Utbildningskatalogen

Nedan hittar du alla våra utbildningar. 

Här kan du läsa igenom och anmäla intresse för vilka utbildningar du tror skulle vara intressanta för dig och dina kollegor. 

Klicka i "Intresserad" för de utbildningar som ni vill genomföra och fyll sedan i formuläret längst ner på sidan så kommer vi höra av oss så snart vi kan. 

Har du frågor? Kontakta vår utbildningskoordinator Jenny Palm.

Grundutbildning för förskolelärare

Beskrivning: Denna workshop innehåller en grundlig genomgång av iPadens funktioner. Deltagarna kommer att bli betydligt mer bekanta med inbyggda appar, inställningar, gester och allmän hantering. Vi kommer också att titta på hur man hanterar kameror, kartor och tangentbord på iPad. Vi tittar också lite extra på hjälpmedel som underlättar för små barn som till exempel guidad åtkomst och några tredjepartsappar.

Garageband på Mac

Beskrivning: Deltagarna får lära sig att spela in ljud till reportage, podavsnitt, poesi eller sång och illustrera detta med musik som enkelt skapas med färdiga loopar eller midi-instrument. Kursen passar alla som vill leka med ljud oavsett om man är musiklärare eller undervisar i något annat ämne och oavsett vilken ålder man undervisar i. Garageband passar även väldigt bra till att skapa radioprogram med eller andra typer av röstinspelningar.

Film i undervisningen

Appar: imovie

Beskrivning: Vi går igenom och provar hur man kan skapa instruktionsfilmer till eleverna i Explain everything eller med imovie. Därefter tittar vi på hur man kan dela filmerna via en QR-kod, blogg, Youtube eller plattform. Workshopen handlar även om i vilka syften eleverna kan skapa en video och hur det går till praktiskt. Vi botaniserar bland filmer som redan ligger publicerade och samtalar om på vilka olika sätt man kan använda sig av Youtube. Slutligen går vi igenom och provar att göra en exit ticket med hjälp av en kort film.

Digitala hjälpmedel för elever med särskilda behov

Beskrivning
Som pedagog har du ett stort ansvar i att titta på hur tillgänglig och inkluderande den miljö som erbjuds är. Ipaden och appar kan göra miljön mer tillgänglig för eleverna. Ofta är ett verktyg bra för alla, inte bara för en elev i svårigheter.

I denna workshop går vi igenom de anpassningar som finns möjliga med en iPad. Vi går till exempel igenom talsyntes och diktering, men även andra smarta lösningar som Läsaren i Safari och delad skärm.

Garageband på iPad

Beskrivning: Deltagarna får lära sig att spela in ljud till reportage, poddavsnitt, poesi eller sång och illustrera detta med musik som enkelt skapas med färdiga loopar eller midi-instrument. Kursen passar alla som vill leka med ljud oavsett om man är musiklärare eller undervisar i något annat ämne och oavsett vilken ålder man undervisar i.

Grundutbildning för lärare - Mac

Beskrivning: Denna workshop innehåller en grundlig genomgång av funktioner på Mac. Deltagarna kommer att bli betydligt mer bekanta med inställningar, gester och allmän hantering. Vi kommer också att kortfattat titta på program som Mail, Kontakter, Kartor, Kalender och Bilder. I mån av tid även på större program som Pages, Keynote och iMovie.

iMovie på iPad

Beskrivning: iMovie är ett filmredigeringsverktyg där kan man skapa filmer och bildberättelser direkt i iPaden. Du har allt du behöver i din iPad för att kunna filma och skapa filmen. Ingen annan utrustning behövs.

Denna workshop kan genomföras på två olika nivåer, dels för nybörjare och fokuserar på grundläggande funktioner som att skapa film, lägga till filmer/bilder, text, berättarröst, ljudeffekter och musik och dels för lite mer vana användare och fokuserar då mer på hur man kan kombinera iMovie med andra appar. På denna nivå skapar vi även filmmusiken i Garageband och lär oss att skapa en filmtrailer. Workshopen ger även förslag på hur du kan använda iMovie kreativt i ditt ämne.

iMovie på Mac

 Beskrivning: iMovie är ett filmredigeringsverktyg där kan man skapa filmer och bildberättelser direkt i din Mac. Du har allt du behöver i din Macdator för att kunna fskapa och redigera filmen. Denna workshop kan genomföras på två olika nivåer, dels för nybörjare och fokuserar på grundläggande funktioner som att skapa film, lägga till filmer/bilder, text, berättarröst, ljudeffekter och musik och dels för lite mer vana användare och fokuserar då mer på hur man kan kombinera iMovie med andra program.

På denna nivå skapar vi även filmmusiken i Garageband och lär oss att skapa en filmtrailer. Workshopen ger även förslag på hur du kan använda iMovie kreativt i ditt ämne."

Matematik på iPad

Beskrivning: Denna workshop handlar om hur man får eleverna mer interaktiva i matematiklektionen med hjälp av appar och webbverktyg. Med hjälp av interaktiva verktyg som mentimeter (app), digitala whiteboardtavlor, digitala formulär och andra interaktiva appar får du en snabb bild av vad eleverna står i förhållande till det område som ska läras ut. Med mer lekfulla verktyg som Kahoot och Quizlet live får eleverna möjlighet att öva på området. För att se vad eleverna har lärt sig så finns möjligheten låta eleverna göra en inspelning av ett matematisk problem, där de med muntlig kommunikation berättar hur de tagit sig an problemet, antingen via film, röstinspelning eller interaktiv tavla (tex Explain Everything/Padlet).

Vi går slutligen igenom olika sätt att dela material och filmer med eleverna, och hur vi kan använda digitala verktyg som Edpuzzle för att bädda in Youtube-filmer och skapa frågor till. Målet med workshopen är att se hur digitala hjälpmedel kan komplettera och underlätta den ordinarie matematikundervisningen.

iTunes U

Beskrivning: iTunesU är en app som man kan använda på alla iOS-enheter. Det är en samling av olika kurser i en mängd olika ämnen.
När man skapar en kurs i iTunesU så lägger man upp olika avsnitt. I avsnitten lägger du in presentationer, länkar till filmer, länkar till appar, mål och syften m.m. Eleverna ansluter till kursen på sin iPad och har sedan möjlighet att ha allting samlat. Allt kan denne ladda ner. Den kan till och med göra anteckningar, mitt i en film eller presentation. Allt finns samlat för eleven och den får en överblick över hela kursen. Det bästa är att andra lärare kan ta del av kursen och använda den i sin elevgrupp. Eller länka material från en kurs till en annan.

Det händer ofta att man som lärare skapar kreativa lektioner där man varvar presentationer, appar som eleverna ska använda, korsord, Youtube-filmer, uppgifter m.m. Problemet är att man till nästa år har glömt bort en hel del av vad man gjorde. Man har i bästa fall kvar de dokument och presentationer som jag skapat, men filmerna och andra idéer får man ofta leta upp igen. iTunesU är lösningen på detta, eftersom man samlar allt i en kurs. I denna workshop får du lära dig hur man skapar en iTunesU kurs och hur man använder det praktiskt.

Keynote på Mac

Beskrivning: Keynote är ett presentationsprogram för Mac som är väldigt lämpligt för lärare att skapa sina lektioner och genomgångar på. Elever uppfattar ofta Keynote som ett lättanvänt verktyg att skapa presentationer eller bildmontering i. Denna workshop kan genomföras på två olika nivåer, dels för nybörjare och fokuserar då på grundläggande funktioner som att skapa presentationer med bilder, text, diagram, tabeller och enklare animeringar och dels för lite mer vana användare och fokuserar då på att göra animeringar, friläggningar, illustrationer och interaktiva länkar i presentationen.

Workshopen ger även förslag på hur du kan använda Keynote kreativt med dina elever i olika ämnen."

Kreativt med iPad

Förkunskaper: grundkunskaper i imovie, keynote

Beskrivning: iPaden har flera grundappar som inbjuder till en kreativ undervisning. I denna workshop går vi igenom hur man kan kombinera de olika apparna på ett framgångsrikt sätt. Workshopen innehåller exempel hur man i ett område kan använda sig av anteckningar, kameran, keynote, imovie och garageband i en kombination. Vi djupdyker inte i varje app utan tittar mer på de kreativa funktionerna och möjligheterna. Workshopen innehåller därför flera lektionsupplägg.

