Industry innovation | offentlig sektor

WLAN som tjänst

Allmänt om WLAN som tjänst

Tjänsten innebär att Advania tar ansvar för det trådlösa nätverket och all tillhörande support. Med WLAN som tjänst kan kunden koncentrera sig på kärnverksamheten och låt oss ta hand om användarnas trådlösa nätverk och deras behov av snabb support.

Allt det h är ingår till ett fast pris per accesspunkt och månad:

  • Hårdvara
  • Installation på plats hos kund
  • Uppsättning av intern/gäst nät
  • Mjukvara
  • Support
  • Uppdateringar
  • Central controller hos Advania
  • Managering av Internt nät
  • Managering av Gäst nät
  • Övervakning

WLAN som funktion omfattar ett antal fördefinierade områden som supporteras kontinuerligt. Programvaran som styr och övervakar accesspunkterna kallas controller. I tjänsten (vid val av en eller flera accesspunkter) ingår en controllerfunktionen per etableringsplats (kontor).

Advania sköter manageringen centralt och sätter upp de olika näten som kunden vill ha dem med namn och lösenord. En central managering av controllern är att föredra då det underlättar ändring av lösenord och om kunden vill ansluta fler enheter. Controllern stödjer alla krypteringsstandarder inkl 802.1x. Controllerns mjukvara stödjer i princip ett obegränsat antal accesspunkter.

Konfigurering från controllern hämtas kontinuerligt av accesspunkterna så förändringar genomförs nästan omedelbart. Statistik samlas in löpande från accesspunkterna om kunden vill se till exempel hur många gäster som utnyttjar gäst nätet.

Som tjänst innebär det att kunden hyr funktioner och inte längre behöver äga och ta det funktionella ansvaret för det trådlösa nätverket. Kunden slipper drift, underhåll och investeringar i hårdvara.

Tillägg

Advania tillhandahåller en stor konsultorganisation som är behjälplig vid installation av nya datorer, skrivare eller annan hårdvara/mjukvara på kontoret. Detta debiteras löpande enligt gällande timpris.