INDUSTRY INNOVATION | OFFENTLIG SEKTOR

Fjärranslutning

I det här dokumentet beskriver vi tjänsten Fjärranslutning, dess ingående komponenter och dess tillägg.

Allmänt om tjänsten 

Fjärranslutning är en tjänst för fjärråtkomst och riktar sig till användare som har behov av fjärråtkomst till interna resurser inom Ert nätverk. Tjänsten ger användare möjlighet att ansluta till Ert nätverk, från valfri plats i världen, med samma funktionalitet som från sin ordinarie arbetsplats. Fjärranslutningen sker på ett säkert arbetssätt över en sk VPN-tunnel som innebär att en krypterad förbindelse upprättas mellan användarens enhet och in till Ert nätverk. Tjänsten förutsätter en aktiv Internetaccess.

Fjärranslutning

 

Ingående komponenter

Tjänsten innefattar en lokalt installerad och förkonfigurerad klient på en enhet som medger åtkomst till Era interna resurser. Tjänsten riktar sig i första hand till användare med mobiltelefon, pekplatta eller bärbar dator (PC, Mac eller Linux) och som har behov av ett mobilt arbetssätt.

 

Fördeler med tjänsten

 • Tjänsten medför möjligheter till arbete hemifrån
 • Tjänsten medför möjlighet att arbeta från valfri plats utanför kontoret
 • Tjänsten är enkel att använda

 

Support

Support ges via Servicedesk under ordinarie kontorstid. Den support som erbjuds är relaterad till enheten och klientprogramvaran, samt själva VPN-kontot. Support på konfigurering av internetuppkoppling hemifrån eller från annan plats ingår inte, detta måste användaren själv ombesörja. Felanmälan till Servicedesk sker via Serviceportalen, E-post eller per telefon.

 

Tilläggstjänster

Till tjänsten finns ett flertal tillägg som gör tjänsten mer omfattande. Vi erbjuder följande tillval:

Apex

Apex innebär att vi utökar möjligheten för fjärråtkomst med åtkomst från en webbläsare samt höjer kravet på säkerhet för den anslutande enheten. Se följande ingående komponenter:

 • SSL VPN
  Tillägget gör att ni kan få fjärråtkomst direkt från en webbläsare, dvs ingen lokal installation är nödvändig för att initiera fjärråtkomst. Tillägget passar utmärkt för den organisation som har önskemål att kunna få fjärråtkomst från enheter som normalt inte tillhandahålls från arbetsgivaren.
 • Kompabilitetscheck
  Tillägget säkerställer att den dator som används för fjärråtkomst har bland annat den senaste antivirusuppdateringen installerad. Tillägget gör även andra kontroller för att säkerställa att datorn uppfyller krav på säkerhet som ställs på datorer som ansluter till ert nätverk.
 • Kryptering
  Tillägget ger en starkare och mer komplex kryptering.