Keynote på iPad

Beskrivning: Keynote är ett presentationsprogram för iPad som är väldigt lämpligt att skapa sina lektioner och genomgångar på. Denna workshop kan genomföras på två olika nivåer, dels för nybörjare och fokuserar då på grundläggande funktioner som att skapa presentationer med bilder och text och dels för lite mer vana användare och fokuserar då på att göra friläggningar, animationer, illustrationer och interaktiva länkar i presentationen. Att hantera Keynote bör vara grundläggande kunskap för alla pedagoger med iPad som verktyg.

Kreativt med Mac

Beskrivning: Macdatorn har flera program som inbjuder till en kreativ undervisning. I denna workshop går vi igenom programmen iMovie och Garageband. Bägge dessa program skiljer sig en del från ipadens appar, då Macdatorns program har många fler funktioner. Du kommer att få lära dig att skapa och redigera film med iMovie och spela in musik eller radioprogram med Garageband.

Främmande språk på iPad

Beskrivning: Vi undersöker hur vi kan använda estetiska uttrycksformer för att träna på främmande språk med hjälp av appar och webbverktyg. Vi tittar på möjligheten att använda musik genom Lyricstraining och bilder och serier genom Bookcreator. Dessutom går vi igenom hur man kan ge respons på texter på olika sätt, samt hur man använder Garageband för att göra röstinspelningar."

Grundutbildning för lärare - iPad

Beskrivning: Denna workshop innehåller en grundlig genomgång av iPadens funktioner. Deltagarna kommer att bli betydligt mer bekanta med inbyggda appar, inställningar, gester och allmän hantering. Vi kommer också att titta på hur man hanterar kommunikation, kameror, kartor och tangentbord på iPad."

Grundutbildning för administratörer och skolledare - Mac

Beskrivning: Deltagarna får lära sig att spela in ljud till reportage, podavsnitt, poesi eller sång och illustrera detta med musik som enkelt skapas med färdiga loopar eller midi-instrument. Kursen passar alla som vill leka med ljud oavsett om man är musiklärare eller undervisar i något annat ämne och oavsett vilken ålder man undervisar i. Garageband passar även väldigt bra till att skapa radioprogram med eller andra typer av röstinspelningar.

Grundutbildning för administratörer och skolledare

Beskrivning: Denna workshop innehåller en grundlig genomgång av iPadens funktioner. Deltagarna kommer att bli betydligt mer bekanta med inbyggda appar, inställningar, gester och allmän hantering. Vi kommer också att titta på hur man hanterar kommunikation, kameror, kartor och tangentbord på iPad.

Pages på iPad

Beskrivning: Pages är ett ordbehandlingsprogram som också fungerar som ett lättanvänt layoutprogram där användaren kan designa allt från skoluppsatser till affischer, broschyrer och visitkort. Workshopen kan anpassas efter önskemål men innehåller i standardutförande textbehandling, formatering av text och bild, tabellhantering och skapande av ikoner och illustrationer med enkla former.

Praktisk-estetiska ämnen med iPad

Appar: pages, imovie

Beskrivning: Något som är gemensamt för de praktisk-estetiska ämnena (utom musik) är att dokumentera processen och färdig produkt. Därför kommer vi gå igenom hur man kan använda kameran och appar där kameran är integrerad som i Pages och imovie. Vi går även igenom olika sätt att lagra bilderna och kunna följa en process och utveckling. Vi går igenom och provar att skapa instruktionsfilmer samt QR-koder i syfte att dela med sig av egna eller andras instruktionsfilmer till eleverna. Dessutom tittar vi på möjligheten att använda Pinterest som ett uppslag för nya idéer.

Målet med workshopen är att kunna se iPaden som ett komplement i ämnena slöjd, idrott, hemkunskap och bild.

NO på iPad

Beskrivning: Appar som krävs: imovie, pages, numbers, glogster
Det finns många olika appar inom de olika ämnena biologi, kemi och fysik som tränar på vissa specifika områden som astronomi eller periodiska systemet. Dessa appar kommer vi inte fokusera på, utan mer rikta in oss på appar som man kan använda i alla tre ämnena, inom olika kunskapskrav eller till olika inlärningssituationer.

Vi går igenom och provar hur man kan arbeta med begrepp, kommunicera och skapa en labbrapport/redovisning av en undersökning i pages, imovie, numbers och glogster. Vi tittar också på möjligheterna att även använda sig av webbverktyg på ipaden som att framföra och bemöta åsikter i Todaysmeet eller träna på begrepp i Quizlet live.

Målet med workshopen är att se möjligheterna med hur ipaden kan komplettera NO-undervisningen på ett interaktivt sätt.

SO på iPad

Beskrivning: Denna workshop handlar om hur man får eleverna mer interaktiva i SO-undervisningen med hjälp av digitala hjälpmedel. Med hjälp av interaktiva verktyg som mentimeter, digitala formulär och Quiz-program får du en snabb bild av vad eleverna står i förhållande till det område som ska läras ut. Du kommer även få ta del av olika sätt att använda presentationer (Prezi, Keynote). Digitalt berättande i form av film är något som många lärare använder i sin SO-undervisning och vi kommer ta del av några exempel på detta. Exempel på detta är på inspelning interaktiv whiteboard (ex. explain everything), filminspelning (imovie), flippade genomgångar, videosamtal och återkoppling via film. Målet med workshopen är att se hur digitala hjälpmedel kan komplettera och underlätta SO- undervisningen.

Swift

Beskrivning: I Swift Playgrounds lär du dig att programmera genom att skriva riktig kod som heter swift. I Swift playground kommer du in i en interaktiv 3D-värld där man ska styra en figur som heter Byte. Spelet är uppgift med olika block under vilka det finns en mängder av övningar (nivåer). I varje övning får du en beskrivning av vad du ska få Byte att göra och därefter är det din uppgift är att få honom att utföra det genom att skriva kod. När du skrivit in en kod, så testar du om det Byte utför uppgiften korrekt genom att trycka på play.

Till din hjälp finns både grundläggande beskrivningar och en handledningsbok där facit finns till varje uppdrag. I Swift playground står alla uppdrag på engelska (svensk översättning är på väg), därför passar det bäst från åk 4, även om flera övningar är anpassade för yngre elever. I denna workshop kommer du få lära dig att programmera i Swift.

Numbers på iPad

Beskrivning: I Numbers skapas kalkyblad utöver det vanliga. Denna workshop kan genomföras på två olika nivåer, dels för nybörjare och fokuserar på grundläggande funktioner som att skapa kalkylblad med tabeller, diagram och bilder och enklare formler som summa och medelvärde och dels för lite mer vana användare och fokuserar då mer på fler formler och interaktiva länkar. Det unika med numbers på iPad är att du kan fotografera och filma direkt in i kalkylbladet vilket öppnar för fler arbetsområden och ämnen. Workshopen ger även förslag på hur du kan använda Numbers kreativt med dina elever i olika ämnen, till exempel till undersökningar, laborationer, arbetsprocesser men även hur du kan använda Numbers för att strukturera och dokumentera ditt eget arbete.

Svenska på iPad/Mac

Appar: Garageband, Pages, iMovie

Beskrivning: Användningen av de estetiska uttrycksformerna i svenskundervisningen är enligt många forskare ett bra sätt för elever att inhämta kunskap, då flera elever genom sina sinnen får stärka deras förkunskaper och utveckla nya inblickar i svenskundervisningen. Vi lär oss hur man kan skapa en podcast (radioprogram) i garageband, skapa ett bildspel till en dikt i iMovie samt hur man kan skapa en interaktiv berättelse i Pages och hur den kan delas på webben. Målet med workshopen är att se iPaden/Mac-datorn som en hjälp att använda estetiska uttrycksformer i svenska.

Pages på Mac

Beskrivning: Pages är ett ordbehandlingsprogram som också fungerar som ett lättanvänt layoutprogram där användaren kan designa allt från skoluppsatser till affischer, broschyrer och visitkort. Workshopen kan anpassas efter önskemål men innehåller i standardutförande textbehandling, formatering av text och bild, tabellhantering och skapande av ikoner och illustrationer med enkla former.

