Workplace

En modern och mobil arbetsplats

Alltid ett fast pris per användare och månad - det innebär att du inte behöver oroa dig för vare sig hård- eller mjukvara. Skrivarna krånglar inte, dina medarbetare är alltid utrustade med fungerande enheter och mjukvaran på dessa är uppdaterade och har rätt licensiering.

Våra tjänster omfattar samtliga delar av livscykeln. Vi ser helt enkelt till att sköta alla delarna i din arbetsplats. Från det att hårdvaran köps in för första gången till det att licenserna analyseras och hårdvaran till slut byts ut. Vi tar alltså ansvar för hela leveranskedjan så att medarbetarna kan fokusera på sin kärnverksamhet.

 

Skolpartner

Tillsammans utvecklar vi Sveriges viktigaste rum!

Vi utvecklar skolan i Sverige genom att höja pedagogernas kompetens. Tillsammans ger vi då eleverna rätt förutsättningar för att klara sig i dagens digitala samhälle.

Vår skolutveckling bygger på praktik, inspiration och forskning. Något annat vore otänkbart för oss.

Licens

Vi lindrar din licensångest

Har du koll på om ni betalar för mycket – eller för litet – för era licenser? Oroa dig inte. Vi sköter det åt dig. För vi kan mjukvarulicensiering. Vi jobbar med det här varje dag och flera av oss har minst 10 års erfarenhet från försäljning och rådgivning kring licensiering, både inom privat och offentlig sektor.

Klient

Strulande klienter sänker ditt bolag 

Rullar Windows? Går det att skriva ut? Fungerar  grundläggande programvaror på datorer och i mobiler på ett bra sätt?

Print

Ha koll på vad skrivarna egentligen kostar

Har du koll på vad era skrivare kostar? Oroa dig inte. Vi kan bryta ner din kostnad per anställd. Och samtidigt hjälpa dig att få koll på säkerheten (en modern multifunktionsprinter i dag har 250 kända säkerhetshål) och göra om pappershanteringen till digitala processer.

Advania Finance

Finansiering & Återtag

Advania Finance hjälper dig att få ut det mesta möjliga av IT-budgeten. Väljer du att leasa din IT-utrustning betalar du en fast avgift per månad eller kvartal och kostnaderna blir enkla att budgetera. Det är även smart att planera för regelbundna utbyten av IT-utrustning. 

Vår livscykelhantering är ett utmärkt exempel på hur IT-avdelningen kan vara en del av den cirkulära ekonomin. Att välja ett mer hållbart sätt att hantera er IT-utrustning sparar både ni och miljön på.

Kampanj

Så skapar du säkra nätverk med automatiserad administration

Vilka enheter får koppla upp sig på ert nätverk och vilka rättigheter ska de olika användarna ha? Vanligtvis innebär det tidskrävande administration för IT-avdelningen men våra nya nätverkslösningar gör detta med automation och dessutom hanteras behörigheter på ett säkert och strukturerat sätt.

Tiden ni sparar på administrationen kan läggas på att analysera och optimera nätverket och därmed blir kunderna och användarna nöjda. 

Kontakta mig


Fredrik Andersson Alktun

Sales Manager
+46 704 5435 82

?i