanden till eleverna och initiera chatt-sessioner för att underlätta kommunikation.
 • Räcka upp hand: Elever kan räcka upp handen virtuellt genom att klicka på handsymbolen meddelandefönstret.
 • Chatta: Skicka meddelanden till alla eller enskilda elever.
Lenovo LanSchool

Kalmar & LanSchool

Genom att nyttja digitaliseringen på bästa sätt ges nya förutsättningar för eleverna och pedagogerna i klassrummet. 
Kalmar kommun är en kund som vi har samarbetat med under många år, där vi fortsätter att stötta med digital teknik, utbildningar och omvärldsbevakning. Dessutom agerar vi som bollplank i dialoger kring verksamhetsutveckling.
För lite drygt ett år sedan införde vi ett nytt verktyg i deras skolverksamhet, LAN-School.  Det hela började med att vi presenterade tjänsten för deras verksamhetsutvecklare, och när verksamheten såg nyttan och fördelen i hur  tjänsten kunde hjälpa eleverna att fokusera i klassrummet för att få högre måluppfyllelse ville de testa den i skarpt läge. Detta ledde till att en skola agerade pilot under en period med positivt slutresultat, och nu ett år senare har samtliga i kommunen tillgång till verktyget.