Apple Classroom

Beskrivning: I denna workshop får du lära dig hur man kan använda sig av Apple Classroom i undervisningen. En förutsättning för att kunna använda denna app på skolan är att alla iPads är managererade. I workshopen visar vi bland annat hur läraren, på sin iPad, kan: – se en översikt över alla elevskärmar samtidigt och därmed se vad alla elever arbetar med på sina skärmar. – starta en app, webbplats eller bok på elevens iPad med en tryck. – låsa alla iPads så att de bara kan arbeta i en enda app för att hjälpa eleverna att fokusera. – låsa skärmarna för att pausa jobbet eller för att på nytt få uppmärksamhet från eleverna. Då kan eleverna inte alls göra något på sin iPad. – stänga av ljudet på vissa iPads. – fokusera på en enskild elevskärm. – dela dokument och länkar med din klass med AirDrop (även eleverna kan dela med dig) – använda AirPlay för att trådlöst presentera en elevs skärm. Denna app innehåller många funktioner som hittills inte varit tillgängliga på iPaden i ett klassrum, men som funnits som ett stort behov hos många lärare. Efter att ha deltagit i denna workshop så har du större förutsättningar för att kunna hantera Apple Classroom i ditt klassrum.

Temaarbete med iPad F-3, A

Beskrivning: Vi planerar, “utför” och efterbehandlar ett studiebesök genom att använda några av iPadens inbyggda funktioner tillsammans med standardappar som Anteckningar, Safari, Kartor, Kamera, iBooks m.fl.

Temaarbete med iPad F-3, B

Beskrivning: Vi fortsätter att arbeta med vårt temaarbete och behandlar informationen vi samlade i workshop A genom att redigera filmer i iMovie, göra en presentation i Keynote, fråga eleverna om deras upplevelser i Mentimeter och presentera detta för varandra.

Temaarbete med iPad F-3, C

Beskrivning: I del tre av temaarbete tittar vi på hur eleverna själva kan bearbeta sitt studiebesök. Vi tittar på skrivhjälpmedel och uppslagsverk i iPaden, hur man kan sätta ihop snygga arbeten med egna foton och teckningar i Pages eller BookCreator, hur de kan göra roliga quizspel till varandra i TinyTap och snygga bildspel i Puppet.

Temaarbete med iPad 4-6, A

Beskrivning: Vi planerar, “utför” och efterbehandlar ett studiebesök genom att använda några av iPadens inbyggda funktioner tillsammans med standardappar som Anteckningar, Safari, Kartor, Kamera, iBooks m.f.

Temaarbete med iPad 4-6, B

Beskrivning: Vi fortsätter att arbeta med vårt temaarbete och behandlar informationen vi samlade i workshop A genom att redigera filmer i iMovie, göra en presentation i Keynote, fråga eleverna om deras upplevelser i Mentimeter och presentera detta för varandra.

Temaarbete med iPad 4-6, C

Beskrivning: I del tre av temaarbetet tittar vi på hur eleverna själva kan bearbeta sitt studiebesök. Vi tittar på skrivhjälpmedel och uppslagsverk i iPaden, hur man kan sätta ihop snygga arbeten med egna foton och teckningar i Pages eller Keynote och hur de sedan kan presentera sina arbeten med text, bild, diagram och film.

Temaarbete med iPad 7-9, A

Beskrivning: Vi planerar, “utför” och efterbehandlar ett studiebesök genom att använda några av iPadens inbyggda funktioner tillsammans med standardappar som Anteckningar, Safari, Kartor, Kamera, iBooks, iTunes U m.f.

Temaarbete med iPad 7-9, B

Beskrivning: Vi fortsätter att arbeta med vårt temaarbete och behandlar informationen vi samlade i workshop A genom att redigera filmer i iMovie, skapa bakgrundsmusik i Garageband och göra en presentation i Keynote, fråga eleverna om deras upplevelser i Mentimeter och presentera detta i Keynote.

Temaarbete med iPad 7-9, C

Beskrivning: I del tre av temaarbetet tittar vi på hur eleverna själva kan bearbeta sitt studiebesök. Vi tittar på skrivhjälpmedel och uppslagsverk i iPaden, hur man kan sätta ihop snygga arbeten med egna foton och teckningar i Pages eller Keynote och hur de sedan kan presentera sina arbeten med text, bild, diagram och film.

Flippat lärande med ipad

Beskrivning: Vi går igenom och provar hur man kan skapa instruktionsfilmer till eleverna i Explain everything eller med imovie. Därefter tittar vi på hur man kan dela filmerna via en QR-kod, blogg, Youtube eller plattform. Dessutom tittar vi på hur man kan låta eleverna besvara frågor till filmen via ett formulär eller inbakade i filmen som i Edpuzzle. Under workshopen kommer du få flera tips på hur flippat lärande kan effektivisera inlärningen."

Appar: Explain Everything, iMovie, Youtube.

Digital Handbok

 Beskrivning: På Rudbecksgymnasiet i Örebro har två pedagoger, Christer och Isabella, skapat en digital handbok i iBooks. Den ”delas ut” till alla elever och lärare på skolan. Via lärplattformen kan även föräldrar ta del av den. I denna interaktiva bok går man igenom de grunder som eleverna behöver kunna för att hantera sin iPad på bästa sätt. Handboken beskriver med enkla instruktioner och korta filmer bland annat inbyggda hjälpmedel, appar, och inlogg i iPaden och även andra verktyg som skolan använder sig av, tex Office 365.

I den första Workshopen får du möjlighet till att se hur denna digitala handbok ser ut och är uppbyggd. Du får veta syftet kring varför boken uppstod, innehållet, användningsområdet och andra finesser. I den andra workshopen får du se hur det gick till att göra den i iBooks. Du får ta del av råmaterialet och därefter skriva om texten och göra ett utkast till din egen digitala handbok. Vidare kommer du att få lära dig hur man kan publicera den på iBooks Store, så att era elever och kollegor kan ladda ner den. Workshopen leds av Christer Blohm och Isabella Kronvall.

Aktuella nyheter bland Googles verktyg

BeskrivningI denna workshop går vi igenom andra verktyg som Google skapat relativt nyligen som alla är användbara i skolan.
Du kommer att få lära sig att skapa ”tours” i Google Expeditions and Tour Creator (Googles nya VR-lösning), som sen går att koppla ihop med Google Cardboard.
Jamboard är inte bara en interaktiv skärm - det är även nu ett program som ligger med i Google Suite. Du kommer att få se möjligheterna hur man kan använda programmet med dina elever för att båda skapa teckningar till bilden och illustrationer.

Förkunskaper: Grundkunskaper i Google Suite. 

Språkutvecklande arbetssätt i Google

BeskrivningMed digital teknik kan alla delta i olika lärandesituationer utifrån sina förutsättningar. Möjlighet att få texter upplästa, läsa in text, arbeta med bild och film för att utveckla språk och begrepp är några av de många möjligheter som motiverar och stärker eleverna i sin språkutveckling. Workshopen visar konkreta exempel på hur delarna i GoogleSuite kan få elever att få ökad förståelse för begrepp i olika ämnen.

Passar dig som undervisar i svenska, engelska, språkval och modersmål.

FörkunskaperGrundkunskaper i Drive, Dokument och Presentation

Google Classroom kopplat till andra webbresurser

BeskrivningI denna workshop går vi igenom hur man programmerar i Google Kalkylark. Du kommer få lära dig hur man skapar interaktiva övningar där rätt svar på en övning börjar måla upp en del av en pixelbild som du också får möjlighet att skapa. Programmeringen handlar om att skapa en kod så att rätt siffra/ord i en cell skapar flera olika färgade celler i en annan del av arket. Celler som tillsammans blir en hel bild efter att ha svarat rätt på alla frågor.

Detta är också ett roligt sätt att lära sig hur Google Kalkylark fungerar där vi även kommer göra kopplingar till hur man programmerar så att svaren från ett Google formulär rättas automatiskt i kalkylarket.

Förkunskaper: Grundkunskaper i Google Suite (Drive, Dokument, Presentation och i Google Classroom).

Escape room

Beskrivning"Denna workshop är för dig som arbetat ett tag med Google och vill utvecklas ännu mer i verktygen. Escaperoom är ett fysiskt äventyr (baserat på temafilmer, storyline, böcker etc.) där spelarna löser pussel och gåtor med hjälp av ledtrådar, tips och uppmärksammade strategier för att låsa upp ett objekt. Spelarna ges en tidsgräns för att ""fly"" rummet. Under denna tid öppnar de en mängd lås, chiffer och koder för att nå sitt mål. De letar upp svar på frågor kring ett ämne för att hitta ledtrådar och svar.
I ett digitalt Escape room används digitala verktyg som Chromebooks, iPad eller bärbara datorer.

