Hållbarhet & Kvalitet

I takt med omvärlden

IT-branschen har, ur ett hållbarhetsperspektiv, länge haft en särställning genom att vara både en del av problemet och en del av lösningen. Branschen står globalt för en avsevärd påverkan på miljön och människor genom stor energianvändning, stor förbrukning av material och återkommande rapporter om dåliga arbetsförhållanden för de som tillverkar produkterna.  It-produkter har dessutom i västvärlden blivit allt mer av en konsumtionsprodukt med kortare livslängd och som genererar snabbt växande berg av elektronikskrot.

Samtidigt är en digitaliserad värld absolut nödvändig för att åstadkomma det resurseffektiva samhälle vi behöver för att kunna ge 9-10 miljarder människor ett bra liv år 2050. Den pågående digitala omvandlingen är alltså en viktig del av lösningen på hållbarhetsutmaningarna för många andra branscher och kan hjälpa till att minska påverkan i samhället betydligt mer än den negativa påverkan it-branschen i sig skapar.

 

Advanias ledningssystem för kvalitet och miljö

Som leverantör i IT-branschen har vi en viktig roll att fylla samt ett stort ansvar att ta för att bidra till en hållbar samhällsutveckling samtidigt som vi drivs av vår passion att göra våra kunder nöjda. 

IT och digitalisering är en viktig nyckel till ett resurseffektivt samhälle och vi har både kunskapen och verktygen för att vara branschens bästa leverantör som överträffar våra kunders krav och förväntningar. Samtidigt tar vi rollen som strategisk hållbarhetspartner. 

För att på bästa sätt lyckas med detta har vi valt att certifiera vårt ledningssystem för kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö). Genom att vara certifierade får vi en extern granskning av ackrediterade revisorer på vårt system och arbetssätt vilket är något vi finner väldigt givande utifrån ett verksamhetsutvecklingsperspektiv. 

Utifrån en kunds perspektiv blir certifieringen en form av garanti på att vi aldrig är nöjda. Att vi ständigt vill förbättra oss i det vi tillför deras verksamhet i form av kunskap, engagemang och passion kring IT-tjänster och produkter. 

Här kan du ladda ned våra ISO-certifikat.

Mångfaldsplan 2018-2019

IT-branschen har länge kämpat för att öka den låga andelen kvinnor, något som även vi på Advania jobbat med. Frågan har blivit än mer aktuell i spåren av #metoo, men även efter ökat intresse från våra kunder. Därför har vi nu tagit fram en ny mångfaldsplan för företaget. Den beskriver vi både hur vi ska motverka alla former av diskriminering och hur vi ska arbeta med att öka andelen kvinnor i företagets operativa roller.

Vårt nya mål är att, fram till 2020, fördubbla antalet kvinnor som arbetar som konsulter, säljare eller operativa chefer, jämfört med antalet 2016. För att nå målet kommer vi att arbeta brett - både med hur vi rekryterar och hur vi säkerställer att vi fortsätter att attrahera och utveckla de kvinnor vi redan har. 

Hållbarhetsrapport 2018

"Vi har de senaste åren tagit större ansvar för hållbarhet och miljö internt på företaget. Nu tar vi nästa steg och väver in hållbarhet i affärsstrategin och leveransen till kunderna." 

- Helena Nordin, Hållbarhetschef

Kemikalieskatten

Riksdagen antog i november 2016 en ny lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. De kemikalier som kommer att beskattas är flamskyddsmedel, där produkter som sätts på marknaden från och med den 1 juli 2017 kommer att beskattas.

?i