Kundcase | Samarbete över gränserna för WSP i Norden | Advania
Bild: Christoffer Liljebäck
Hybrid arbetsplats IT-Infrastruktur 2022.09.13

Samarbete över gränserna för WSP i Norden

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. De har ett globalt avtal för inköp av datorer och kringutrustning men satsar också på en lokal och nära partner för den nordiska regionen. Advania är den hjälpande mellanhanden som gör det smidigt för WSP att tillhandahålla datorer till alla anställda.

Jonas Bengtsson är ansvarig för alla inköpsdelar inom IT hos WSP. Han säkerställer att det finns avtal på plats, etablerar och underhåller givande samarbeten med leverantörer och ser till att de också uppfyller miljökraven:

– Advania är en stor aktör hos oss, och vi ser det som ett partnerskap, vilket vi bara har med de viktigaste leverantörerna. Vi konkurrensutsätter såklart allt, men det är superviktigt för oss att ha en leverantör som vi litar på – och vi vill fortsätta utveckla affären tillsammans med Advania, säger Jonas Bengtsson, Nordic Category Manager på WSP i Sverige.

wsp-jonas-2Bild: Christoffer Liljebäck

Ett smart upplägg som styrs av faktiska behov

Medan det i andra delar av världen ofta är stora mängder datorer som byts ut samtidigt, har WSP i Norden ett mer behovsstyrt upplägg. Tidigare hade WSP fyra olika datormodeller, men tog beslutet att minska det till två olika modeller under Coronatiden:

– I vår region är det smartare att ha ett lager med datorer där vi kan ta ifrån vid behov. Där har vi fått jättebra hjälp och stöttning med statistik och hur vi ska tänka, även under pandemin. Under hela perioden har vi alltid haft tillgång till datorer – och det är ju jättemycket tack vare ett gott samarbete mellan inköp och IT – men vi hade aldrig klarat det utan Peter och Kristina på Advania. De hjälpte oss både med hur många vi ska beställa och när, så vi slapp den jobbiga situationen att tex inte kunna tillhandahålla datorer till nyanställda, säger Jonas Bengtsson.

Nordiska avtal med lokala anpassningar

– Då vi har ett ansvar för WSP Norden är det viktigt att kunna centralisera och samordna, att ha ett och samma nordiska avtal, men med lokala uppsättningar. Hela Norden har en IT-kontaktperson mot Advania som ser till att det finns ett så snarlikt sortiment som möjligt på det mesta som går. Advania har ett affärstänk som passar oss. Vi delar till exempel lagerkostnader mellan länderna i Norden, och där särskiljer sig Advania som också har ett nordiskt fokus och samarbetar över gränserna. Vi satsar på att hitta leverantörer som kan leverera för hela Norden. Och där ligger ju Advania i framkant, de tänker mycket på att det ska vara bäst för oss som kund, säger Jonas Bengtsson.

Det nordiska avtalet gör att WSP kan beställa större mängder, få bättre priser och mervärden genom att länderna delar på både kostnader och risker. Med Advania som partner blir det en win-win för alla parter.

Om WSP

WSP är ett av världens ledande konsultbolag och rådgivare inom samhällsutveckling som utvecklar allt ifrån städer och transportsystem till vattenförsörjning och höga hus. Med 55 000 medarbetare i över 40 länder samlar WSP experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. I Sverige har WSP omkring 4 200 medarbetare. Tillsammans med sina kunder tar WSP fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande morgondag. WSP planerar, projekterar, designar och projektleder olika uppdrag inom transport och infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt urban utveckling. Så tar WSP ansvar för framtiden.

Nyfiken?

Kontakta mig

Business Area Manager, Workplace

Fredrik Alktun

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!