Vid användning av ett digitalt Escape room behöver du ett Google-inlogg där du kan bygga ditt escaperoom med hjälp av Google Site och ett Google Formulär.

Förkunskaper: Grundkunskaper i Google Suite (Formulär och i Google Sites)

Arbeta med texter och inlämningar i Google

Beskrivning: Denna workshop är för dig som arbetar med mycket texter i google. Inlämningar, feedback, avstämningar, prov, förhör. Hur arbetar man formativt i Google dokument & presentation? Du kommer att få med dig mer avancerade funktioner i Google dokument som röstinmatning, översättning, länkar, innehållsförteckning, sidnumrering osv. Du får också tips hur man kan arbeta med prov, förhör och inlämningar i Google dokument, formulär och Classroom.

Förkunskaper: Grundkunskaper i Google Suite (Drive, Dokument, Formulär, Presentation) och i Google Classroom.

Grundutbildning Chromebook

BeskrivningDet här är en utbildning som är lämplig att ha i samband med utdelande av Chromebooks. Man får lära sig hur inloggning fungerar, vanliga inställningar i Chromebook, hur program ”installeras” och körs via nätet och hur man kommer igång med användandet av dessa. Om ni använder er av en nyare Chromebook så kommer vi även visa ett antal användbara Androidappar.

FörkunskaperInga förkunskaper krävs

Koda i Google Kalkylark

BeskrivningI denna workshop går vi igenom hur man programmerar i Google Kalkylark. Du kommer få lära dig hur man skapar interaktiva övningar där rätt svar på en övning börjar måla upp en del av en pixelbild som du också får möjlighet att skapa. Programmeringen handlar om att skapa en kod så att rätt siffra/ord i en cell skapar flera olika färgade celler i en annan del av arket. Celler som tillsammans blir en hel bild efter att ha svarat rätt på alla frågor.

Detta är också ett roligt sätt att lära sig hur Google Kalkylark fungerar där vi även kommer göra kopplingar till hur man programmerar så att svaren från ett Google formulär rättas automatiskt i kalkylarket.

FörkunskaperFördel att ha grundkunskaper i Google kalkylark

 

Kreativt med Google

Beskrivning: Denna föreläsning passar dig som har arbetat ett tag med Google eller som nyligen kommit igång och vill bli inspirerad med nya kreativa uppslag på hur du kan använda Google och dess appar i undervisningen. Funktioner som du inte visste förut eller uppslag som kommer att sätta igång nya idéer och tankar hos dig. Du kommer att få tänka utanför ramarna och upptäcka nya sätt, utöver de uppenbara, hur man kan arbeta med program som Google Presentation, Classroom, Google Teckningar och Google Formulär. Dessutom kommer du efteråt att få med dig hem olika mallar, som du kan ändra och använda i din egen undervisning.

FörkunskaperGrundkunskaper i Google Suite (Drive, Dokument, Formulär, Presentation och i Google Classroom).

Gsuite for Education 1 - Grund

BeskrivningVi lär oss principerna kring hur molntjänster fungerar och vad man som skolpersonal bör tänka på i användandet av dessa tjänster. Vi går igenom och provar de mest grundläggande delarna av GSuite som Drive, Team Drive, Dokument, Kalkylark, Presentation och Formulär. Målet med workshopen är att deltagarna förstår vad en molntjänst är och kan använda och förstå grundläggande delar av GSuites användningsområden i skolan. Bäst resultat fås om deltagarna har antingen Chromebook/dator eller iPad (d v s inte blandat Chromebook/dator och iPad). 

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. 

Gsuite for Education 2 - Påbyggnad

BeskrivningVid workshop steg 2 lär vi oss Google Classroom som är en plattform för att skapa digitala klassrum, dela ut uppgifter, administrera Drive samt kommunicera med elever. Deltagarna bör ha genomgått Grundutbildningen (steg 1) eller ha motsvarande kunskaper. Vi lär oss även några andra tjänster inom GSuite som Kartor och teckningar och funderar på hur dessa kan användas pedagogiskt. Vi arbetar djupare med formulär. 

Förkunskaper: Grundkunskaper i Drive, Dokument och Presentation

Gsuite for education 3 - Fördjupning

BeskrivningVid workshop steg 3 ligger tonvikten på kommunikation. Vi lär oss om webbpublicering generellt och tittar möjligheterna till webbpublicering i GSuitemiljön. Vi lär oss skapa en site i verktyget Google Site samt lär oss använda Google Hangouts, ett tjänst för videosamtal och videokonferens. Det ges konkreta exempel från skolan och vi funderar på hur vi själva kan tänkas vilja använda verktygen.

FörkunskaperGrundkunskaper i Google Suite (Drive, Dokument, Formulär, Presentation och i Google Classroom).

Ma/NO med Google Suite

Beskrivning: Workshopen handlar om hur man kan utnyttja Google Classroom. Till exempel hur man kan skapa entranceticket och exitticket i Classroom, hur man skapar och delar självrättande quiz och formulär där, hur man låter elever kommentera olika inlägg som en lösning på matteproblem eller ett påstående. I Google presentation går vi igenom hur man kan bädda in filmer från Youtube i en diabild.

Vi går även igenom hur man kan länka ett redigerbart kalkylark där de kan skriva in sina värden från en mätning samt dela ut en labbrapport där man skrivit in stödstruktur och språkmallar typ ”Jag tror att resultatet beror på….det kan också bero på….” Om tid finns så kommer vi även gå igenom hur man kan koppla externa verktyg som Edpuzzle eller Canva till Classroom.

Förkunskaper: Har grundkunskaper i Google Suite (Drive, Dokument, Formulär, Presentation) och i Google Classroom.

 

Office 365 1 - Grund

Beskrivning: Vi lär oss principerna kring hur molntjänster fungerar och vad man som skolpersonal bör tänka på i användandet av dessa tjänster. Vi går igenom och provar de grundläggande delarna av O365 som Onedrive, Word online och Powerpoint online.

Målet med workshopen är att deltagarna förstår vad en molntjänst är och kan använda och förstå en grundläggande delar av O365 och ser dess användningsområden i skolan.

Office 365 2 - Påbyggnad

Beskrivning: Vid workshop steg 2 är temat arbetsflöde och administration. Där lär vi oss Onenote Classnotebook som är en plattform för att skapa digitala klassrum, dela ut uppgifter, administrera skolarbetet samt kommunicera med elever. Deltagarna bör ha varit på Grundutbildningen (workshop steg 1). Vi lär oss även Microsoft Classroom och ser hur OneDrive, Onenote och Classroom fungerar tillsammans.

Office 365 3- Fördjupning

Beskrivning: Vid workshop 3 ligger tonvikten på kommunikation och presentation. Vi lär oss skapa multimediala presentationer med verktyget Sway. Vi går också igenom Skype Microsofts tjänst för videosamtal och videokonferens. Det ges konkreta exempel från skolan och vi funderar på hur vi själva kan tänkas vilja använda verktygen.

Skype

Beskrivning: Skype ingår i Office365 och ger dig möjlighet att utvidga ditt klassrum och knyta kontakter runt om hela världen. I denna workshop går vi igenom Skypes funktioner men den största delen av workshopen ägnar vi oss åt hur man kan använda Skype i undervisningen.

Du kommer dels få tips och hjälp att skapa kontakter genom skype, via Skype in the Classroom, Facebook och Twitter men du kommer även få mängder av tips på hur man kan använda Skype i olika projekt och ämnen. Du kommer även få lära dig att använda MysterySkype.

Minecraft

Beskrivning: I denna workshop kommer du att få testa på minecraft och lära dig grunderna i spelet. Huvudfokus under passet kommer vara på hur pedagoger utnyttjar Minecraft Education i sina klassrum. Vi går igenom hur man kan använda spelet i olika skolämnen och vilka förmågor man då tränar via minecraft. Du kommer även att konkret få fundera ut en lektionsplanering där dina elever använder sig av Minecraft.

Programmering F-3, A

Beskrivning: Vi studerar de allra första grunderna och principerna med hjälp av enkla robotar som LEGO WeDo och BlueBot. Vi använder också appar, webapplikationer och program för att programmera spel och animationer på skärmen. Exempel på verktyg som används är Scratch, Lightbot och Blockly.

