Applikation som tjänst–
Program för Intranät

I det här dokumentet beskriver vi Applikation som tjänst – Program för intranät, dess ingående komponenter och dess tillägg.

Allmänt om tjänsten

Tjänsten Program för intranät innefattar de kraftfulla funktionerna som finns i SharePoint för Intranät för att kommunicera med andra, utbyta idéer och samarbeta på ett nytt sätt.

Tjänsten baserar sig på IT-mästarens tredjepartsleverantör Microsofts lösning – SharePoint Online samt Advanias Easy-SharePoint paket.

Tjänsten debiteras med ett fast månadspris per användare.

 

Planer

SharePoint online finns i två fristående planer (plan 1 & plan 2) samt ingår i Office 365 genom Business Essentials & Premium planen samt Enterprise planerna E1, E3, E4 och E5

Plan 1

Denna plan är den enklare planen av de två fristående planerna.

Plan 2

Denna plan är den mer omfattande planen och det som framförallt skiljer planerna åt är att i plan 2 finns det utökat stöd för:

 • Företagssökning.
 • E-dataidentifiering, ACM, regelefterlevnad.
 • Business Intelligence i from av Excel Services, PowerPivot och PowerView.
 • Visio services.
 • Formulärbaserade program.
 • Business Connectivity Services (för att koppla SharePoint till externa databskällor).

 

Easy-Sharepoint

Easy-SharePoint är vårt sätt att se på och använda SharePoint Online. Baserat på erfarenhet och kompetens har vi satt ihop ett antal lösningar som utgör mallar för att snabbare och mer visuellt förklara tekniken och möjligheterna. För dig som kund betyder det att någon redan har tänkt ut hur en lösning för ett visst område kan utformas.

 

Easy-Intranet

Nu är det slut på oöverskådliga e-postkonversationer fram och tillbaka. Med Easy-Intranet har kunden en effektiv startsida för företaget med all info som kunden behöver. Samla och publicera all information lättöverskådligt med smidig anslagstavla, delade kalendrar, personallistor och samlade genvägar till det som är väsentligt för verksamheten. Lättåtkomligt, anpassningsbart och utan kod att underhålla.

Eftersom Easy-Intranet är en del av SharePoint Online är en av fördelarna att kunden har med sig informationen var kunden än befinner sig och har åtkomst från nästan alla typer av enheter. Med Easy-Intranet får ni en lättöverskådlig startsida där ni snabbt kan komma åt de resurser ni behöver samt få en god överblick över vad som sker i företaget.

Easy-Intranet passar både små och stora kunder som har behov att ha struktur och överblick över sitt intranät. Med Easy-Intranet får kunden en struktur som är enkel att anpassa efter just sina behov. Vidare är det enkelt att bygga ut i framtiden. Därmed går det utan problem att modifiera i takt med att kunden växer och förändras.

Easy-Intranet demo

 

Easy-Documents

Easy-Documents

Med Easy-Documents kan kunden komma åt sina dokument var kunden än är. Kunden kan även enkelt dela dem med kollegor samtidigt som kunden har full kontroll över vem som kommer åt vad. Easy-Documents är enkelt att navigera i, då det känns som den vanliga mappstruktur som de flesta är vana vid att arbeta i. Eftersom Easy-Documents är en del av SharePoint Online är en av fördelarna att kunden har med sig sina dokument var kunden än befinner sig och har åtkomst från i stort sett valfri enhet.

Easy-Documents passar de flesta. Både små och stora kunder har behov en bra struktur för sina dokument. Med Easy-Documents får kunden en struktur som är enkel att anpassa efter just sina behov och även är lätt att bygga ut i framtiden. Därmed är det enkelt att modifiera i takt med att företaget växer och förändras.

 

Easy-Projects

Easy-Projects

Med Easy-Projects tycker vi att vi har hittat det perfekta mellanläget för projekthantering. Med det menar vi att många program och lösningar är antingen för stora och dyra eller för klena. Det ska gå snabbt att komma igång samtidigt och vara kraftfullt nog att verkligen kunna hålla koll på alla delar samtidigt som det skall vara lättöverskådligt.

Dessutom ska det vara enkelt att bjuda in deltagare till projektytan på ett säkert sätt. Med Easy-Projects får kunden allt detta. Plus att kunden enkelt kan anpassa eller skapa nya mallar som passar just sig. Eftersom Easy-Projects är en del av SharePoint Online är en av fördelarna att kunden har med sig sitt projekt var kunden än befinner sig och åtkomst från i stort sett valfri enhet.

Easy-Projects passar främst för dig som har ett behov av att ha koll på projekt av olika slag och snabbt kunna välja en mall för att skapa stommen till ditt projekt.

Easy-Projects ger kunden

 • En central plats för alla sina projekt och projektmallar.
 • En enklare projektmall att skapa nya projekt från.
 • En utökad projektmall att skapa mera avancerade projekt från.
 • Microsofts standardprojektmall för att skapa projekt.
 • Möjlighet att använda sin egen projektmall eller en projektmall från en tredje part.

 

Easy-HR

Eftersom Easy-HR är en del av SharePoint Online är en av fördelarna att kunden har med sig sitt HRMS (Human Resources Management System) var kunden än befinner sig och har åtkomst från nästan alla typer av enheter. Easy-HR innehåller grundstruktur och lösningsdelar som kunden kan anpassa både gällande innehåll och ytterligare sidor.

Easy-HR passar främst för dig som har behov av ett HRMS och enkelt vill kunna distribuera relevant HR-information till sina anställda. Om ni är ISO-certifierad är Easy-HR ett sätt att fortlöpande ha HR-dokumentationen aktuell och spårbar.

Easy-HR

Easy-HR ger kunden

 • En central startplats för sitt HRMS-system.
 • Min Personliga Administration - personlig för dig som inloggad användare.
 • Personaladministration.
 • Personalutbildning och utbildningsmaterial.
 • Information och organisation.

 

Easy-CRM

För kunder som inte har behovet eller förmågan att licensiera och anpassa Microsoft CRM Online finns Easy-CRM. Det är något för dig som behöver något bättre än t.ex. spridda poster och anteckningar i Outlook och Excel. Eftersom Easy-CRM är en del av SharePoint Online är en av fördelarna att kunden har med sig sitt CRM var kunden än befinner sig och har åtkomst från valfri enhet.

Easy-CRM

Easy-CRM ger kunden:

 • Ordning på dokument, som offerter och avtal, kopplat till företag.
 • Hantering av prospekt.
 • Kontroll över sina kunder, kontaktpersoner och affärsmöjligheter.
 • Möjlighet att filtrera och selektera för ditt marknadsbehov.
 • Effektiv hantering av sina serviceärenden.

 

Vad ingår i tjänsten

 • Support och incidenthantering för tjänsten (ej användarsupport/klientsupport).
 • Funktion enligt Microsoft till en var officiella funktionslista för respektive plan.
 • Funktion enligt Advania till en var officiella funktionslista för Easy-SharePoint.
 • Löpande installation av uppdatering och alltid tillgång till senaste versionen av SharePoint Online.


Vad ingår inte i tjänsten och finns som tillägg

 • Användarsupport för klienter (applikations support).
 • Utbildning för användare.
 • Utbildning för administratörer i SharePoint Online för kundens super-users.
 • Federering av kundens lokala AD med Office365.
 • Utökad lagring utöver vad som ingår i tjänsten från Microsoft köps till per GB.