Upphandlingar och ramavtal

Offentliga avtal för Adda Inköpscentral

se-advania-office-90
Verksamhetsstöd till offentlig sektor

Adda Inköpscentral

Programvaror och molntjänster 2019

Ramavtalet är utformat för att med sin bredd fånga en stor del av upphandlande myndigheters behov inom programvara och molntjänster. Flexibiliteten i ramavtalet tillåter användning på flera sätt anpassat till era behov. Det omfattar ett brett utbud av programvaror och molntjänster och tillhörande konsulttjänster. Ramavtalet kan därför utgöra en viktig del i er digitala utveckling och förvaltning.

Ramavtal Programvaror och molntjänster 2019 — Adda - Fd SKL Kommentus

Digitala enheter för arbetsplats och skola 2019

Ramavtalsleverantörerna erbjuder ett brett, kvalitativt utbud av digitala enheter och produktnära tjänster. Stort fokus är på hållbarhet och en av nyheterna är möjligheten att avropa digital enhet som tjänst. Ramavtalet gäller under fyra år.

Ramavtalet är rikstäckande och leverantörerna kan leverera produkter och produktnära tjänster inom samtliga produkt- respektive tjänsteområden.

Mindre avrop upp till och med 100 digitala enheter kan avropas via dynamisk rangordning från ett fastställt sortiment av bärbara datorer, surfplattor, bildskärmar, tillbehör och produktnära tjänster. Detta sortiment uppdateras var nionde månad under avtalsperioden.

Övriga avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning

Ramavtal Digitala enheter för arbetsplats och skola 2019 — Adda - Fd SKL Kommentus