Programmering F-3, B

Beskrivning: Workshop B fortsätter med programmering av LEGO WeDo, BlueBot och liknande system för att skapa aktiviteter och spel för undervisning. I Scratch och Blockly skapar vi lite mer komplicerade applikationer som spel, interaktiva historier och matematiska problembeskrivningar.

Programmering 4-6, A

Beskrivning: Workshop A fortsätter med programmering av LEGO WeDo, BlueBot och liknande system för att skapa aktiviteter och spel för undervisning. I Scratch och Blockly skapar vi lite mer komplicerade applikationer som spel, interaktiva historier och matematiska problembeskrivningar.

Programmering 4-6, B

Beskrivning: Workshop B handlar om programmering med LEGO Mindstorms. Vi använder också appar, webbapplikationer och program som till exempel Scratch (dator), Swift Playground (iPad) och Blockly (plattformsoberoende) för att lära oss lite mer avancerad programmering (loopar, förgreningar, matematiska och logiska kopplingar m.m.

Programmering 7-9, A

Beskrivning: Workshop där vi studerar de första grunderna i programmering med robotsystemet LEGO Mindstorms. Vi kan också använda appar, webbapplikationer och program som till exempel Scratch (dator), Swift Playground (iPad) och Blockly (plattformsoberoende) för att lära oss programmering och vad det kan användas till.

Programmering 7-9, B

Beskrivning: Workshop där vi studerar lite mer avancerad programmering med LEGO Mindstorms och tittar t.ex. på förgreningar, loopar, logiska block och koppling mellan block. Vi kan också använda appar, webbapplikationer och program som till exempel Scratch (dator), Swift Playground (iPad) och Blockly (plattformsoberoende) till detta. Vi tittar också på vad man kan göra för aktiviteter och lektionsupplägg med elever.

Programmering 7-9, C

Beskrivning: Workshop där vi programmerar i C för att få ett enkelt kretskort (Arduino) att fungera. Till detta kort kan man sedan koppla sensorer och motorer för att bygga robotar och maskiner av olika slag. Komponenterna är billiga och lätta att få tag i vilket gör systemet lättillgängligt för skolor.

Programmering gy, A

Beskrivning: Workshop för lärare som inte har programmerat förut. Vi börjar med den webbaserade applikationen Blockly där man lär sig principerna genom att sätta ihop visuella block som representerar kod. Sedan går vi vidare till Arduino som programmeras i språket C och som kan fungera som hjärnan i mängder av olika maskiner och robotar.

Xcode för Gymnasielärare i matematik

Beskrivning

Vi bekantar oss med Xcode och Playgrounds samt börjar med lite grunder i Swift-programmering.
Givetvis får ni löpande under detta pass prova på

 • Gränssnittet
 • Liveview
 • Kommandon
 • Funktioner
 • Loopar
 • Villkor och logik

Vi tar oss an några enkla exempel från matematiken och försöker lösa dessa med våra nya kunskaper. 

 Här är några förslag:

 • Lösa en generell andragradsekvation med reella koefficienter.
 •  Fibonacci’s talföljd.
 • Ta fram största gemensamma delare och minsta gemensamma multipel med Euklides algoritm.
 • Lösa ekvation med enkel intervallhalvering.
 • Skapa egna Playgrounds.

Chromebook grundutbildning

Beskrivning: Det här är en utbildning som är lämplig att ha i samband med utdelande av Chromebooks. Man får lära sig hur inloggning fungerar, vanliga inställningar i Chromebook, hur program ”installeras” och körs via nätet och hur man kommer igång med användandet av dessa. Om ni använder er av en nyare Chromebook så kommer vi även visa ett antal användbara Androidappar.

Digitala hjälpmedel för elever med särskilda behov

Beskrivning: Som pedagog har du ett stort ansvar i att titta på hur tillgänglig och inkluderande den miljö som erbjuds är. PC:n och vissa webbverktyg och program kan göra miljön mer tillgänglig för eleverna. Ofta är ett verktyg bra för alla, inte bara för en elev i svårigheter.

I denna workshop går vi igenom de anpassningar som finns möjliga med en PC. Vi går till exempel igenom olika talsyntesprogram, rättstavningsprogrammets funktioner och möjlighet till diktering, men även hur man praktiskt kan anpassa Windows utifrån elevers olika behov.

Digitala hjälpmedel för elever med särskilda behov

Beskrivning: Som pedagog har du ett stort ansvar i att titta på hur tillgänglig och inkluderande den miljö som erbjuds är. Chromebooken, dess tillägg och Android-appar kan göra miljön mer tillgänglig för eleverna. Ofta är ett verktyg bra för alla, inte bara för en elev i svårigheter.

I denna workshop går vi igenom de anpassningar som finns möjliga med en Chromebook. Vi går till exempel igenom talsyntes och diktering och andra bra tillägg och appar som passar för barn med särskilda behov.

Främmande språk med digitala hjälpmedel

Beskrivning: Vi undersöker hur vi kan använda estetiska uttrycksformer för att träna på främmande språk med hjälp av digitala hjälpmedel. Vi tittar på möjligheten att använda musik genom Lyricstraining, bilder och serier genom Bookcreator eller Powtoon och drama genom att skapa animerad film i webbprogram som Dvolver eller Go!Animate.

Matematik med digitala hjälpmedel

Beskrivning: Denna workshop handlar om hur man får eleverna mer interaktiva i matematiklektionen med hjälp av digitala hjälpmedel. Med hjälp av interaktiva verktyg som mentimeter, digitala whiteboardtavlor och digitala formulär får du en snabb bild av vad eleverna står i förhållande till det område som ska läras ut. Med mer lekfulla verktyg som Kahoot och Quizlet live får eleverna möjlighet att öva på området. För att se vad eleverna har lärt sig så finns möjligheten låta eleverna göra en skärminspelning av ett matematisk problem, där de med muntlig kommunikation berättar hur de tagit sig an problemet.

Vi går slutligen igenom olika sätt att dela material och filmer med eleverna, och hur vi kan använda digitala verktyg som Edpuzzle för att bädda in Youtube-filmer och skapa frågor till. Målet med workshopen är att se hur digitala hjälpmedel kan komplettera och underlätta den ordinarie matematikundervisningen.

Inkludering med hjälp av digitala verktyg

Beskrivning: Elever med inlärningshinder i form av fysiska eller psykosociala handikapp eller svårigheter kan ofta bli hjälpta av tekniska hjälpmedel såsom anpassning av textstorlek, talsyntes, diktering m.m. Dessa hjälpmedel ser olika ut på olika plattformar men utbildaren anpassar innehållet till den aktuella plattformen.

Film i undervisningen med digitala hjälpmedel

Beskrivning: Vi går igenom och provar hur man kan skapa instruktionsfilmer till eleverna genom skärminspelning, webbkameran eller med ett filmprogram på datorn. Därefter tittar vi på hur man kan dela filmerna via en QR-kod, blogg, Youtube eller plattform. Workshopen handlar även om i vilka syften eleverna kan skapa en video och hur det går till praktiskt på just den enhet som eleverna har.

Vi botaniserar bland filmer som redan ligger publicerade och samtalar om på vilka olika sätt man kan använda sig av Youtube. Slutligen går vi igenom och provar att göra en exit ticket med hjälp av en kort film.

Formativ bedömning med digitala hjälpmedel

Beskrivning: I denna workshop kommer vi gå igenom och prova olika webbverktyg som hjälper oss att visa eleverna vilka mål lektioner har, vart eleverna står i förhållande till de målen samt hur de kan ta sig dit med hjälp av läraren eller på egen hand. För att visa eleverna målen eller förmågorna så går vi igenom och provar Canva som ett sätt att gestalta dem visuellt.

För att se vart eleverna står i förhållande till målen så går vi igenom ochprovar Mentimeter eller Socrative som ett snabbt sätt att aktivera, integrera och få feedback. För att träna på förmågorna eller innehållet i målen så använder vi spelbaserade webbverktyg som Kahoot eller Quizlet live. Vi tittar även slutligen på verktyg som skärminspelning eller Recap som eleverna kan använda för att visa sina nyförvärvade kunskaper. Målet med workshopen är att kunna använda digitala hjälpmedel som en hjälp att aktivera, integrera och få/ge feedback.

