INDUSTRY INNOVATION | OFFENTLIG SEKTOR

Brandvägg

Här beskriver vi tjänsten Brandvägg, dess ingående komponenter och dess tillägg.

Allmänt om tjänsten

Tjänsten innebär at ni kan luta er tillbaka och låta oss göra jobbet. Med dedikerad fysisk brandvägg hyr ni brandväggen som en tjänst, med allt inkluderat, till ett fast pris per månad. Våra brandväggstjänster bygger på marknadsledande produkter som kännetecknas av hög säkerhet, stabilitet och långsiktighet.

Hårdvara

I tjänsten ingår en brandvägg med minst följande prestanda:

 • Brandväggsskydd.
 • 10 IPsec VPN / 10 VPN anv.
 • Obegränsat antal anslutna enheter.
 • 750Mbps i genomströmningshastighet.
 • Garantiutbyte på all hårdvara.

Exakt modell och specifikation tas fram av Advania och kunden i samråd.

Installation

I tjänsten ingår grundinstallation och konfiguration. Önskas andra tillval kan det tillkomma ytterligare kostnader för installation enligt gällande timtaxa.

Support och felanmälan

Alla ärenden som rör brandväggen anmäls till Advanias servicedesk under ordinarie kontorstid, 07.00-17.00. Efter ordinarie arbetstid kan användarna anmäla ärenden i Serviceportalen, här kan man även hitta guider och svar på de vanligaste frågorna dygnet runt.

Tilläggstjänster

Högre genomströmningshastighet

Om kunden har behov av högre genomströmningshastighet går det att uppgradera detta i flera olika nivåer.

Fjärranslutning

Fjärranslutning är ett tillägg för fjärråtkomst och riktar sig till användare som har behov av fjärråtkomst till interna resurser inom Ert nätverk. Tillägget ger användare möjlighet att ansluta till Ert nätverk, från valfri plats i världen, med samma funktionalitet som från sin ordinarie arbetsplats.

Apex

Apex innebär att vi utökar möjligheten för fjärråtkomst med åtkomst från en webbläsare samt höjer kravet på säkerhet för den anslutande enheten. Se följande ingående komponenter:

 • SSL VPN
  • Tillägget gör att ni kan få fjärråtkomst direkt från en webbläsare, dvs ingen lokal installation är nödvändig för att initiera fjärråtkomst. Tillägget passar utmärkt för den organisation som har önskemål att kunna få fjärråtkomst från enheter som normalt inte tillhandahålls från arbetsgivaren.
 • Kompabilitetscheck
  • Tillägget säkerställer att den dator som används för fjärråtkomst har bland annat den senaste antivirusuppdateringen installerad. Tillägget gör även andra kontroller för att säkerställa att datorn uppfyller krav på säkerhet som ställs på datorer som ansluter till ert nätverk.
 • Kryptering
  • Tillägget ger en starkare och mer komplex kryptering.

Security Plus

 • Brandväggen kan kompletteras med Security Plus.
 • Möjlighet till 2 Internetförbindelser.
 • Möjlighet till 2 brandväggar i redundans.
 • Minst 50 IPsec VPN.
 • VLAN Trunk.

Firepower Services

 • Intrångsskydd (IPS).
 • Applikationskontroll.
 • Kategoribaserat URL -filter.
 • Avancerat Malwareskydd.