Industry Innovation | Offentlig sektor

Internetanslutning

I det här dokumentet beskriver vi tjänsten Hantering av persondatorer, dess ingående komponenter och dess tillägg.

Allmänt om tjänsten

Advania är en Internet Service Provider (ISP) och en Local Internet Registry (LIR) det vill säga; vi levererar internetanslutningar, punkt till punkt förbindelser och andra datakommunikations tjänster. Vi levererar endast tjänster mot företagsmarknaden där kvalitetskraven är högre.

Till kunden når vi genom fiber och kopparförbindelser från kabelägare så som Skanova, kommunala stadsnät eller andra ägare av själva kabeln. Vi kontrollerar vårt eget nät och har på så sätt kontroll över tekniken även om kabeln ägs av andra. Vi levererar även genom flertalet öppna Stadsnät runt om i Sverige.

 

Ingående komponenter

I samråd med kunden tar Advania fram ett förslag på bästa lösning (fiber, koppar, radiolänk, mobilnät) och hastighet. Finns befintlig infrastruktur (fiber, koppar, radiolänk, mobilnät) eller krävs nyinstallation? Vi hjälper er att undersöka vilka möjligheter till leverans som finns och vad ni har för behov.

I tjänsten ingår alltid:

 • Symmetrisk garanterad bandbredd från 2Mbit till 1000Mbit.
 • 1 fast IPv4-adress ingår.

 

Support och felanmälan

Alla felanmälan som rör internetanslutningen anmäls till Advanias servicedesk under ordinarie kontorstid, 07.00-17.00. Efter ordinarie arbetstid kan användarna anmäla ärenden i Serviceportalen, här kan man även hitta guider och svar på de vanligaste frågorna dygnet runt.

 

Tilläggstjänster

IP-adresser

 • Fler IPv4-adresser kan köpas till.
 • IPv6-adresser kan köpas till.


Installation på plats

 • Advanias tekniker kan vara behjälpliga på plats vid installation av internetanslutningen för patchning och konfiguration av brandvägg eller router, detta debiteras enligt gällande timtaxa.


Burst

 • Burst är ett tillval som innebär att man kan nyttja högre än avtalad bandbredd.
 • Om tjänstens kapacitet är t ex 100 Mbit kan kunden använda 1 Gbit/s mot en rörlig kostnad.
 • Bandbredden mäts 95th percentile.
 • Kostnaden beräknas genom att mäta trafikgenomsnittet under fem minuters intervall, bortse från 5 % av de högsta mätvärdena.
 • Eventuell överskjutande kapacitet avrundas upp tillnärmsta Mbit och faktureras månadsvis i efterskott.


Transit

 • Transit är ett tillval för den kund som vill nyttja egen BGP-routing.
 • Kunden väljer själv om man vill använda eget ASN eller Advanias ASN.


Redundans

 • Redundans innebär att kunden får dubbla anslutningar med automatisk failover.
 • Vid driftavbrott på primäranslutningen skiftas automatiskt trafiken till sekundäranslutningen.

Redundans


Redundant CPE

 • Redundans kan kompletteras med redundant CPE.
 • Vid driftavbrott på primär CPE flyttas trafiken automatiskt till sekundär CPE.

Redundant CPE


Full diversitet

 • Anslutningarna kan levereras med full diversitet.
 • Detta innebär att anslutningarna är helt separerade hela vägen från kund till Advania.

Full diversitet