NO med digitala hjälpmedel

Beskrivning: I denna workshop kommer vi rikta in oss på webbverktyg som man kan använda i alla tre NO-ämnena, inom olika kunskapskrav eller till olika inlärningssituationer. Vi går igenom och provar hur man kan arbeta med begrepp, kommunicera och skapa en labbrapport/redovisning av en undersökning med hjälp av skärminspelning, Bookcreator och Glogster. Vi tittar också på möjligheterna att även använda sig av andra webbverktyg som att framföra och bemöta åsikter i Todaysmeet eller träna på begrepp i Quizlet live. Målet med workshopen är att se möjligheterna med hur datorn kan komplettera NO-undervisningen på ett interaktivt sätt.

Flippat lärande med digitala hjälpmedel

Beskrivning: Vi går igenom och provar hur man kan skapa instruktionsfilmer genom skärminspelning. Därefter tittar vi på hur man kan dela filmerna via en QR-kod, blogg, Youtube eller plattform. Dessutom tittar vi på hur man kan låta eleverna besvara frågor till filmen via ett formulär eller inbakade i filmen som i Edpuzzle.

Under workshopen kommer du få flera tips på hur flippat lärande kan effektivisera inlärningen

PC/Windows Grundutbildning

Beskrivning: Denna workshop innehåller en grundlig genomgång av funktioner på en PC. Deltagarna kommer att bli betydligt mer bekanta med inställningar, gester och allmän hantering. Vi kommer också att kortfattat titta på program som Windows, Utforskaren och kontrollpanelen. Om miljön är Windows 10 går vi även igenom vissa appar. I mån av tid går vi även igenom vissa program som ingår i Office365.

Praktisk-estetiska ämnen med digitala hjälpmedel

Beskrivning: Något som är gemensamt för de praktisk-estetiska ämnena (utom musik) är att dokumentera processen och färdig produkt. Vissa av eleverna som glänser i dessa ämnen behärskar inte skrivandets förmåga på samma sätt. Därför kommer vi gå igenom och prova idéer hur de kan kommunicera sin process muntligt genom skärminspelning, imovie (Mac) och Bookcreator. Vi går även igenom olika sätt att lagra foton (som lärare eller elev tagit) och kunna följa en process och utveckling. Elever behöver ha tillgång till instruktionsfilmer i dessa ämnen för att minimera behovet av lärarens instruktioner under lektion. Vi går därför igenom QR-koder i syfte att dela med sig av egna eller andras instruktionsfilmer till eleverna. Att skapa bloggar och dela med sig av instruktionsfilmer, länkar eller foton är populärt hos många praktisk-estetiska lärare.

Vi tittar på några exempel samt går igenom hur man kan starta en blogg och göra inlägg. Dessutom tittar vi på möjligheten att använda Pinterest som ett uppslag för nya idéer. Målet med workshopen är att kunna se datorn/chromebooken som ett komplement i ämnena slöjd, idrott, hemkunskap och bild.

Svenska med digitala hjälpmedel

Beskrivning: I denna workshop går vi igenom hur man kan använda sig av digitala hjälpmedel i svenskundervisningen.
Vi kommer att gå igenom exempel på verktyg där man kan skriva tillsammans i realtid, skapa och dela presentationer i program som t.ex Prezi samt skapa begreppskartor och tankekartor i verktyg som t.ex Popplet och Padlet. Dessutom tittar vi på exempel hur man kan använda bloggar som digitala rum i svenskämnet. Användningen av de estetiska uttrycksformerna i svenskundervisningen är enligt många forskare ett bra sätt för elever att inhämta kunskap, då flera elever genom sina sinnen får stärka deras förkunskaper och utveckla nya inblickar i svenskundervisningen. Därför kommer vi även titta på några verktyg där man kan använda flera sinnen, som tex att skapa och dela visuella historier i verktyg som t.ex Storybird eller BoookCreator eller hur man kan använda film och skärminspelning,

SO med digitala hjälpmedel

Beskrivning: Denna workshop handlar om hur man får eleverna mer interaktiva i SO-undervisningen med hjälp av digitala hjälpmedel. Med hjälp av interaktiva verktyg som mentimeter, digitala formulär och Quiz-program får du en snabb bild av vad eleverna står i förhållande till det område som ska läras ut. Du kommer även få ta del av olika sätt att använda presentationer (Prezi, Powerpoint, Keynote) och hur man kan kombinera det med filmer. Digitalt berättande i form av film är något som många lärare använder i sin SO-undervisning och vi kommer ta del av några exempel på detta. Exempel på detta är skärminspelning, filminspelning via webbkameran, flippade genomgångar, videosamtal och återkoppling via film.

Målet med workshopen är att se hur digitala hjälpmedel kan komplettera och underlätta SO- undervisningen.

Handledning i skolverkets modul - Digitalt berättande

Beskrivning: Skolverket har skapat flera moduler som ska hjälpa skolorna att utveckla lärarnas digitala kompetens! De har nu skapat ett nytt material som ger dig som lärare fördjupade kunskaper kring hur digitala verktyg stödjer lärande.

Denna modul visar på hur publika arbetssätt och digitalt berättande inom olika medier som film, ljud och bild kan utveckla undervisningen.

Advania Skolpartner har flera duktiga handledare som är vana att leda utbildning och handledning i kollegialt lärande, som kommer ut och leder dig och dina kollegor i denna modul. Den rekommenderade tidsåtgången är cirka 60-90 minuter i veckan för diskussion och gemensamt arbete för lärare och 16 veckor totalt. Eftersom Caperios handledare kommer ut till skolan så gör vi tillsammans upp en tidsplanering där vi anpassar workshopen till er skolas önskemål.

Exempel på aktiviteter:

 • Planera för digitalt berättande
 • Skapa en gemensam digital presentationsyta
 • Arbeta med digitalt berättande

Med reservation för att skolans läge i Sverige har betydelse för om workshopen praktiskt går att genomföra.

Handledning i skolverkets modul - kritisk anv. av nätet

Beskrivning: Skolverket har skapat flera moduler som ska hjälpa skolorna att utveckla lärarnas digitala kompetens! De har nu skapat ett nytt material som ger dig som lärare fördjupade kunskaper kring hur digitala verktyg stödjer lärande.

Denna modul berör frågor om informationssökning och källkritik. Ni får också arbeta med att anlägga kritiska perspektiv på algoritmer, sökning och sociala nätverkstjänster. 

Advania Skolpartner har flera duktiga handledare som är vana att leda utbildning och handledning i kollegialt lärande, som kommer ut och leder dig och dina kollegor i denna modul. Den rekommenderade tidsåtgången är cirka 60-90 minuter i veckan för diskussion och gemensamt arbete för lärare och 16 veckor totalt. Eftersom Caperios handledare kommer ut till skolan så gör vi tillsammans upp en tidsplanering där vi anpassar workshopen till er skolas önskemål.

Exempel på aktiviteter:

 •  Planera effektiv informationssökning
 • Analysera söktjänster
 • Skriva sig till källkritiskt förhållningssätt

Med reservation för att skolans läge i Sverige har betydelse för om workshopen praktiskt går att genomföra.

Handledning i skolverkets modul - leda lärande i tekniktäts klassrum

Beskrivning: Skolverket har skapat flera moduler som ska hjälpa skolorna att utveckla lärarnas digitala kompetens! De har nu skapat ett nytt material som ger dig som lärare fördjupade kunskaper kring hur digitala verktyg stödjer lärande.
Denna modul Leda och lära i tekniktäta klassrum består av åtta delar. Kompetensutvecklingsinsatsen inom digitalisering genomförs kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare.
Advania Skolpartner har flera duktiga handledare som är vana att leda utbildning och handledning i kollegialt lärande, som kommer ut och leder dig och dina kollegor i denna modul. Den rekommenderade tidsåtgången är cirka 60-90 minuter i veckan för diskussion och gemensamt arbete för lärare och 16 veckor totalt. Eftersom Advanias handledare kommer ut till skolan så gör vi tillsammans upp en tidsplanering där vi anpassar workshopen till er skolas önskemål.

Innehåll: Modulen behandlar några grundläggande aspekter av skolans digitalisering.

Exempel på aktiviteter:

 • Digital kommunikation i och utanför klassrummet
 • Värdera digitala läromedel
 • Planera för digital didaktik

Med reservation för att skolans läge i Sverige har betydelse för om workshopen praktiskt går att genomföra.

