Samarbetspartner

Google

Produkter som kan anpassas till dina unika behov.

johner-skola-lärare-elev-surfplatta-800px

Google for Education

Advania är en partner till Google och har kompetenser inom både det pedagogiska och tekniska rörande Google for Education och Chromebooks. Vi erbjuder utbildningar med Google-certifierade konsulter och konsulthjälp.

Allt som Google gör genomsyras av lärande. De anser att alla förtjänar tillgång till goda inlärningsupplevelser. Därför har Google skapat Google for Education, som ger skolor och pedagoger nödvändiga verktyg, resurser och utbildning för att förändra undervisning och inlärning så att varje elev kan förverkliga sin fulla potential. 

Google vill att alla rektorer och ledare ska känna sig trygga med att de investerar i säkra produkter som kan anpassas till deras unika behov. Google vill också erbjuda enkla, användbara verktyg så att lärarna kan fokusera på sin specialitet: att hjälpa eleverna i sitt lärande. Varje elev bör utrustas med de verktyg och färdigheter som behövs för att lyckas med fokus på inkludering och tillgänglighet. Apparna utvecklas regelbundet efter de åsikter som kommer in från lärarna, som använder produkterna varje dag i sin undervisning. 

Google for Education har ett nära samarbete med pedagoger för att förse skolor med det bästa av Google. Genom Chromebook-enheter med ChromeOS kan skolor ge alla elever och lärare en anpassad utbildningsmiljö. Med Google Workspace for Education och Classroom kan de skapa och leverera varierande och engagerande inlärningsupplevelser som främjar samarbete och kreativitet. Dessutom kan pedagogerna förbättra undervisningens innehåll genom många olika utbildningsresurser och läroplaner inom allt från datavetenskap till fortbildning och ett ekosystem av appar med undervisningsinnehåll.

workshop

Chromebook – ett säkert och kostnadseffektivt verktyg

Driv hela skolan med Chromebook - med samarbetsfrämjande, kraftfulla, intuitiva enheter skapade för utbildning. Med Chromebooks kan du uppfylla behoven hos varje enskild elev, pedagog och administratör. De är mångsidiga, lätthanterliga, säkra enheter som har utformats för utbildning. De är enkla att implementera och hantera i stor skala och erbjuder flexibilitet i skolans budget utan att offra säkerhet, hållbarhet eller prestanda. Ge alla i skolan en allt-i-ett-enhet som hjälper dem att undervisa och lära sig där de befinner sig, och förbereder dem inför nästa steg.

Ge alla elever och lärare anpassade och kraftfulla undervisningsmiljöer:

 • Chromebook
  Chromebook-enheter är enkla, men kraftfulla enheter med inbyggda funktioner för tillgänglighet, produktivitet och säkerhet som förbättrar undervisning och inlärning, oavsett var den sker.
 • Chrome Education Upgrade 
  Med Chrome Education Upgrade kan skolor dra nytta av den fulla kapaciteten hos ChromeOS för att motverka lärarnas ökande arbetsbörda, frigöra IT-resurser och ge lärarna mer tid att fokusera på resultaten – utan att tumma på säkerheten.
Licenser för Google Workspace for Education:
Genom Advania så kan ni skaffa er licenser i Google for Education för att få ut maximalt av verktyget. Kontakta oss om du vill veta mer om de olika licenserna utöver det som står pådenna sida.

Vad vi på Advania kan hjälpa er med

 • Google Certifiering
  Denna kompetenshöjande utbildningsinsats i Google certifierad pedagog, nivå 1, för grundskolans pedagogiska personal görs i samarbete med Advania och Google for Education. Syftet med utbildningsinsatsen är främst att öka den pedagogiska personalens digitala kompetens när det gäller att använda Googles verktyg ur ett pedagogiskt perspektiv för att fördjupa elevernas lärande.

 • Utbildningar i Google Workspace for Education
  Advania har certifierade konsulter som utbildar i alla appar och funktioner, samt om Chromebookens möjligheter. Läs mer i vår utbildningskatalog under rubriken Google.

 • Teknisk support i Google Admin
  Vi har kompetensen att hjälpa dig vidare med inställningar kring säkerhet och struktur. Boka in vår konsult för genomlysning av er domän.
Möjligheterna är många

Vad innebär de olika utgåvorna?

Låt oss kika på de olika varianterna av Google Workspace: 

 • Google Workspace for Education Fundamentals erbjuds utan kostnad och innefattar en svit av användarvänliga verktyg som ger en flexibel och säker grund för undervisning, samarbete och kommunikation – allt på samma plats.

 • Google Workspace for Education Standard bygger vidare på Google Workspace for Education Fundamentals och hjälper skolor att proaktivt öka säkerheten med den insyn och den kontroll de behöver för att skydda sina digitala undervisningsmiljöer.

 • Teaching and Learning Upgrade bygger vidare på Education Fundamentals eller Education Standard och ökar genomslaget i pedagogernas undervisning genom förbättrade videokommunikationsfunktioner, funktioner som berikar klassens upplevelse och integrerade verktyg som hjälper pedagoger att stödja sina elever.

 • Google Workspace for Education Plus är den mest omfattande utgåvan som bidrar till digital omvandling. Education Plus innehåller undervisnings- och inlärningsfunktionerna samt den avancerade säkerheten hos alla utgåvor av Google Workspace for Education och ger en effektivare och enhetlig inlärningsmiljö i din verksamhet.

Vill du komma i kontakt med oss?

Business Area Manager, Education
Business Area Manager, Education

Kalle Sander