Marketplace

Advania Marketplace ger dig tillgång till marknadens mest populära molntjänster i ett gemensamt gränssnitt. Du får en översiktlig vy över din verksamhets prenumerationer och en övergripande faktura så du har kontroll på de olika kostnaderna. Allt för att underlätta och automatisera hanteringen - i takt med att antalet molntjänster ökar.

se-advania-office-100
Därför ska du välja Advania

Fördelar med Advania Marketplace

Automatisk justering

Vår optimeringsmotor justerar automatiskt licensantalet när behovet ändras.

check-ikon
Bättre kontroll
Du får full kontroll på licenser och kostnader via en gemensam portal för alla tjänster.
kundnojdhet-ikon
Prenumerationsbaserat

Inga onödigt höga kostnader: du betala bara för det du behöver, när du behöver det.

 

ide-ikon
Enkelt
Du kan enkelt göra förändringar när din verksamhets behov förändras.
Advania Marketplace

En gemensam portal för dina molntjänster

I takt med att fler molntjänster implementeras i din verksamhet växer behovet av en översiktlig och enkel hantering av tjänster.

Att använda molntjänster och konsumera IT som tjänst är vardag för oss i dag. Anledningen är ofta krav på ökad flexibilitet, kostnadskontroll och behov av att kunna fokusera på verksamhetens alltmer snabbrörliga verksamhet. I takt med att fler molntjänster implementeras i din verksamhet växer behovet av en översiktlig och enkel hantering av tjänsterna. Marketplace hjälper dig få kontroll på dina molntjänster så att din verksamhet kan dra nytta av de verkliga fördelarna med dem.

Advania Marketplace ger en total överblick över din verksamhets molntjänster. På ett och samma ställe ser du alla tjänster som används, vem som använder vad, hur mycket tjänsterna används och vad de kostar.

Unik licensoptimeringsmotor

Advania Marketplace tar automatisering och ”right-sizing” ett steg längre. Advania Active Directory Commerce (ADC) är en licensoptimeringsmotor för molnbaserade Microsoft-tjänster som hjälper dig att optimera licensantalet din verksamhet behöver under resans gång. ADC stämmer regelbundet av hur många licenser som behövs för varje Azure Active Directory-grupp, så när användare läggs till eller tas bort från en grupp justerar ADC automatiskt antalet licensprenumerationer upp eller ner. Det innebär att din verksamhet alltid har rätt antal licenser som matchar behovet samtidigt som Advania ADC automatiserar hanteringen och frigör tid för annat.

Med kunskap och erfarenhet om de främsta molntjänsterna är Advania en kompetent partner på er förändringsresa. Marketplace förenklar din hantering av molntjänster och ger dig bättre kontroll över dina kostnader genom en portal, ett login och en faktura.

Logga in

Prenumerationsbaserade lösningar från flera leverantörer i en och samma portal

Vill du veta mer?

Kontakta vår områdesansvarig

Business Manager Marketplace
Business Manager Marketplace

Ronny Weiderstål