Handledning i skolverkets modul - Säker användning av nätet

Beskrivning: Skolverket har skapat flera moduler som ska hjälpa skolorna att utveckla lärarnas digitala kompetens! De har nu skapat ett nytt material som ger dig som lärare fördjupade kunskaper kring hur digitala verktyg stödjer lärande.
Denna modul berör frågor om barn och elevers säkerhet och trygghet på nätet. Ni får också en inblick i vad barn och elever gör på nätet och hur dialog mellan vuxna och unga kan se ut.

Advania Skolpartner har flera duktiga handledare som är vana att leda utbildning och handledning i kollegialt lärande, som kommer ut och leder dig och dina kollegor i denna modul. Den rekommenderade tidsåtgången är cirka 60-90 minuter i veckan för diskussion och gemensamt arbete för lärare och 16 veckor totalt. Eftersom Advanias handledare kommer ut till skolan så gör vi tillsammans upp en tidsplanering där vi anpassar workshopen till er skolas önskemål.

Exempel på undervisningsaktiviteter:

 •  Inventera elevers nätanvändning 
 • Diskutera svåra frågor och nätetik 
 • Kunskapsutbyte om informationssäkerhet

Med reservation för att skolans läge i Sverige har betydelse för om workshopen praktiskt går att genomföra.

Handledning i skolverkets modul - leda digitalisering

Beskrivning: Skolverket har skapat en kompetensutveckling för dig som huvudman eller skolledare som har identifierat digitalisering som ett utvecklingsområde. En modul är skapad med nytt material för dig som är huvudman eller skolledare inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan där du får fördjupade kunskaper och vägledning kring att leda digitalisering.

Syftet med modulen är att inventera den egna organisationens styrkor och utvecklingsområden för att slutligen landa i en genomarbetad och förankrad utvecklingsplan på skol- och/eller huvudmannanivå. Modulen ska ge rektorer och huvudmän ökade kunskaper och kompetenser om digitaliseringens möjligheter att stödja skolutveckling, effektivisera administrationen och utveckla och stärka elevernas lärandemiljö. Insatsen syftar också till att stärka rektorers och huvudmäns förmåga att kartlägga, definiera och fokusera utvecklingsbehov.

Advania Skolpartner har flera duktiga handledare (med skolledarbakgrund) som är vana att leda utbildning och handledning för skolledare och huvudmän, som kommer ut och leder dig och dina kollegor i denna modul. Modulen Leda digitalisering består av sex delar. Rekommenderad tidsåtgång från skolverket är 24 veckor totalt. Eftersom Advanias handledare kommer ut till kommunen/organisationen så gör vi tillsammans upp en tidsplanering där vi anpassar workshopen till era önskemål.

Modulen består av sex delar:

 • Digitalisering samhälle och skola
 • Digitalisering och ledarskap
 • Effektkedjan
 • Digitalisering och undervisning
 • Digitala ekosystem
 • Utvecklingsplan (publiceras i september)

Med reservation för att organisationens läge i Sverige har betydelse för om workshopen praktiskt går att genomföra.

Pedagogisk dokumentation i förskolan med Förskoleappen

Beskrivning: I läroplanen för förskolan finns ett avsnitt som handlar om uppföljning, utvärdering och utveckling. I avsnittet står det att verksamheten ska dokumenteras, följas upp och utvecklas. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av kamera och film. I analysen av dokumentationen får man syn på hur man kan utveckla verksamheten vidare. Pedagogisk dokumentation i förskolan är något som kan underlätta och organiseras med hjälp av Förskoleappen.

I denna workshop går vi igenom själva appens funktioner. Förskoleappens verktyg hjälper förskolan i sitt dagliga arbete med pedagogisk dokumentation, administration och kommunikation.

Skolledare/Huvudmän del 1

Beskrivning: I den första delen blir det en inspirationsföreläsning kring digitalisering av samhället och yrkeslivet så vi skapar en gemensam förståelse för varför digitaliseringen kommer in i förskolan/skolan och vad vi kan fortsätta göra som tidigare och vad vi behöver förändra. Vi tittar på den nationella it-strategin och de revideringar som gjorts i de styrdokument som vi har att förhålla oss i. Har det gjorts en digital kartläggning (skolanalys) i er verksamhet bearbetar vi den.

Skolledare/Huvudmän del 2

Beskrivning: Det andra tillfället fokuserar vi på egen digital kompetens (som anpassas efter de digitala miljöer som ni har i era verksamheter), GDPR och de krav som gäller från maj 2018 samt den forskning som finns inom området digitalisering inom skola.

Skolledare/Huvudmän del 3

Beskrivning: Det tredje tillfället blir det fokus på vision, mål, delmål, plan för att nå målen, hur man får med alla på tåget mm. Vissa delar av tillfälle tre är specifika utfår de behov som ni har i kommunen/på skolorna. Detta innehåll tar vi fram tillsammans.

Spjutspetsar del 1

Beskrivning: I den första kursen blir det en inspirationsföreläsning kring digitalisering av samhället och yrkeslivet så vi skapar en gemensam förståelse för varför digitaliseringen kommer in i förskolan/skolan och vad vi kan fortsätta göra som tidigare och vad vi behöver förändra.  Vi tittar på förslaget till nationell it-strategi och de revideringar som gjorts i de styrdokument som vi har att förhålla oss i. Vi pratar om uppdraget som spjutspets, de förväntningar och förutsättningar som ni har att förhålla er till. Har det gjorts en digital kartläggning (skolanalys) i er verksamhet bearbetar vi den.

Spjutspetsar del 2

Beskrivning: I den andra kursen blir det en inspirationsföreläsning där det kommer att visas hur man kan använda tekniken inom skola/förskola på ett varierande arbetssätt där flera av exemplen skulle vara omöjliga att genomföra utan digitala hjälpmedel och internet. Målet med workshopen är att spjutspetsarna får ett större perspektiv på hur de skulle kunna använda digitala hjälpmedlen på sin skola.

Spjutspetsar del 3

Beskrivning: I den tredje kursen genomför vi ett Teachmeet där alla spjutspetsar får dela med sig kort av ett exempel från sin skola/förskola där digitala hjälpmedel används och fått betydelse för elevernas utveckling. Vi samtalar även om hur man kan sprida de goda exemplen och få med alla lärare i den digitala utvecklingen på skolan/förskolan.

Målet med workshopen är att spjutspetsarna efteråt ska kunna komma tillbaka till sin skola/förskola och bidra till en positiv utveckling i den digitala utvecklingen.

Fritidsappen

Beskrivning: I denna workshop kommer du få lära dig Fritidsappens funktioner som förenklar dokumentation, dvs uppföljning, utvärdering och utveckling på fritidshemmet. Du får även se hur appen förenklar kommunikationen mellan fritids och hemmet och ger fritidspersonal och föräldrar helt nya möjligheter!
Vi går igenom hur du delar dokumentation som bilder, filmer och förklarande texter med föräldrarna. Vi visar även hur man enkelt kan kvalitetssäkra att de satta målen uppfylls.

Efter att ha deltagit på denna workshop så har du alla förutsättningar för att använda Fritidsappen direkt i din verksamhet.

Läs mer om Fritidsappen här.

Spelifierat lärande

Beskrivning: Många skolor har bevittnat hur spelifierat lärande ökar elevernas motivation och lust till lärande. Spelifierat lärande (gamification) handlar om att använda begrepp från spelvärlden, som poängsystem, rollfigurer eller klättringar till högre nivåer. Det innebär inte alltid att man använder sig av ett digitalt spel, utan det handlar främst om att tillföra undervisningen moment av tävling och stimulans. Guldstjärnor och andra ”morötter” är också en slags spelifiering. Det kan också handla om att utgå från kända spel och spelmiljöer i skolan, tex Minecraft. Det innebär inte heller alltid tävlingsmoment, utan mer om att uppfylla lärarens instruktioner.

I den här workshopen kommer du få lära dig mer om spelifierat lärande och om hur det kan stimulera dina elever. Under workshopen kommer du själv få testa på detta i olika former. Efter workshopen kommer du ha konkreta förslag att använda direkt i din undervisning.

AR och VR i undervisningen

Beskrivning: Den här workshopen handlar om Augmented Reality (AR- förstärkt verklighet) och Virtual Reality (VR) – vad det är för något och hur man kan använda det i undervisningen. I dag används det inte i en sån stor utsträckning i skolorna, men i samhället är det fler och fler företag som hittar nya användningsområden för detta (ex PokemonGo). Det sker en stor utveckling inom detta område, även till skolans värld. Därför finns det redan idag många appar och tjänster som man kan använda sig av i undervisningen. Flera har redan testat på VR-glasögon med vilka man upplever att befinner sig i en annan värld. Här får du tips på hur man kan använda VR och AR i utbildning och skola och på ett meningsfullt sätt där man attraherar och engagerar eleverna genom visuella upplevelser.

GDPR

Beskrivning: En föreläsning om vad GDPR är och hur det påverkar alla som jobbar med barn och ungdomar, både med digitala system och molntjänster, men även analoga personuppgifter. Efter föreläsningen blir det en workshop där deltagarna i mindre grupper jobbar med inventering av vad som redan finns på plats och vad som behöver göras för att säkerställa att man lever upp till GDPR den 25 maj 2018 när den börjar gälla.

Källkritik och medie- och informationskunnighet (MIK)

Beskrivning: I läroplanen står det på många ställen om källor, information och informationsinhämtning. Vi kan läsa om det i syftestext, centralt innehåll och även under vissa kunskapskrav. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor. Denna workshop handlar om hur du kan arbeta med den källkritiska förmågan i din undervisning, det vill säga hur eleverna kan träna sig i att kunna föra ett resonemang om källors relevans och trovärdighet.

Workshopen tar upp och belyser många olika resurser som man kan använda till detta som t.ex ”MIK för mig” (statens medieråd), ”Kolla Källan” (Skolverket) samt Skolverkets nya modul ”Kritisk användning av nätet”. Dessutom får du en hel del andra handfasta tips om hur du som lärare eller skolbibliotarie kan arbeta med detta i klassrummet.

Grundut. för de som är helt ovana med digitala verktyg, fokus på spam, projektorer mm

Beskrivning: Ibland kan det vara svårt som lärare att hinna ta till sig den nya tekniken på ett bra sätt och då är det lättare att bara strunta i allt istället. Denna workshop är tänkt för dig som behöver få en grundutbildning i digitala verktyg och teknik som används på den egna skolan. Allt i en lugn takt där du hinner ställa frågor.

Beroende på vilka verktyg och teknik som används på er skola, så kan exempel på innehåll variera allt ifrån hur man använder projektorn till hur man på ett säkert sätt skyddar datorn från spam.
Eftersom denna workshop skräddarsys utifrån skolans behov så uppmanar vi även deltagarna att förbereda sig genom att ta med frågor om saker som man inte förstår sig på eller har frågor om, gällande teknik och digitala verktyg.

Läroplansförändringar grundskolan

Beskrivning: En föreläsning på ca 60 minuter som beskriver tar upp den nationella strategin, digitalisering av de nationella proven och de revideringar som skett i läroplanen. Efter föreläsningen blir det en workshop där deltagarna i mindre grupper diskuterar vad förändringarna betyder för dem och deras elever och vad de behöver för kompetensutbildning för att leva upp till revideringarna i läroplanen.

Blogg i undervisningen

Beskrivning: Att använda en blogg i sin undervisning kan ha många olika syften. En del lärare använder det för att kommunicera med elever och föräldrar i form av en klassblogg eller ämnesblogg där man publicerar information om klassens aktiviteter och läxor. Andra använder det som ett skyltfönster där elevernas egna arbeten publiceras. Vissa lärare använder bloggar för att tipsa eller informera andra lärare och skolpersonal om tankar och idéer eller tips om webbverktyg eller böcker man läst.
I denna workshop kommer vi att presentera ett antal olika verktyg där man kan skapa en blogg.Du får själv prova på att skapa inlogg till ett bloggverktyg (som till exempel blogger, WordPress eller Weebly) och testa på hur man skapar inlägg med länkar eller foton.

Workshopen kommer även att visa olika exempel på hur lärare och elever använt bloggar på ett framgångsrikt sätt

Digitala böcker och molnbibliotek

Bakgrund: I denna workshop går vi igenom olika sätt att skapa digitala och interaktiva böcker som på Book Creator eller Storybird. Vi tittar också hur man kan utgå från det skrivverktyg som man använder på skolan för att skapa digitala (och i vissa verktyg interaktiva) böcker. Därefter tittar vi på olika sätt som man kan publicera böckerna på nätet. Ett molnbibliotek är ett ställe där eleverna på skolan lägger ut vissa av sina digitala böcker. Hur skapar man ett molnbibliotek? Vi går igenom olika alternativ och i en fördjupningskurs så skapar vi även ett molnbibliotek för din skola med tillhörande instruktioner för lärarna hur man går till väga när man ska publicera elevernas böcker där

Läroplansförändringar gymnasieskola

Beskrivning: En föreläsning på ca 60 minuter som beskriver tar upp den nationella strategin, digitalisering av de nationella proven och de revideringar som skett i läroplanen. Efter föreläsningen blir det en workshop där deltagarna i mindre grupper diskuterar vad förändringarna betyder för dem och deras elever och vad de behöver för kompetensutbildning för att leva upp till revideringarna i läroplanen.

Sociala medier i undervisningen

Beskrivning: I denna workshop tittar vi hur man kan använda sociala medier både för sin egen utveckling som pedagog men även i verksamheten eller undervisningen. Twitter, Facebook och Pinterest är några av de sociala medier som många lärare hittar inspiration till sin verksamhet i, men som andra använder som informationskanal till föräldrar och elever. Vi kommer även att bekanta oss med Skype in the Classrom och den del som kallas MysterySkype, där två klasser ringer upp varandra och ska, genom att ställa varannan fråga, lista ut vart i världen den andra klassen (som de ser på projektorduken) befinner sig.

I denna workshop kommer du, om du inte redan har, att få skapa konton i de olika sociala medierna för att kunna bättre skapa dig en uppfattning av vad du kan använda dem till i din verksamhet. I workshopen kommer du få en uppsjö av idéer på hur pedagoger använt sig av dessa sociala medier. Naturligtvis belyser vi även baksidorna med sociala medier och vad som är viktigt att tänka på innan publikation.

Nätetik

Den som är ansvarig för skolan ska arbeta förebyggande för att motverka kränkande behandling. Eftersom detta även gäller nätet, så är det viktigt att varje skola arbetar med förebyggande arbete.

Beskrivning: Denna workshop handlar om hur du kan arbeta med nätetik och förebyggande arbete för att motverka kränkande behandling. Först går vi igenom regler som gäller för nätanvändning samt vad som gäller för sociala medier och spel. Du kommer få med dig en hel del bra filmer, gruppövningar i klassrummet och samtalsfrågor som ger upphov till diskussion och samtal i klassrummet.


Workshopen tar upp och belyser många olika resurser som man kan använda till detta som t.ex ”MIK för mig” (statens medieråd). Vi kopplar även workshopen till Maria Dufvas handfasta tips och råd till skolor.

AR och VR i undervisningen

Beskrivning: Den här workshopen handlar om Augmented Reality (AR- förstärkt verklighet) och Virtual Reality (VR) – vad det är för något och hur man kan använda det i undervisningen. I dag används det inte i en sån stor utsträckning i skolorna, men i samhället är det fler och fler företag som hittar nya användningsområden för detta (ex PokemonGo). Det sker en stor utveckling inom detta område, även till skolans värld. Därför finns det redan idag många appar och tjänster som man kan använda sig av i undervisningen. Flera har redan testat på VR-glasögon med vilka man upplever att befinner sig i en annan värld. Här får du tips på hur man kan använda VR och AR i utbildning och skola och på ett meningsfullt sätt där man attraherar och engagerar eleverna genom visuella upplevelser.

Skapa motivation och arbetsro med spelifiering i undervisningen

 Beskrivning: Att använda psykologi och mekanismer från spelvärlden inom andra områden än spel kallas för spelifiering. Med kunskap om spelifiering kan du lära dig att designa din undervisning på ett sätt som både motiverar och engagerar dina elever och samtidigt skapa en tydlig struktur till lektionerna som främjar arbetsro. Vi tittar framförallt på inre motivation och drivkrafter.

I den här workshopen får du grundläggande kunskaper om spelifiering och lär dig hur du kan applicera dessa på din undervisning i praktiken, till exempel genom att skapa system för feedback, visualisera förmågor eller arbeta med storytelling i undervisningen. 

Jag är intresserad av...

  ?i